ORDfest. En børnekulturfestival i Esbjerg

Skrevet af

Ceclia Marie Lauridsen, Mariann Ulletved

12 februar, 2020

Pædagogstuderende og børnehavebørn deltager hvert år i et omfattende sprog- og læseinitiativ: ORDfest.
Her i 2020 deltager 400 børn og 100 pædagogstuderende i ORDfest. Festivalen forløber over tre uger og danner rammen om et helt unikt samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker, pædagoguddannelsen på UC SYD og kommunens børnehaver.
Initiativet spiller direkte sammen med det aktuelle Oplæg til en National Læsestrategi og flere af dennes syv anbefalinger. Ikke mindst anbefaling 2: Kontinuitet i læseindsatsen hos fagprofessionelle og 3: Børn og unges kultur og fællesskaber som afsæt for læsning.

Samarbejde mellem bibliotek og UC Syd
ORDfest indgår som en del af et modul på UC Syds pædagoguddannelse, hvor de studerende klædes på ift. sprog, læsning og læseoplevelser via undervisningen på studiet samt gennem oplæg fra biblioteket. Derefter kommer de ud i børnehaverne, hvor de sideløbende med undervisningen afholder et fire dages forløb for børnene. ORDfest afsluttes med en ferniseringsfest på hovedbiblioteket, hvor børnenes kreationer udstilles.

Børn som fortællere
ORDfest tager altid udgangspunkt i børns kultur, og i år er det særligt børnenes egne fortællinger, som er i fokus. Årets tema er “børnenes bog”, og der arbejdes med forfatter Mette Finderups figur, Lasse-Leif, kendt fra børnebogserien. Selve processen og den læring, som ligger heri for både børn og studerende, er det centrale i ORDfest. Hele forløbet er en læreproces, hvor børnene bliver medproducerende deltagere i sproglige og kulturelle fællesskaber. I år arbejder børnene med en række billedbøger med nye fortællinger om Lasse Leif, som børnene forfatter i samspil med hinanden og de pædagogstuderende fra UC Syd. Sammen skaber de fortællinger, rim og remser og andre kreative produkter.

Tidligere års temaer har været børns yndlingssteder, fortællinger om barndom, film mv.

Læseoplevelsernes betydning
Det er meningen, at forløbet skal være med til at understøtte børnenes sprogtilegnelse, kreativitet og nysgerrighed. Børn læ-rer verden at kende gennem historier og fortællinger, som de kan spejle sig i. Fortællinger hjælper dem til at forstå og sætte ord på deres egne følelser og tanker og på verden omkring dem. Et stærkt sprogligt fundament og et godt talesprog giver børn gode forudsætninger for at lære at læse og for at lære i det hele taget.

Som en paraply over dette års ORDfest ligger oplægget til den nationale læsestrategi, som Tænketanken Fremtidens Folkebiblioteker har forfattet sammen med bl.a. DB, skolebibliotekerne, forfatterforeningen og boghandlerne. Strategien har til formål at højne børnenes lystlæsning. Et vigtigt indsatsområde i strategien er kontinuitet i læseindsatsen hos fagprofessionelle. Det anbefales, at der blandt pædagoger kommer et øget fokus på børns læsekultur.

Billedbogen åbnes op
ORDfest er med til at skabe dette fokus allerede i starten af pæ-dagogernes uddannelse, så de tidligt i deres professionelle virke har fokus på læsning og læseoplevelsernes betydning.

Vi kan på baggrund af bibliotekets – vores – faglighed give de kommende pædagoger de redskaber, de skal bruge for at give børnene gode og inspirerende læseoplevelser. Både i forhold til valg af bøger og andet materiale og gennem samarbejde og de mange aktiviteter og tiltag, vi allerede har rundt omkring på bibliotekerne. De skal simpelthen have biblioteket ind under huden, og det er noget af det, ORDfest kan.

Det er bibliotekets forhåbning, at vi gennem ORDfest via de pædagogstuderende kan være med til at udbrede læsning og læ-seoplevelser samt facilitere fortælling og læseaktiviteter ude i institutionerne. Helt konkret gøres dette ved at vise billedbogen og dens mange muligheder for de studerende, så de kan åbne billedbogen og fortællingernes verden for børnene.

Ren winwin
I samarbejdet omkring ORDfest forløbet får alle parter noget med hjem. Børnene får nogle gode læseoplevelser og nye tilgange til aktiviteter omkring bl.a. litteraturen.

Som pædagog Rikke Beck Joensen fra Daginstitutionen Galaksen – Stjerneskuddet, Esbjerg siger: “Når vi har studerende ude, oplever børnene nye tilgange, og vores rolle som deres faste tilknyttede voksne bliver anderledes. Vi får tid til at være der mere for de børn, der har brug for det. Børnene lærer noget andet, end det vi plejer, både fordi de studerende tilfører noget nyt, og vi får ny inspiration udi arbejdet med eksempelvis rim og remser, som vi har fokus på lige nu”.

De studerende får mulighed for at afprøve og kombinere teori med praksis gennem samarbejdet med forskellige faggrupper.

Om samarbejdet fortæller lektor Bo Nygaard Hansen, UC Syd: “Målet for os er, at de studerende får et indblik i, hvordan de kan arbejde pædagogisk med afsæt i de tilbud, de får fra kulturinstitutionerne. De studerende skal have øjnene op for, at de kan arbejde med biblioteket både før og efter besøget. Pædagogfagligheden skal være en medspiller – vi skal ikke kunne det samme som for eksempel bibliotekaren. Pædagogen skal kunne lade sig inspirere og arbejde videre med de forskellige inputs hjemme i institutionen. Det kan vi gennem ORDfest!”

■ ORDfest er bibliotekets chance for og en oplagt anledning til at påvirke de pædagogstuderende, inden de skal ud i institutionerne som færdiguddannede, så bibliotekerne bliver en naturlig samarbejdspartner fremadrettet. Biblioteket får derved styrket sine relationer og samarbejder på kultur- og læringsområdet. Vi sikrer de nye pædagogers kendskab til bibliotekets mange muligheder, og at de har fokus på børns læselyst.

Kort sagt er ORDfest gennem sit unikke samarbejde mellem bi-blioteket og UCSyd med til at skabe en synergieffekt, som er med til at styrke børns læselyst.

CECILIA MARIE LAURIDSEN og MARIANNE ULLETVED er hhv. netværkskoordinator og børnebibliotekar/projektleder på ORDfest. Esbjerg Kommunes Biblioteker.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 1, 2020.

 

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...