Pop Up Eksperimentarium

Skrevet af

24. februar, 2015

Vesthimmerlands Biblioteker har, som mange andre folkebiblioteker gennem årene, haft et godt samarbejde med kommunens skoler og lærere. Skolereformen forstærker mulighederne for dette samarbejde, men tilfører det samtidig nogle helt nye potentialer, der kræver, at bibliotekerne meget målrettet arbejder på at udvikle understøttende undervisning.

Pop Up-projektet er blevet udviklet i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi Aalborg, University College Skive, Hornum Skole og Toppedalsskolen. Takket være støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje har Vesthimmerlands Biblioteker haft mulighed for at være med ved skolereformens start – både i skolernes planlægningsfase i løbet af foråret 2014, og da de slog dørene op til en ny skole efter sommerferien. Det er der kommet nogle interessante erfaringer ud af.

Digital dannelse i centrum
Pop Up Eksperimentariet er et forsøg på at skabe et både mobilt og et fleksibelt læ-ringsrum. Et eksperimentarium, der bidrager med bibliotekets spidskompetencer og kan poppe up på skolerne og understøtte den undervisning, som allerede foregår – eksempelvis en temauge, et projekt eller konkret læringsindsats i 6. og 8. klasserne. Her gør vi søgning på nettet og youtube til dagens opgave under ledelse af bibliotekaren.

Samtidig har vi med projektet gjort digital dannelse til centrum for vores samarbejde med folkeskolen, og over de kommende år vil vi udvikle undervisningsforløb i relation til webetik, digital mobning og digitale fodspor.

Leg, læring og IT – en anderledes vej til kildekritik
Eksperimentariet er et udviklingsprojekt, hvor vi har designet og testet et under-støttende undervisningstilbud, der tager fat på et af bibliotekets klassiske opgaver: kildekritik. Ellers er der ikke meget klassisk bibliotek over eksperimentariet. Både i indhold og form har vi arbejdet med begreber som læring, læringsrum og media literacy.

Resultatet er blevet et undervisningsforløb iscenesat som et eksperimentarium. Her arbejder eleverne, iført hvide kitler, i små laboratorier og eksperimenterer med at løse forskellige udfordringer. Ipad’en er værktøjet – og vi blander leg og læring – det fysiske og virtuelle.

Erfaringer og kogebog
Det nye samarbejde har været en kreativ og udfordrende udviklingsproces for både skolens elever og for os. Her er vores biblioteksfaglige kompetencer virkelig kommet i spil, og vi har fået placeret biblioteket i en hel ny rolle. Klasserumsledelse, elever med meget forskellige forudsætninger og didaktik er bare noget af det, som vores nye service om understøttende undervisning byder på. Eleverne har taget godt imod den nye form for læring og vej til søgning og har ved selvsyn bl.a. fået lært, at ikke alle hjemmesider er lige pålidelige.

Vesthimmerlands Biblioteker udgiver inden så længe en lav-praktisk kogebog, der trin for trin viser opbygningen af et Pop Up Eksperimentarium. Du finder den på vhbib.dk.

 

Læs mere i Asterisk, nr. 72, side 13 http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk

Helene Højrup, lektor i kulturformidling med IVA og projektets følgeforsker, siger bl.a. om projektet: ”I dag skal børn lære at vurdere værdien af en digital informationskilde og analysere dens indhold kritisk. Det er oplagt, at skole og biblioteker samarbejder om den opgave, fordi bibliotekarerne allerede har ekspertisen, ligesom skolereformen lægger op til partnerskaber mellem skolen og andre institutioner”.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...