Randers: Musik skal der til!

Skrevet af

11. august, 2016

Miks Musikanbefalinger
Musikken lever flere steder i bibliotekerne et lidt diskret og skjult liv. Men ikke i Randers. Selv om hovedbibliotekets samling af musik har mistet lidt synlighed med ny placering i underetagen, lever den i bedste velgående og rummer stadig masser af gyldne musikoplevelser, lover musikformidler Mik Stegger randrusianerne i efterårsnummeret af bibliotekets gode informationsmagasin Nye Sider. Ikke alene i form af noder og musikbiografier, men også på CD, LP, DVD og Blu-ray. I bladet kan brugerne også finde tre af Miks aktuelle musikanbefalinger, som spænder lige fra rock og hiphop over jazz til klassisk. Nemlig: Den sorte skoles Indians & Cowboys, Gerard Presencers Groove Travels og Satiesfactions – promenades with Erik Satie.

Fokus på musikbibliotekets udvikling
Biblioteket satser også på anden vis på musikken. Blandt de imponerende 13 projekter man aktuelt deltager i er f.eks. et musikprojekt sammen med Aalborg Bibliotekerne. Musikbibliotekerne og musik-bureauet VOLUME har indledt et samarbejde, som skal styrke musikbibliotekernes relevans og position nationalt. For som det hedder i projektbeskrivelsen: “Vilkårene for musikbibliotekerne har ændret sig markant de seneste år, og bibliotekerne er udfordrede på, hvordan musikken formidles bedst muligt til borgerne.” Projektet udvikles med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje og skal undersøge, hvordan musikbibliotekerne bliver relevante for det omkringliggende musikliv og for den yngre musikforbruger i alderen 15-30 år. Med to forskellige målgrupper skal projektet være med til at definere, hvordan biblioteker i fremtiden kan arbejde med musikformidling i både fysiske og digitale rum. Projektet supplerer på den vis styrelsens eget store aktuelle musikprojekt om en  national indsats på musikområdet for folkebiblioteker.

Spil Dansk Ugen
I hele uge 44 spiller Randers Bibliotek i øvrigt dansk musik med afsæt i den landsdækkende Spil-Dansk-kampagne. Biblioteket læg-ger ud med en særudgave af bibliotekets lytteklub Klub Klassik. Siden følger bl.a. danske sange ved Randers Sangskriverværksted og et stort arrangement med Spil Dansk-repertoire med kommunens skoleelever.

Fra mandag den 31. oktober til søndag den 6. november markerer mange andre af landets biblioteker dansk musik. Find nærmere information på de enkelte bibliotekers hjemmesider og Facebook.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...