Personalet løb med udliciteringen. Fra biblioteksfronten i svenske Nacka

Skrevet af

Per Nyeng

15 juni, 2012

Mens det – endnu – er stærkt begrænset, hvad der på folkebiblioteksområdet i Danmark har været af entrepriseforsøg og udliciteringer af biblioteksdriften til f.eks. private firmaer, oplysningsforbund og foreninger har der på den anden side af Sundet været adskillige tilfælde af den skuffe. Og selvom de opnåede resultater på de udliciterede biblioteker ikke på nogen måde har været bemærkelsesværdige, og at der endnu ikke er ført bevis for, at indførelse af alternative driftsformer på folkebiblioteksområdet i sig selv giver effektivere og mere attraktive og innovative biblioteker, så er der stadigvæk svenske kommunalpolitikere, som mener, det skal være vejen frem. Det smager jo lidt af privatisering.
Det har på det sidste været tilfældet i Nacka kommune i Stockholms län. Allerede for 5-6 år siden udliciteredes her driften af Dieselverkstadens bibliotek – i første omgang til et personalekooperativ, som senere forvandledes til et personaleejet aktieselskab – og i slutningen af 2010 vedtog det kommunalpolitiske flertal i henhold til loven om “offentlig upphandling” at driften af kommunens øvrige fem folkebiblioteker også skulle udliciteres (se Danmarks Biblioteker, 2011:1).

Lysten til at byde sig til som driftsbestyrere har dog ikke været imponerende. Kun fem virksomheder lagde billet ind på opgaven, og af dem trak de to sig inden den endelige udvælgelsesfase satte ind, heriblandt personalet ved Orminge bibliotek. Af de tre tilbageværende valgte politikerne i slutningen af april i år et tilbud fra Aktiebolaget Dieselverkstadens bibliotek omfattende bibliotekerne i Älta og Saltsjöbaden. Det var det tilbud, der i forhold til de opstillede kriterier fik flest point. Pudsigt nok blev det således ikke en udefra kommende privat virksomhed, der løb af med opdraget. Det bliver i familien.
Beslutningen indebærer, at bibliotekerne i Älta og Saltsjöbaden nu skal smeltes sammen med Dieselverkstadens bibliotek og drives af et aktieselskab, som ejes af personalet ved de tre biblioteker. At få Nackas tre andre biblioteker – dem i Forum, Fisksätra og Orminge – udliciteret mislykkedes. I hvert fald i denne omgang, så de skal fortsat drives i kommunalt regi.

Ovennævnte beslutning var dog langt fra enstemmig. Socialdemokratiets, Vän-sterpartiets, Folkpartiets og Miljöpartiets repræsentanter i det 10 mand store kommunale kulturudvalg stemte imod.
“Det er et helt unødvendigt eksperiment”, fremholder folkpartisten Gertrud Lindgren. Hun tvivler på, at det kan føre til kvalitative forbedringer for kommunen og dens godt 80.000 borgere. “Men resultatet er da til at leve med. Det er ikke umiddelbart en katastrofe”. Kulturudvalgets 2. næstformand, Socialdemokratiets Anders Selin er endnu mere skeptisk: Udliciteringen var allerede fra starten en dårlig idé, og at så få bød ind på opgaven er jo også et svaghedstegn, fast-slår han og fortætter: “Biblioteket skal værne om det frie ord, og det er jeg da ikke så sikker på, at private virksomheder er de bedste til”. Selin frygter, at kvaliteten nedprioriteres til fordel for det forretningsmæssigt mest givtige.
I pressen og den brede offentlighed i og uden for Nacka og – ikke mindst – i forfatterkredse har udliciteringen vakt en del postyr. Og tifold mere ris end ros. At kommunalpolitikerne på denne måde lægger afstand til kommunens vigtigste kulturpolitiske foranstaltning og fremover ønsker at have langt mindre hånd i hanke med den lokale biblioteksudvikling, opfattes af mange som politisk ansvarsforflygtigelse.

Optimismen hos kulturudvalgets formand, centerpartisten Hans Peters er dog helt intakt. Han synes, modstandersiden har bevæget sig op i et alt for skingert toneleje, og at farerne ved en udlicitering groft overdrives. Som han oplever den gennemførte proces, har den skabt større gennemsigtighed på biblioteksområdet, og han tror, der i den nye driftsform ligger et stort udviklingspotentiale, og at nyordningen vil give gode synergieffekter lokalt.
Også Margareta Swanelid er begejstret. Og andet ville da også overraske. Hun er nemlig både bestyrelsesformand for AB Dieselverkstadens bibliotek og chef for samme bibliotek: Med den større personalebemanding vil vi opnå en større vifte af kompetencer, og vi bliver fremover mere offensive i vores arbejde, lover hun. Bl.a. i forhold til skolen og i betjeningen af ældre og handicappede. Og når det gælder digitale satsninger, læsefremmende indsatser og undervisning af brugerne.

Kommunens kontrakt med AB Dieselverkstadens bibliotek forventes underskrevet inden sommeren sætter ind. Kontrakten med dens angivelse af mål og midler, og hvad kommunen skal punge ud med for at få biblioteksdriften varetaget, vil spænde over 4 år, med mulighed for 2 års forlængelse. Hvorefter en ny udbudsrunde skal iværksættes.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...