Randers: Musik skal der til!

Skrevet af

Hellen Niegaard

11 august, 2016

Miks Musikanbefalinger
Musikken lever flere steder i bibliotekerne et lidt diskret og skjult liv. Men ikke i Randers. Selv om hovedbibliotekets samling af musik har mistet lidt synlighed med ny placering i underetagen, lever den i bedste velgående og rummer stadig masser af gyldne musikoplevelser, lover musikformidler Mik Stegger randrusianerne i efterårsnummeret af bibliotekets gode informationsmagasin Nye Sider. Ikke alene i form af noder og musikbiografier, men også på CD, LP, DVD og Blu-ray. I bladet kan brugerne også finde tre af Miks aktuelle musikanbefalinger, som spænder lige fra rock og hiphop over jazz til klassisk. Nemlig: Den sorte skoles Indians & Cowboys, Gerard Presencers Groove Travels og Satiesfactions – promenades with Erik Satie.

Fokus på musikbibliotekets udvikling
Biblioteket satser også på anden vis på musikken. Blandt de imponerende 13 projekter man aktuelt deltager i er f.eks. et musikprojekt sammen med Aalborg Bibliotekerne. Musikbibliotekerne og musik-bureauet VOLUME har indledt et samarbejde, som skal styrke musikbibliotekernes relevans og position nationalt. For som det hedder i projektbeskrivelsen: “Vilkårene for musikbibliotekerne har ændret sig markant de seneste år, og bibliotekerne er udfordrede på, hvordan musikken formidles bedst muligt til borgerne.” Projektet udvikles med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje og skal undersøge, hvordan musikbibliotekerne bliver relevante for det omkringliggende musikliv og for den yngre musikforbruger i alderen 15-30 år. Med to forskellige målgrupper skal projektet være med til at definere, hvordan biblioteker i fremtiden kan arbejde med musikformidling i både fysiske og digitale rum. Projektet supplerer på den vis styrelsens eget store aktuelle musikprojekt om en  national indsats på musikområdet for folkebiblioteker.

Spil Dansk Ugen
I hele uge 44 spiller Randers Bibliotek i øvrigt dansk musik med afsæt i den landsdækkende Spil-Dansk-kampagne. Biblioteket læg-ger ud med en særudgave af bibliotekets lytteklub Klub Klassik. Siden følger bl.a. danske sange ved Randers Sangskriverværksted og et stort arrangement med Spil Dansk-repertoire med kommunens skoleelever.

Fra mandag den 31. oktober til søndag den 6. november markerer mange andre af landets biblioteker dansk musik. Find nærmere information på de enkelte bibliotekers hjemmesider og Facebook.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...