Pop Up Eksperimentarium

Skrevet af

Brian Stephansen, Jette N.Olsen

24 februar, 2015

Vesthimmerlands Biblioteker har, som mange andre folkebiblioteker gennem årene, haft et godt samarbejde med kommunens skoler og lærere. Skolereformen forstærker mulighederne for dette samarbejde, men tilfører det samtidig nogle helt nye potentialer, der kræver, at bibliotekerne meget målrettet arbejder på at udvikle understøttende undervisning.

Pop Up-projektet er blevet udviklet i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi Aalborg, University College Skive, Hornum Skole og Toppedalsskolen. Takket være støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje har Vesthimmerlands Biblioteker haft mulighed for at være med ved skolereformens start – både i skolernes planlægningsfase i løbet af foråret 2014, og da de slog dørene op til en ny skole efter sommerferien. Det er der kommet nogle interessante erfaringer ud af.

Digital dannelse i centrum
Pop Up Eksperimentariet er et forsøg på at skabe et både mobilt og et fleksibelt læ-ringsrum. Et eksperimentarium, der bidrager med bibliotekets spidskompetencer og kan poppe up på skolerne og understøtte den undervisning, som allerede foregår – eksempelvis en temauge, et projekt eller konkret læringsindsats i 6. og 8. klasserne. Her gør vi søgning på nettet og youtube til dagens opgave under ledelse af bibliotekaren.

Samtidig har vi med projektet gjort digital dannelse til centrum for vores samarbejde med folkeskolen, og over de kommende år vil vi udvikle undervisningsforløb i relation til webetik, digital mobning og digitale fodspor.

Leg, læring og IT – en anderledes vej til kildekritik
Eksperimentariet er et udviklingsprojekt, hvor vi har designet og testet et under-støttende undervisningstilbud, der tager fat på et af bibliotekets klassiske opgaver: kildekritik. Ellers er der ikke meget klassisk bibliotek over eksperimentariet. Både i indhold og form har vi arbejdet med begreber som læring, læringsrum og media literacy.

Resultatet er blevet et undervisningsforløb iscenesat som et eksperimentarium. Her arbejder eleverne, iført hvide kitler, i små laboratorier og eksperimenterer med at løse forskellige udfordringer. Ipad’en er værktøjet – og vi blander leg og læring – det fysiske og virtuelle.

Erfaringer og kogebog
Det nye samarbejde har været en kreativ og udfordrende udviklingsproces for både skolens elever og for os. Her er vores biblioteksfaglige kompetencer virkelig kommet i spil, og vi har fået placeret biblioteket i en hel ny rolle. Klasserumsledelse, elever med meget forskellige forudsætninger og didaktik er bare noget af det, som vores nye service om understøttende undervisning byder på. Eleverne har taget godt imod den nye form for læring og vej til søgning og har ved selvsyn bl.a. fået lært, at ikke alle hjemmesider er lige pålidelige.

Vesthimmerlands Biblioteker udgiver inden så længe en lav-praktisk kogebog, der trin for trin viser opbygningen af et Pop Up Eksperimentarium. Du finder den på vhbib.dk.

 

Læs mere i Asterisk, nr. 72, side 13 http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk

Helene Højrup, lektor i kulturformidling med IVA og projektets følgeforsker, siger bl.a. om projektet: ”I dag skal børn lære at vurdere værdien af en digital informationskilde og analysere dens indhold kritisk. Det er oplagt, at skole og biblioteker samarbejder om den opgave, fordi bibliotekarerne allerede har ekspertisen, ligesom skolereformen lægger op til partnerskaber mellem skolen og andre institutioner”.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...