Personalet løb med udliciteringen. Fra biblioteksfronten i svenske Nacka

Skrevet af

15. juni, 2012

Mens det – endnu – er stærkt begrænset, hvad der på folkebiblioteksområdet i Danmark har været af entrepriseforsøg og udliciteringer af biblioteksdriften til f.eks. private firmaer, oplysningsforbund og foreninger har der på den anden side af Sundet været adskillige tilfælde af den skuffe. Og selvom de opnåede resultater på de udliciterede biblioteker ikke på nogen måde har været bemærkelsesværdige, og at der endnu ikke er ført bevis for, at indførelse af alternative driftsformer på folkebiblioteksområdet i sig selv giver effektivere og mere attraktive og innovative biblioteker, så er der stadigvæk svenske kommunalpolitikere, som mener, det skal være vejen frem. Det smager jo lidt af privatisering.
Det har på det sidste været tilfældet i Nacka kommune i Stockholms län. Allerede for 5-6 år siden udliciteredes her driften af Dieselverkstadens bibliotek – i første omgang til et personalekooperativ, som senere forvandledes til et personaleejet aktieselskab – og i slutningen af 2010 vedtog det kommunalpolitiske flertal i henhold til loven om “offentlig upphandling” at driften af kommunens øvrige fem folkebiblioteker også skulle udliciteres (se Danmarks Biblioteker, 2011:1).

Lysten til at byde sig til som driftsbestyrere har dog ikke været imponerende. Kun fem virksomheder lagde billet ind på opgaven, og af dem trak de to sig inden den endelige udvælgelsesfase satte ind, heriblandt personalet ved Orminge bibliotek. Af de tre tilbageværende valgte politikerne i slutningen af april i år et tilbud fra Aktiebolaget Dieselverkstadens bibliotek omfattende bibliotekerne i Älta og Saltsjöbaden. Det var det tilbud, der i forhold til de opstillede kriterier fik flest point. Pudsigt nok blev det således ikke en udefra kommende privat virksomhed, der løb af med opdraget. Det bliver i familien.
Beslutningen indebærer, at bibliotekerne i Älta og Saltsjöbaden nu skal smeltes sammen med Dieselverkstadens bibliotek og drives af et aktieselskab, som ejes af personalet ved de tre biblioteker. At få Nackas tre andre biblioteker – dem i Forum, Fisksätra og Orminge – udliciteret mislykkedes. I hvert fald i denne omgang, så de skal fortsat drives i kommunalt regi.

Ovennævnte beslutning var dog langt fra enstemmig. Socialdemokratiets, Vän-sterpartiets, Folkpartiets og Miljöpartiets repræsentanter i det 10 mand store kommunale kulturudvalg stemte imod.
“Det er et helt unødvendigt eksperiment”, fremholder folkpartisten Gertrud Lindgren. Hun tvivler på, at det kan føre til kvalitative forbedringer for kommunen og dens godt 80.000 borgere. “Men resultatet er da til at leve med. Det er ikke umiddelbart en katastrofe”. Kulturudvalgets 2. næstformand, Socialdemokratiets Anders Selin er endnu mere skeptisk: Udliciteringen var allerede fra starten en dårlig idé, og at så få bød ind på opgaven er jo også et svaghedstegn, fast-slår han og fortætter: “Biblioteket skal værne om det frie ord, og det er jeg da ikke så sikker på, at private virksomheder er de bedste til”. Selin frygter, at kvaliteten nedprioriteres til fordel for det forretningsmæssigt mest givtige.
I pressen og den brede offentlighed i og uden for Nacka og – ikke mindst – i forfatterkredse har udliciteringen vakt en del postyr. Og tifold mere ris end ros. At kommunalpolitikerne på denne måde lægger afstand til kommunens vigtigste kulturpolitiske foranstaltning og fremover ønsker at have langt mindre hånd i hanke med den lokale biblioteksudvikling, opfattes af mange som politisk ansvarsforflygtigelse.

Optimismen hos kulturudvalgets formand, centerpartisten Hans Peters er dog helt intakt. Han synes, modstandersiden har bevæget sig op i et alt for skingert toneleje, og at farerne ved en udlicitering groft overdrives. Som han oplever den gennemførte proces, har den skabt større gennemsigtighed på biblioteksområdet, og han tror, der i den nye driftsform ligger et stort udviklingspotentiale, og at nyordningen vil give gode synergieffekter lokalt.
Også Margareta Swanelid er begejstret. Og andet ville da også overraske. Hun er nemlig både bestyrelsesformand for AB Dieselverkstadens bibliotek og chef for samme bibliotek: Med den større personalebemanding vil vi opnå en større vifte af kompetencer, og vi bliver fremover mere offensive i vores arbejde, lover hun. Bl.a. i forhold til skolen og i betjeningen af ældre og handicappede. Og når det gælder digitale satsninger, læsefremmende indsatser og undervisning af brugerne.

Kommunens kontrakt med AB Dieselverkstadens bibliotek forventes underskrevet inden sommeren sætter ind. Kontrakten med dens angivelse af mål og midler, og hvad kommunen skal punge ud med for at få biblioteksdriften varetaget, vil spænde over 4 år, med mulighed for 2 års forlængelse. Hvorefter en ny udbudsrunde skal iværksættes.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...