PlayIn – interaktiv biblioteksorientering

Skrevet af

Sara Mosberg Iversen

14 februar, 2012

Som et led i pilotprojektet PlayIn er børnene kommet for at teste indendørs lokationsbaserede mobilspil, udviklet til brug ved biblioteksorientering.

Projektet har som mål at inddrage børn aktivt i børnebiblioteket. Ved at skabe interaktion mellem børnebibliotekets fysiske og digitale tilbud samt ved at udvikle brug af ny mobilteknologi og interaktiv læring indendørs. Disse mål har projektgruppen, under ledelse af Charlotte Dale fra Odense Centralbibliotek i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne, Pædagogisk Mediecenter samt idé- og systemudviklingsgruppen Euman, formuleret med inspiration fra flere af de anbefalinger, der gives i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn fra 2010.

Ny interaktiv brugerorientering
Mobile, lokationsbaserede spil er en forholdsvis ny genre, hvor bevægelse fra sted til sted indgår som en vigtig del af spillet. Via en mobil enhed opsamler man som spiller, spor, opgaver eller andre vigtige informationer, som kan guide en fra post til post og på andre måder levere indhold til spillet.

I PlayIns tilfælde benyttes platformen PlayingMondo, som er udviklet af Euman. Selvom brugen af mobile spil på Odense Centralbibliotek stadig er i forsøgsfasen, og spillene endnu ikke bruges i egentlige orienteringsforløb, tegner der sig allerede nogle interessante billeder på baggrund af de testforløb med børn, som har været afholdt.

For det første er det tydeligt, at de relativt simple spil virkelig fanger børnenes interesse og giver dem mulighed for at opleve biblioteket på en anden måde, end de plejer. Turen rundt i de forskellige afdelinger foretages pludselig ikke som et led i en tvungen aktivitet, men er derimod motiveret i sig selv, fordi ruten er en del af spillene.

Det go’e ved PlayIn
Selvom børnene er optaget af at spille, lægger de samtidig mærke til omgivelserne. Dels fordi spillene kræver, at der skal findes vej, dels fordi de kommer forbi materialer og inventar, der fanger deres interesse. Mens de spiller, bladrer børnene også gennem spil og musik, tager bøger ud af reolerne for at kigge på dem, eller læser en plakat.
Desuden lægger spillene, ved at inddrage bevægelse fra sted til sted, op til kropslig udfoldelse, som mange af børnene straks kaster sig ud i og tydeligvis finder stor glæde ved. Flere løber ivrigt rundt fra post til post, der gives high fives og jubles ved rigtige svar, og rummenes krinkelkroge udforskes og bruges. En 4. klasses dreng siger fx efter en testsession: “Det er osse’ det, der er det go’e ved det. Det er en form for nyt spil. Og man plejer jo ikke at måtte løbe rundt på biblioteket.”

Flere formidlingsmuligheder
De mobile spil kan bruges på flere forskellige måder på biblioteket. Dels kan de benyttes som et rent underholdende element. Men de kan også sagtens indgå i et målrettet orienteringsforløb. Både indhold og spillets rute kan nemlig tilrettelægges, så de passer ind i eksisterende forløb. Anja Ankerstjerne, en af de bibliotekarer, som har været med til at designe spillene, indrømmer at projektgruppen i begyndelsen forestillede sig, at spillene nærmest kunne fungere som en slags automatiske orienteringsforløb. Siden er de dog blevet klogere. Skal spillene indgå i et læringsorinteret forløb, er det vigtigt, at bibliotekarerne sætter rammen og sikrer sig, at børnene forholder sig til det indhold, man ønsker at formidle.
Rammesætningen kan bestå i at tale med børnene om, hvad de har oplevet og set på deres tur rundt på biblioteket, og ved at lade nogle af de emner, man ønsker at formidle, indgå som indhold i spillene.

En tredje måde at bruge spillene på, eller rettere platformen PlayingMondo, er at inddrage børnene i selv at designe spil. Som en del af PlayIn har en 6. klasse således over to halve dage designet deres egne små spil. Det kom der flere spændende spil ud af, og børnene var generelt begejstrede for forløbet. Her er der tale om inddragelse af børnene i medskabelse af børnebibliotekets aktiviteter.
Endelig kan spilkonstruktionen også indgå som en del af forløb, med fokus på digital dannelse. Begge dele også helt oplagte indsatsområder for fremtidens børnebibliotek.

Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Læs mere om PlayIn på projektets hjemmeside http://centralbibliotek.dk/gruppe/playin.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...