Palle Birkelund 100 år

Skrevet af

14. februar, 2012

En af sværvægterne i det 20. århundredes biblioteksudvikling rundede søndag den 29. januar 100 år. Ikke sværvægter af statur, men når det gælder indflydelse.

Som rigsbibliotekar og øverste leder af Det kongelige Bibliotek (KB) og de to universitetsbiblioteker fra 1952-1982, som aktiv i en vrimmel af bestyrelser, arbejdsgrupper og råd og som skribent har Palle Birkelund ikke bare haft mere end én finger med i det bibliotekspolitiske og -faglige spil. Han har ofte også været den, der afstak kursen og gik foran. Nationalt som internationalt og især naturligvis på forskningsbiblioteksområdet. Her tog han bl.a. tilbage i 1968 initiativ til at undersøge, hvilke muligheder edb-teknologien rummede for KB.

Birkelund var også stærkt optaget af folkebibliotekernes ve og vel og slog bl.a. i sine veloplagte beretninger på Danmarks Biblioteksforenings årsmøder et slag for det samarbejdende biblioteksvæsen. Allerede i sin beretning på foreningens årsmøde i Nyborg i 1954 understregede han, at dansk biblioteksvæsen udgør og skal udgøre en enhed og helhed. Og at alt, hvad der sker i den ene sektor, direkte eller indirekte får betydning for den anden.

Palle Birkelund var medlem af Danmarks Biblioteksforenings hovedbestyrelse fra 1951-1978, heraf næstformand i flere år, og medredaktør af foreningens tidsskrift, Bogens Verden, fra 1959-1978. Efter forskningsbiblioteksverdenens brud med DB sidst i 70’erne var han medstifter af Danmarks Forskningsbiblioteksforening og foreningens første formand.

Som den nuværende direktør for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, konstaterer i en fødselsdagsomtale i dagbladet Politiken den 29. januar, så var Birkelund leder i en tid med store forandringer i kultur- og omgangsformer. Men han mestrede med sin karisma og personlighed at gøre hele perioden med fra efterkrigstid over koldkrig til ungdomsoprøret og hvad deraf fulgte.

Danmarks Biblioteker løfter på hatten og siger varmt tillykke til Palle Birkelund.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...