Palle Birkelund 100 år

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 februar, 2012

En af sværvægterne i det 20. århundredes biblioteksudvikling rundede søndag den 29. januar 100 år. Ikke sværvægter af statur, men når det gælder indflydelse.

Som rigsbibliotekar og øverste leder af Det kongelige Bibliotek (KB) og de to universitetsbiblioteker fra 1952-1982, som aktiv i en vrimmel af bestyrelser, arbejdsgrupper og råd og som skribent har Palle Birkelund ikke bare haft mere end én finger med i det bibliotekspolitiske og -faglige spil. Han har ofte også været den, der afstak kursen og gik foran. Nationalt som internationalt og især naturligvis på forskningsbiblioteksområdet. Her tog han bl.a. tilbage i 1968 initiativ til at undersøge, hvilke muligheder edb-teknologien rummede for KB.

Birkelund var også stærkt optaget af folkebibliotekernes ve og vel og slog bl.a. i sine veloplagte beretninger på Danmarks Biblioteksforenings årsmøder et slag for det samarbejdende biblioteksvæsen. Allerede i sin beretning på foreningens årsmøde i Nyborg i 1954 understregede han, at dansk biblioteksvæsen udgør og skal udgøre en enhed og helhed. Og at alt, hvad der sker i den ene sektor, direkte eller indirekte får betydning for den anden.

Palle Birkelund var medlem af Danmarks Biblioteksforenings hovedbestyrelse fra 1951-1978, heraf næstformand i flere år, og medredaktør af foreningens tidsskrift, Bogens Verden, fra 1959-1978. Efter forskningsbiblioteksverdenens brud med DB sidst i 70’erne var han medstifter af Danmarks Forskningsbiblioteksforening og foreningens første formand.

Som den nuværende direktør for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, konstaterer i en fødselsdagsomtale i dagbladet Politiken den 29. januar, så var Birkelund leder i en tid med store forandringer i kultur- og omgangsformer. Men han mestrede med sin karisma og personlighed at gøre hele perioden med fra efterkrigstid over koldkrig til ungdomsoprøret og hvad deraf fulgte.

Danmarks Biblioteker løfter på hatten og siger varmt tillykke til Palle Birkelund.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...