PlayIn – interaktiv biblioteksorientering

Skrevet af

14. februar, 2012

Som et led i pilotprojektet PlayIn er børnene kommet for at teste indendørs lokationsbaserede mobilspil, udviklet til brug ved biblioteksorientering.

Projektet har som mål at inddrage børn aktivt i børnebiblioteket. Ved at skabe interaktion mellem børnebibliotekets fysiske og digitale tilbud samt ved at udvikle brug af ny mobilteknologi og interaktiv læring indendørs. Disse mål har projektgruppen, under ledelse af Charlotte Dale fra Odense Centralbibliotek i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne, Pædagogisk Mediecenter samt idé- og systemudviklingsgruppen Euman, formuleret med inspiration fra flere af de anbefalinger, der gives i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn fra 2010.

Ny interaktiv brugerorientering
Mobile, lokationsbaserede spil er en forholdsvis ny genre, hvor bevægelse fra sted til sted indgår som en vigtig del af spillet. Via en mobil enhed opsamler man som spiller, spor, opgaver eller andre vigtige informationer, som kan guide en fra post til post og på andre måder levere indhold til spillet.

I PlayIns tilfælde benyttes platformen PlayingMondo, som er udviklet af Euman. Selvom brugen af mobile spil på Odense Centralbibliotek stadig er i forsøgsfasen, og spillene endnu ikke bruges i egentlige orienteringsforløb, tegner der sig allerede nogle interessante billeder på baggrund af de testforløb med børn, som har været afholdt.

For det første er det tydeligt, at de relativt simple spil virkelig fanger børnenes interesse og giver dem mulighed for at opleve biblioteket på en anden måde, end de plejer. Turen rundt i de forskellige afdelinger foretages pludselig ikke som et led i en tvungen aktivitet, men er derimod motiveret i sig selv, fordi ruten er en del af spillene.

Det go’e ved PlayIn
Selvom børnene er optaget af at spille, lægger de samtidig mærke til omgivelserne. Dels fordi spillene kræver, at der skal findes vej, dels fordi de kommer forbi materialer og inventar, der fanger deres interesse. Mens de spiller, bladrer børnene også gennem spil og musik, tager bøger ud af reolerne for at kigge på dem, eller læser en plakat.
Desuden lægger spillene, ved at inddrage bevægelse fra sted til sted, op til kropslig udfoldelse, som mange af børnene straks kaster sig ud i og tydeligvis finder stor glæde ved. Flere løber ivrigt rundt fra post til post, der gives high fives og jubles ved rigtige svar, og rummenes krinkelkroge udforskes og bruges. En 4. klasses dreng siger fx efter en testsession: “Det er osse’ det, der er det go’e ved det. Det er en form for nyt spil. Og man plejer jo ikke at måtte løbe rundt på biblioteket.”

Flere formidlingsmuligheder
De mobile spil kan bruges på flere forskellige måder på biblioteket. Dels kan de benyttes som et rent underholdende element. Men de kan også sagtens indgå i et målrettet orienteringsforløb. Både indhold og spillets rute kan nemlig tilrettelægges, så de passer ind i eksisterende forløb. Anja Ankerstjerne, en af de bibliotekarer, som har været med til at designe spillene, indrømmer at projektgruppen i begyndelsen forestillede sig, at spillene nærmest kunne fungere som en slags automatiske orienteringsforløb. Siden er de dog blevet klogere. Skal spillene indgå i et læringsorinteret forløb, er det vigtigt, at bibliotekarerne sætter rammen og sikrer sig, at børnene forholder sig til det indhold, man ønsker at formidle.
Rammesætningen kan bestå i at tale med børnene om, hvad de har oplevet og set på deres tur rundt på biblioteket, og ved at lade nogle af de emner, man ønsker at formidle, indgå som indhold i spillene.

En tredje måde at bruge spillene på, eller rettere platformen PlayingMondo, er at inddrage børnene i selv at designe spil. Som en del af PlayIn har en 6. klasse således over to halve dage designet deres egne små spil. Det kom der flere spændende spil ud af, og børnene var generelt begejstrede for forløbet. Her er der tale om inddragelse af børnene i medskabelse af børnebibliotekets aktiviteter.
Endelig kan spilkonstruktionen også indgå som en del af forløb, med fokus på digital dannelse. Begge dele også helt oplagte indsatsområder for fremtidens børnebibliotek.

Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Læs mere om PlayIn på projektets hjemmeside http://centralbibliotek.dk/gruppe/playin.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...