Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Styrket læseindsats kræver både et politisk og et klart strategisk fokus på tværs lokalt. Bibliotekerne i Roskilde Kommune spiller en helt central rolle i målrettet læseudvikling. Foto: Roskilde Bibliotekerne.

Skrevet af

Jan Michael Johansen

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning.
Det er i hvert fald de senere års erfaring, hvor undersøgelse efter undersøgelse har vist, at børn og unge læser mindre og mindre, og især beklageligt sjældent af lyst.

I et samfund, der ønsker velfunderede og vidende borger, er det naturligvis et stort problem. For uden evnen og lysten til at læse og fordybe os, får vi svært ved at uddanne os, tilegne os viden og information, og agere i det stadigt dybere minefelt af løgn og falskhed, vi kontinuerligt udsættes for på nettet. Slutteligt kunne man også argumentere for, at vi bare bliver dårligere medmenneskeligt uden muligheden for gennem skønlitteraturens mangfoldige verden at gå en mil eller to i andres sko.

Politisk prioritering

Mens nogle stemmer aktuelt vil lukke landets biblioteker, ser det anderledes ud i Roskilde Kommune. Roskilde Bibliotekerne har på lige fod med mange andre biblioteksvæsner i landet arbejdet målrettet med at understøtte borgernes læseglæde, men den indsats bliver nu også forankret i den kommende politik for kultur, idræt og folkeoplysning for Roskilde Kommune. Her har man fra politisk side valgt at prioritere at understøtte og fremme en stærk læsekultur gennem et klart strategisk fokus i det kommende års arbejde.

Som Mogens Hallager (C), formand for Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg, forklarer:

“Vi ved, at vi generelt læser mindre, og at især børn og unge falder fra, og det er en kurve, der er afgørende for os at få knækket i Roskilde Kommune. Læsning for både store og små er både sundt for den enkelte og samfundet, og en nøgle til læring, dannelse, fællesskab og ikke mindst fantastiske oplevelser. Derfor ønsker vi politisk at prioritere en bredt forankret indsats for at skabe en stærk og sund læsekultur i hele Roskilde Kommune.”

Bibliotekernes rolle

At der allerede er politisk opmærksomhed om rammerne for en stærk læsekultur er tydeligt. Konkret har det nyligt ført til et nyt børnebibliotek på Roskilde Bibliotek med fokus på at gøre læs-ning sjovt og interessant for de mindste, en investering i en ny bogbus for at sikre tilgængelighed og nærhed til biblioteket samt et løft af materialebudgettet.

Det er ikke kun de fysiske rammer, der er centrale for indsatsen i Roskilde Kommune. Roskilde Bibliotekerne har også systematisk og kontinuerligt investeret i personalegruppen. Ikke alene ved at sikre mange betjeningstimer på kommunens biblioteker, men også ved at opkvalificere personalet gennem bl.a. bibliotekarisk mesterlære og – inspireret af biblioteker som Lyngby-Taarbæk og Allerød – desuden at prioritere samtalen mellem ansat og borger. Erfaringen er nemlig, at læselyst og -glæde formidles bedst gennem mødet med og mellem mennesker med passion for og viden om historier, viden og bogens verden.

Det afspejles i Roskilde Bibliotekernes udlånstal, der viser en fremgang på 12,7% på bogligt materiale for første halvår af 2023 sammenlignet med 2022. Det er lidt en pæl gennem postulatet fra de tidligere omtalte stemmer om, at udlånet af bøger de senere år har været dalende, og bogen som medie har været døende. Dog gør stigende udlånstal det ikke alene.

Christian Lauersen, kultur-, biblioteks- og idrætschef i Roskilde Kommune, uddyber:

“En stærk læsekultur i samfundet skaber grobund for nysgerrighed, fællesskab, læring, medborgerskab og demokrati. Vi kan bl.a. se på vores besøgs- og udlånstal, at vi har fat i rigtig mange borgere, men høje nøgletal er ikke nødvendigvis det samme som en stærk og bredt forankret læsekultur.
Vi ved, at der stadig er rigtig mange borgere, der ikke læser eller kommer på vores biblioteker. Vi kan også spore en ulighed i læsekulturen, der peger på, at de ressourcestærke borgere læser mere end de mindre velstillede, så en af de kommende prioriteringer bliver brobygningsindsatser målrettet de borgergrupper, der ikke har fået tændt læsegnisten.”

Indsats på tværs helt nødvendig

Den kommende politiske prioritering af en stærk læsekultur skal bygge videre på det eksisterende fundament, men at skabe og fremme en stærk læsekultur kan et folkebibliotek ikke nødvendigvis løfte alene, om end biblioteket som institution i særklasse naturligvis har en helt central position. Et element i det kommende arbejde bliver derfor, at inddrage andre offentlige institutioner, uddannelsessektoren, foreningslivet og civilsamfundet til aktivt at tage ejeskab for arbejdet med at styrke læseglæden. Uden den brede forankring og indsats, så når man ikke så vidt ud, som man kan ønske sig, og effekten kan hurtigt aftage. Her spiller partnerskaber og samarbejdet med lokale aktører en stor rolle, hvilket eksisterende samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet meget tydeligt peger på.

På længere sigt er det derfor særligt vigtigt at sikre en langsigtet og bred forankring på tværs af samfundslag, aldersgrupper og lokaliteter, så tiltagene rodfæster sig og bliver til en sund og solid læsekultur i hele kommunen. Men intet sker af sig selv, så den klare politiske prioritering er et godt første skridt på vejen til at skabe en stærk og bred læsekultur til gavn for borgerne i Roskilde Kommune.

JAN MICHAEL JOHANSEN, bibliotekar, Roskilde Bibliotekerne.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...

Sustainable Futures – Leave no one behind

10 anbefalinger til at fremme og sikre bæredygtigt byggeri hurtigt. Et resultat fra verdenskongressen for arkitekter og arkitektur i sommer i Danmark. Ikke alene sommerturister ...