Randers: Danmarks bedste læsekommune

Skrevet af

Hellen Niegaard

1 juli, 2015

“Noget af det fantastiske ved at læse en bog er de efterfølgende samtaler, hvor vi hører hinandens tanker og refleksioner. Det styrker vores forståelse for hinanden og skaber på den måde fællesskaber. Med Nordbyen Læser har man formået at skabe en kulturforandring og gjort læsning relevant for en målgruppe, der sjældent gik på opdagelse i litteraturen”. Sådan hedder det i motiveringen fra et uvildigt dommerpanel under Danmarks Læser.

Kulturminister Marianne Jelved, der besøgte Nordbyen i december, er begejstret for læseinitiativet fordi “man i Randers har haft fællesskabet omkring læsningen i centrum”.

Om Nordbyen Læser
Projektet, som løb i perioden 15.8.2014 til 1.3.2015, henvendte sig til Randers Kommunes kvarter Nordbyen. Læseambassadører har bragt litteraturen med sig til områdets beboere på flere måder. De har blandt andet kunnet møde skønlitteraturen under fællesspisning med oplæsning, bogcaféer, læseklubber og bålfortællinger. For litteraturen bliver lettere at gå til, hvis man kan tale med andre om det. Man har også kunnet møde forfattere, hente gratis bøger i rullende pop up-biblioteker rundt omkring i bydelen eller på dens grillbarer eller vaskekældre. For som aktørerne siger: “Hvad skal man lave, mens man venter på bussen eller på tørretumbleren? Man læser da en bog – og snakker med nogen om den bagefter”.  Læseambassadørerne, frivillige fra Nordbyen, som læser litteratur i forvejen og gerne ville give glæden ved læsning videre, er blevet fundet og klædt på til indsatsen i et otte ugers fælles forløb på biblioteket.

Fortsættelse følger
Lene Byrialsen, bibliotekschef for Randers Bibliotekerne, er glad: “Nordbyen Læser har bragt biblioteket i spil uden for dets vante rammer, og vi og alle samarbejdspartnerne er meget stolte over, at lysten til at læse vokser i et område som Nordbyen, hvor der normalt ikke læses så meget – og ikke mindst fordi vi nu kan kalde os Danmarks bedste læsekommune.”

Lene Byrialsen fortæller til Danmarks Biblioteker, at man i Randers holder fast i de gode erfaringer.

– Der vil fortsat være læseaktiviteter i nordbyen. Præcist hvordan og i hvilket omfang kan vi ikke sige endnu, men vi vil fastholde kontakten og fortsætte det gode samarbejde, hvor det er muligt. Biblioteket vil fortsat forsyne fuglekasserne med bøger, og understøtte de forskellige oplæsningsinitiativer med litteraturforsyning.

Derudover har vi nogle nye projekter, som vi lægger i Nordbyen. En Nyhedslæ-seklub for kvinder. Fædreklub – inden for rammen ‘demokrati og medborgerskab’, der skal udvikles initiativer med fædre. Præcist indhold og profil kendes ikke endnu. Endvidere Kulturkufferter, som vi er med i, og her har vi tre fritidshjem i Nordbyen som målgruppe.

Ros til Randers og bibliotekets rolle
“Med projektet Nordbyen Læser og med en grundlæggende tro på, at der i litteraturen ligger noget forløsende for alle, er Randers gået praktisk til værks og har formået at flytte bibliotekets og andre samarbejdspartneres kompetencer ud af biblioteket til folk i Nordbyen. Det har ikke alene mindsket den geografiske, men også den mentale afstand til de gode læseoplevelser!,” understreges det i lykønskningen fra Danmarks Biblioteksforening ved direktør Michel Steen-Hansen. Også Bibliotekschefforeningen ønsker Randers tillykke med titlen. Foreningens formand Mogens Vestergaard udtaler: “Vinderprojektet fra Randers illustrerer, hvorledes bibliotekerne spiller en fremtrædende rolle i styrkelsen af borgernes læselyst i kraft af stærke biblioteksfaglige kompetencer, en solid forankring i lokalområderne og tæt samarbejde med lokale aktører.”

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...