Pop Up Eksperimentarium

Skrevet af

24. februar, 2015

Vesthimmerlands Biblioteker har, som mange andre folkebiblioteker gennem årene, haft et godt samarbejde med kommunens skoler og lærere. Skolereformen forstærker mulighederne for dette samarbejde, men tilfører det samtidig nogle helt nye potentialer, der kræver, at bibliotekerne meget målrettet arbejder på at udvikle understøttende undervisning.

Pop Up-projektet er blevet udviklet i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi Aalborg, University College Skive, Hornum Skole og Toppedalsskolen. Takket være støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje har Vesthimmerlands Biblioteker haft mulighed for at være med ved skolereformens start – både i skolernes planlægningsfase i løbet af foråret 2014, og da de slog dørene op til en ny skole efter sommerferien. Det er der kommet nogle interessante erfaringer ud af.

Digital dannelse i centrum
Pop Up Eksperimentariet er et forsøg på at skabe et både mobilt og et fleksibelt læ-ringsrum. Et eksperimentarium, der bidrager med bibliotekets spidskompetencer og kan poppe up på skolerne og understøtte den undervisning, som allerede foregår – eksempelvis en temauge, et projekt eller konkret læringsindsats i 6. og 8. klasserne. Her gør vi søgning på nettet og youtube til dagens opgave under ledelse af bibliotekaren.

Samtidig har vi med projektet gjort digital dannelse til centrum for vores samarbejde med folkeskolen, og over de kommende år vil vi udvikle undervisningsforløb i relation til webetik, digital mobning og digitale fodspor.

Leg, læring og IT – en anderledes vej til kildekritik
Eksperimentariet er et udviklingsprojekt, hvor vi har designet og testet et under-støttende undervisningstilbud, der tager fat på et af bibliotekets klassiske opgaver: kildekritik. Ellers er der ikke meget klassisk bibliotek over eksperimentariet. Både i indhold og form har vi arbejdet med begreber som læring, læringsrum og media literacy.

Resultatet er blevet et undervisningsforløb iscenesat som et eksperimentarium. Her arbejder eleverne, iført hvide kitler, i små laboratorier og eksperimenterer med at løse forskellige udfordringer. Ipad’en er værktøjet – og vi blander leg og læring – det fysiske og virtuelle.

Erfaringer og kogebog
Det nye samarbejde har været en kreativ og udfordrende udviklingsproces for både skolens elever og for os. Her er vores biblioteksfaglige kompetencer virkelig kommet i spil, og vi har fået placeret biblioteket i en hel ny rolle. Klasserumsledelse, elever med meget forskellige forudsætninger og didaktik er bare noget af det, som vores nye service om understøttende undervisning byder på. Eleverne har taget godt imod den nye form for læring og vej til søgning og har ved selvsyn bl.a. fået lært, at ikke alle hjemmesider er lige pålidelige.

Vesthimmerlands Biblioteker udgiver inden så længe en lav-praktisk kogebog, der trin for trin viser opbygningen af et Pop Up Eksperimentarium. Du finder den på vhbib.dk.

 

Læs mere i Asterisk, nr. 72, side 13 http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk

Helene Højrup, lektor i kulturformidling med IVA og projektets følgeforsker, siger bl.a. om projektet: ”I dag skal børn lære at vurdere værdien af en digital informationskilde og analysere dens indhold kritisk. Det er oplagt, at skole og biblioteker samarbejder om den opgave, fordi bibliotekarerne allerede har ekspertisen, ligesom skolereformen lægger op til partnerskaber mellem skolen og andre institutioner”.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...