ORDKRAFT 2016: Ordets store fest

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 juni, 2016

Et fornemt program og det største billetsalg i de fem år, festivalen har fundet sted. En succes selv om der også er plads til forbedringer, lyder meldingen efter tre dages intens ord-, sprog- og litteraturfest fra den 7. til den 9. april 2016 i det nordjyske.

Stor efterspørgsel
Med en veloplagt kulturminister Bertel Haarder i spidsen åbnedes festivalen torsdag den 7. april kl. 14 i det gamle kraftværks store kedelhal med bobler i glassene, en syngende borgmester Thomas Kastrup-Larsen, prisuddeling til Vendsyssels skjald par excellence, Niels Hausgaard, og hilsen til årets vinder af De Gyldne Laurbær, Jesper Stein, for romanen Aisha. Man fristes til med den gamle salme at udbryde: Min sjæl, hvad vil du mer’.

I Aalborg vil de mere, og arrangørerne ser allerede frem til 2017. For selv om de i det nordjyske er rigtig godt tilfredse, men jo også lidt matte – det kræver både masser af energi og masser af planlægning at stable en så kompleks ordfestival på benene – så er Ove Hesselbjerg Rasmussen, festivalens projektleder og bibliotekar ved Aalborg hovedbibliotek vis på, at man næste år nok skal sikre sig imod luksusproblemet – at mange gik forgæves til visse indslag.

For tilstrømningen var stor, mellem 6.000 og 7.000 var forbi Ordkraft. Flere kom ligefrem i busser fra de nordjyske kommuner, hvor biblioteker i dagene inden havde organiseret optaktsarrangementer. Mange gæster om lørdagen på festivalens sidste dag kom f.eks. fra landsdelens mange læseklubber. Men en del gik forgæves til deres yndlingsforfattere og flere programindslag, for Nordkrafts store og mindre sale blev i år fyldt op in-no-time. “Det skal vi arbejde med og nok få has på”, siger Ove Hesselbjerg Rasmussen til Danmarks Biblioteker, “her er rum nok. Vi arbejder med at lægge flere større sale ind i programmet. Vi arbejder i øvrigt også mere generelt med en ændret struktur i afviklingen af Ordkraft.”

Solide partnerskaber når langt
Bag sig har han et utrolig stærkt partnerskab i form af Ordkraft Styregruppen under formand Jørgen Pyndts ledelse. Her er bibliotekerne også med ved kst. bibliotekschef Kirsten Boelt, Erling Trillingsgaard fra Aalborg Kongres & Kultur Center, chefer fra de nordjyske medier og Aalborg Universitet. Og dertil et stort antal frivillige og andre lokale støtter.

Jeg modtages selv af en storsmilende frivillig, Bodil Have, nyligt afgået chef for Aalborg Bibliotekerne. Efter at have stået i spidsen for store initiativer og omstillinger på Aalborg Bibliotekerne i 11 år valgte Bodil Have at gå på pension fra 1. april, og knokler denne torsdag løs side om side med en række andre frivillige for at få os alle sammen ind i Kedelhallen og på plads i tide til den store åbning – kulturområdet har fortsat hendes store interesse, nu fra frivilligkanten. 

Dette års tema “Ord ud over alle grænser” afspejledes i mange programindslag og bl.a. i introduktioner til litteratur i Kina og Sydamerika arrangeret af Folkeuniversitetet i samarbejde med Aarhus Universitet. Ligesom tidligere, fortæller Kirsten Boelt, samarbejder alle Nordjyllands biblioteker om at skabe relaterede aktiviteter op til og i forbindelse med Ordkraft. I år i form af Fatma Zidan og hendes orkester, hvis inciterende musik og sang bl.a. mange gæster fra landsdelens asylcentre kom for at høre – og de fik en fantastisk oplevelse sammen med de danske gæster. De deltagende biblioteker har været meget positive, forlyder det. Boelt roser samarbejdet, der også omfatter aktiviteter fredag for landsdelens skolebørn og unge.

Ord, der bygger bro
Det er dog særligt vigtigt for Kirsten Boelt, også faglig næstformand i DB, og for styregruppen, at der ikke alene er tale om en litteraturbegivenhed. Hun fremhæver programmets mange ord- og sprogindslag i tillæg til litteraturen som eksempelvis et af de allerførste: Sproglaboratoriet torsdag kl. 15 med digteren og multikunstneren Cia Rinnes lydværker og tekster.

Årets tema beskæftigede sig ud over forskellige nyudgivelser med bøgers betydning for vores udsyn og tolerance, og med hvordan fortællinger siden tidernes morgen er blevet brugt til at gøre os klogere på livet og hinanden – til at bygge bro mellem forskellige samfundsklasser og befolkningsgrupper. Et andet fokus for festivalen er at skabe kendskab til landsdelens ‘egne’ forfattere og ordfolk.

Et godt eksempel på begge aspekter kunne ses på åbningsdagen med en herlig samtale mellem to garvede kulturfolk: Forfatteren Bent Haller (70 år) og musikeren og sangskriveren Allan Olsen (60 år).

Selv frederikshavner, kulturjournalist og moderator, Bent Stenbakken, fik knap et ben til jorden, da de to tog det fyldte teaterrum med til bardommens land i Frederikshavn. Her er de begge med ti års mellemrum født og vokset op i Bangsbo-kvarteret. Et miljø, hvor en læreplads på værftet eller slet ingen uddannelse var det naturlige fremtidsperspektiv. Og et miljø, hvor man fik at føle, at der var forskel på folk. Begge er bogaktuelle med tilbageblik på barndommen. Bent Haller med Det man husker, et portræt af drengen Bent, om ‘trængsler og prøvelser, om at falde i staver’, og om hvordan han overhovedet begyndte at skrive. Og Allan Olsen med Tilfældigt strejfet, en fortælling om hans opvækst blandt ‘husmænd, vovehalse, søfolk, slagsbrødre og skidtsparkere’.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...