PlayIn – interaktiv biblioteksorientering

Skrevet af

14. februar, 2012

Som et led i pilotprojektet PlayIn er børnene kommet for at teste indendørs lokationsbaserede mobilspil, udviklet til brug ved biblioteksorientering.

Projektet har som mål at inddrage børn aktivt i børnebiblioteket. Ved at skabe interaktion mellem børnebibliotekets fysiske og digitale tilbud samt ved at udvikle brug af ny mobilteknologi og interaktiv læring indendørs. Disse mål har projektgruppen, under ledelse af Charlotte Dale fra Odense Centralbibliotek i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne, Pædagogisk Mediecenter samt idé- og systemudviklingsgruppen Euman, formuleret med inspiration fra flere af de anbefalinger, der gives i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn fra 2010.

Ny interaktiv brugerorientering
Mobile, lokationsbaserede spil er en forholdsvis ny genre, hvor bevægelse fra sted til sted indgår som en vigtig del af spillet. Via en mobil enhed opsamler man som spiller, spor, opgaver eller andre vigtige informationer, som kan guide en fra post til post og på andre måder levere indhold til spillet.

I PlayIns tilfælde benyttes platformen PlayingMondo, som er udviklet af Euman. Selvom brugen af mobile spil på Odense Centralbibliotek stadig er i forsøgsfasen, og spillene endnu ikke bruges i egentlige orienteringsforløb, tegner der sig allerede nogle interessante billeder på baggrund af de testforløb med børn, som har været afholdt.

For det første er det tydeligt, at de relativt simple spil virkelig fanger børnenes interesse og giver dem mulighed for at opleve biblioteket på en anden måde, end de plejer. Turen rundt i de forskellige afdelinger foretages pludselig ikke som et led i en tvungen aktivitet, men er derimod motiveret i sig selv, fordi ruten er en del af spillene.

Det go’e ved PlayIn
Selvom børnene er optaget af at spille, lægger de samtidig mærke til omgivelserne. Dels fordi spillene kræver, at der skal findes vej, dels fordi de kommer forbi materialer og inventar, der fanger deres interesse. Mens de spiller, bladrer børnene også gennem spil og musik, tager bøger ud af reolerne for at kigge på dem, eller læser en plakat.
Desuden lægger spillene, ved at inddrage bevægelse fra sted til sted, op til kropslig udfoldelse, som mange af børnene straks kaster sig ud i og tydeligvis finder stor glæde ved. Flere løber ivrigt rundt fra post til post, der gives high fives og jubles ved rigtige svar, og rummenes krinkelkroge udforskes og bruges. En 4. klasses dreng siger fx efter en testsession: “Det er osse’ det, der er det go’e ved det. Det er en form for nyt spil. Og man plejer jo ikke at måtte løbe rundt på biblioteket.”

Flere formidlingsmuligheder
De mobile spil kan bruges på flere forskellige måder på biblioteket. Dels kan de benyttes som et rent underholdende element. Men de kan også sagtens indgå i et målrettet orienteringsforløb. Både indhold og spillets rute kan nemlig tilrettelægges, så de passer ind i eksisterende forløb. Anja Ankerstjerne, en af de bibliotekarer, som har været med til at designe spillene, indrømmer at projektgruppen i begyndelsen forestillede sig, at spillene nærmest kunne fungere som en slags automatiske orienteringsforløb. Siden er de dog blevet klogere. Skal spillene indgå i et læringsorinteret forløb, er det vigtigt, at bibliotekarerne sætter rammen og sikrer sig, at børnene forholder sig til det indhold, man ønsker at formidle.
Rammesætningen kan bestå i at tale med børnene om, hvad de har oplevet og set på deres tur rundt på biblioteket, og ved at lade nogle af de emner, man ønsker at formidle, indgå som indhold i spillene.

En tredje måde at bruge spillene på, eller rettere platformen PlayingMondo, er at inddrage børnene i selv at designe spil. Som en del af PlayIn har en 6. klasse således over to halve dage designet deres egne små spil. Det kom der flere spændende spil ud af, og børnene var generelt begejstrede for forløbet. Her er der tale om inddragelse af børnene i medskabelse af børnebibliotekets aktiviteter.
Endelig kan spilkonstruktionen også indgå som en del af forløb, med fokus på digital dannelse. Begge dele også helt oplagte indsatsområder for fremtidens børnebibliotek.

Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Læs mere om PlayIn på projektets hjemmeside http://centralbibliotek.dk/gruppe/playin.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...