Portræt: Begejstret forkæmper for biblioteker, kunst og kultur af høj kvalitet takker af

Skrevet af

Hellen Niegaard

3. juni, 2011

Kulturdirektør Peter Grønholt gik i marts 2010 på pension og satte dermed punktum for en lang karriere og indsats for borgernes ret og adgang til både lokale biblioteker og kulturtilbud af høj kvalitet. 
Efter sin første ansættelse som nybagt bibliotekar ved Gentofte Kommunebibliotek i 1972, hvor han siden blev afdelingsbibliotekar for dets Bibliografiske Kontor, har Grønholt besat forskellige lederstillinger. Som vicestadsbibliotekar i Gladsaxe og stadsbibliotekar først ved Herlev-Bibliotekerne og fra 1988 ved det daværende Helsingør Centralbibliotek.  Grønholt var siden en af de første biblioteksledere, som i 1990’erne blev direktør for hele kommunens kulturområde og var således i knap to årtier, fra 1993 til 2010, kulturdirektør for Helsingørs Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.
 
Peter Grønholt har også deltaget aktivt i en række nationale og nordiske bibliotekssammenhænge. Han var bl.a. formand for Danmarks Biblioteksforening gruppe B i perioden 1980-88. “En spændende, men også ind imellem meget turbulent politisk tid med hhv. borgmestrene for Vejle og Hundested, Karl Johan Mortensen og Bent Sørensen som formænd og Flemming Ettrup som direktør”, fortæller han til Danmarks Biblioteker.
“Og en tid bl.a. karakteriseret af, at DB havde flertallet i bestyrelsen for den ikke længere eksisterende selvejende virksomhed Indbindingscentralen A/S samt i Bibliotekscentralen, DBC’s forgænger, som servicerede stort set alle landets biblioteker”.
Peter Grønholt har sammen sine skiftende kulturpolitikere deltaget i alle Danmarks Biblioteksforeningsårsmøder og dets årlige diskussioner af bibliotekernes udvikling siden 1977 på nær to år. Med stor glæde fremhæver han årsmødet i 2000 i Helsingør, som han selv direkte var med til at planlægge. Endelig havde han også en finger med i spillet, da det gjaldt om at få DB’s Årsmøde 2011 til Helsingør til det nye Kulturværftet, se interviewet på de foregående sider.
 
I flere af sine lederstillinger har Peter Grønholt haft lejlighed til at planlægge nye biblioteker og byggerier. Et særkende i den sammenhæng har været hans engagerede indsats for kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet i det offentlige rum. Han var således den administrative drivkraft i forbindelse med Bjørn Nørgård’s første store udsmykningsopgave på Gladsaxe hovedbibliotek, med billedkunstneren Kirsten Christensens store keramiske udsmykning på Hjorte-spring bibliotek, Ursula Munch-Petersen og Erik Hagens Billedalfabet på Espergærde bibliotek og nu ikke mindst med den meget omdebatterede Michael Elmgreen & Ingar Dragset’s skulptur "HAN" til Helsingørs nye Kulturhavn foran Kulturværftet, hvis færdiggørelse han fortsat er engageret i.
Fællesnævneren for Peter Grønholts biblioteks- og kulturindsats gennem alle årene har været fagligheden, engagementet, og så det prisværdige at kunne grine afslappet i selskab med sine kombattanter og alle dele af biblioteksverdenen mv. uanset eventuelle politiske og faglige uenigheder.
 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...