Portræt: Begejstret forkæmper for biblioteker, kunst og kultur af høj kvalitet takker af

Skrevet af

3. juni, 2011

Kulturdirektør Peter Grønholt gik i marts 2010 på pension og satte dermed punktum for en lang karriere og indsats for borgernes ret og adgang til både lokale biblioteker og kulturtilbud af høj kvalitet. 
Efter sin første ansættelse som nybagt bibliotekar ved Gentofte Kommunebibliotek i 1972, hvor han siden blev afdelingsbibliotekar for dets Bibliografiske Kontor, har Grønholt besat forskellige lederstillinger. Som vicestadsbibliotekar i Gladsaxe og stadsbibliotekar først ved Herlev-Bibliotekerne og fra 1988 ved det daværende Helsingør Centralbibliotek.  Grønholt var siden en af de første biblioteksledere, som i 1990’erne blev direktør for hele kommunens kulturområde og var således i knap to årtier, fra 1993 til 2010, kulturdirektør for Helsingørs Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.
 
Peter Grønholt har også deltaget aktivt i en række nationale og nordiske bibliotekssammenhænge. Han var bl.a. formand for Danmarks Biblioteksforening gruppe B i perioden 1980-88. “En spændende, men også ind imellem meget turbulent politisk tid med hhv. borgmestrene for Vejle og Hundested, Karl Johan Mortensen og Bent Sørensen som formænd og Flemming Ettrup som direktør”, fortæller han til Danmarks Biblioteker.
“Og en tid bl.a. karakteriseret af, at DB havde flertallet i bestyrelsen for den ikke længere eksisterende selvejende virksomhed Indbindingscentralen A/S samt i Bibliotekscentralen, DBC’s forgænger, som servicerede stort set alle landets biblioteker”.
Peter Grønholt har sammen sine skiftende kulturpolitikere deltaget i alle Danmarks Biblioteksforeningsårsmøder og dets årlige diskussioner af bibliotekernes udvikling siden 1977 på nær to år. Med stor glæde fremhæver han årsmødet i 2000 i Helsingør, som han selv direkte var med til at planlægge. Endelig havde han også en finger med i spillet, da det gjaldt om at få DB’s Årsmøde 2011 til Helsingør til det nye Kulturværftet, se interviewet på de foregående sider.
 
I flere af sine lederstillinger har Peter Grønholt haft lejlighed til at planlægge nye biblioteker og byggerier. Et særkende i den sammenhæng har været hans engagerede indsats for kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet i det offentlige rum. Han var således den administrative drivkraft i forbindelse med Bjørn Nørgård’s første store udsmykningsopgave på Gladsaxe hovedbibliotek, med billedkunstneren Kirsten Christensens store keramiske udsmykning på Hjorte-spring bibliotek, Ursula Munch-Petersen og Erik Hagens Billedalfabet på Espergærde bibliotek og nu ikke mindst med den meget omdebatterede Michael Elmgreen & Ingar Dragset’s skulptur "HAN" til Helsingørs nye Kulturhavn foran Kulturværftet, hvis færdiggørelse han fortsat er engageret i.
Fællesnævneren for Peter Grønholts biblioteks- og kulturindsats gennem alle årene har været fagligheden, engagementet, og så det prisværdige at kunne grine afslappet i selskab med sine kombattanter og alle dele af biblioteksverdenen mv. uanset eventuelle politiske og faglige uenigheder.
 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...