Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Styrket læseindsats kræver både et politisk og et klart strategisk fokus på tværs lokalt. Bibliotekerne i Roskilde Kommune spiller en helt central rolle i målrettet læseudvikling. Foto: Roskilde Bibliotekerne.

Skrevet af

14. august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning.
Det er i hvert fald de senere års erfaring, hvor undersøgelse efter undersøgelse har vist, at børn og unge læser mindre og mindre, og især beklageligt sjældent af lyst.

I et samfund, der ønsker velfunderede og vidende borger, er det naturligvis et stort problem. For uden evnen og lysten til at læse og fordybe os, får vi svært ved at uddanne os, tilegne os viden og information, og agere i det stadigt dybere minefelt af løgn og falskhed, vi kontinuerligt udsættes for på nettet. Slutteligt kunne man også argumentere for, at vi bare bliver dårligere medmenneskeligt uden muligheden for gennem skønlitteraturens mangfoldige verden at gå en mil eller to i andres sko.

Politisk prioritering

Mens nogle stemmer aktuelt vil lukke landets biblioteker, ser det anderledes ud i Roskilde Kommune. Roskilde Bibliotekerne har på lige fod med mange andre biblioteksvæsner i landet arbejdet målrettet med at understøtte borgernes læseglæde, men den indsats bliver nu også forankret i den kommende politik for kultur, idræt og folkeoplysning for Roskilde Kommune. Her har man fra politisk side valgt at prioritere at understøtte og fremme en stærk læsekultur gennem et klart strategisk fokus i det kommende års arbejde.

Som Mogens Hallager (C), formand for Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg, forklarer:

“Vi ved, at vi generelt læser mindre, og at især børn og unge falder fra, og det er en kurve, der er afgørende for os at få knækket i Roskilde Kommune. Læsning for både store og små er både sundt for den enkelte og samfundet, og en nøgle til læring, dannelse, fællesskab og ikke mindst fantastiske oplevelser. Derfor ønsker vi politisk at prioritere en bredt forankret indsats for at skabe en stærk og sund læsekultur i hele Roskilde Kommune.”

Bibliotekernes rolle

At der allerede er politisk opmærksomhed om rammerne for en stærk læsekultur er tydeligt. Konkret har det nyligt ført til et nyt børnebibliotek på Roskilde Bibliotek med fokus på at gøre læs-ning sjovt og interessant for de mindste, en investering i en ny bogbus for at sikre tilgængelighed og nærhed til biblioteket samt et løft af materialebudgettet.

Det er ikke kun de fysiske rammer, der er centrale for indsatsen i Roskilde Kommune. Roskilde Bibliotekerne har også systematisk og kontinuerligt investeret i personalegruppen. Ikke alene ved at sikre mange betjeningstimer på kommunens biblioteker, men også ved at opkvalificere personalet gennem bl.a. bibliotekarisk mesterlære og – inspireret af biblioteker som Lyngby-Taarbæk og Allerød – desuden at prioritere samtalen mellem ansat og borger. Erfaringen er nemlig, at læselyst og -glæde formidles bedst gennem mødet med og mellem mennesker med passion for og viden om historier, viden og bogens verden.

Det afspejles i Roskilde Bibliotekernes udlånstal, der viser en fremgang på 12,7% på bogligt materiale for første halvår af 2023 sammenlignet med 2022. Det er lidt en pæl gennem postulatet fra de tidligere omtalte stemmer om, at udlånet af bøger de senere år har været dalende, og bogen som medie har været døende. Dog gør stigende udlånstal det ikke alene.

Christian Lauersen, kultur-, biblioteks- og idrætschef i Roskilde Kommune, uddyber:

“En stærk læsekultur i samfundet skaber grobund for nysgerrighed, fællesskab, læring, medborgerskab og demokrati. Vi kan bl.a. se på vores besøgs- og udlånstal, at vi har fat i rigtig mange borgere, men høje nøgletal er ikke nødvendigvis det samme som en stærk og bredt forankret læsekultur.
Vi ved, at der stadig er rigtig mange borgere, der ikke læser eller kommer på vores biblioteker. Vi kan også spore en ulighed i læsekulturen, der peger på, at de ressourcestærke borgere læser mere end de mindre velstillede, så en af de kommende prioriteringer bliver brobygningsindsatser målrettet de borgergrupper, der ikke har fået tændt læsegnisten.”

Indsats på tværs helt nødvendig

Den kommende politiske prioritering af en stærk læsekultur skal bygge videre på det eksisterende fundament, men at skabe og fremme en stærk læsekultur kan et folkebibliotek ikke nødvendigvis løfte alene, om end biblioteket som institution i særklasse naturligvis har en helt central position. Et element i det kommende arbejde bliver derfor, at inddrage andre offentlige institutioner, uddannelsessektoren, foreningslivet og civilsamfundet til aktivt at tage ejeskab for arbejdet med at styrke læseglæden. Uden den brede forankring og indsats, så når man ikke så vidt ud, som man kan ønske sig, og effekten kan hurtigt aftage. Her spiller partnerskaber og samarbejdet med lokale aktører en stor rolle, hvilket eksisterende samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet meget tydeligt peger på.

På længere sigt er det derfor særligt vigtigt at sikre en langsigtet og bred forankring på tværs af samfundslag, aldersgrupper og lokaliteter, så tiltagene rodfæster sig og bliver til en sund og solid læsekultur i hele kommunen. Men intet sker af sig selv, så den klare politiske prioritering er et godt første skridt på vejen til at skabe en stærk og bred læsekultur til gavn for borgerne i Roskilde Kommune.

JAN MICHAEL JOHANSEN, bibliotekar, Roskilde Bibliotekerne.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...