Randers: Musik skal der til!

Skrevet af

Hellen Niegaard

11 august, 2016

Miks Musikanbefalinger
Musikken lever flere steder i bibliotekerne et lidt diskret og skjult liv. Men ikke i Randers. Selv om hovedbibliotekets samling af musik har mistet lidt synlighed med ny placering i underetagen, lever den i bedste velgående og rummer stadig masser af gyldne musikoplevelser, lover musikformidler Mik Stegger randrusianerne i efterårsnummeret af bibliotekets gode informationsmagasin Nye Sider. Ikke alene i form af noder og musikbiografier, men også på CD, LP, DVD og Blu-ray. I bladet kan brugerne også finde tre af Miks aktuelle musikanbefalinger, som spænder lige fra rock og hiphop over jazz til klassisk. Nemlig: Den sorte skoles Indians & Cowboys, Gerard Presencers Groove Travels og Satiesfactions – promenades with Erik Satie.

Fokus på musikbibliotekets udvikling
Biblioteket satser også på anden vis på musikken. Blandt de imponerende 13 projekter man aktuelt deltager i er f.eks. et musikprojekt sammen med Aalborg Bibliotekerne. Musikbibliotekerne og musik-bureauet VOLUME har indledt et samarbejde, som skal styrke musikbibliotekernes relevans og position nationalt. For som det hedder i projektbeskrivelsen: “Vilkårene for musikbibliotekerne har ændret sig markant de seneste år, og bibliotekerne er udfordrede på, hvordan musikken formidles bedst muligt til borgerne.” Projektet udvikles med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje og skal undersøge, hvordan musikbibliotekerne bliver relevante for det omkringliggende musikliv og for den yngre musikforbruger i alderen 15-30 år. Med to forskellige målgrupper skal projektet være med til at definere, hvordan biblioteker i fremtiden kan arbejde med musikformidling i både fysiske og digitale rum. Projektet supplerer på den vis styrelsens eget store aktuelle musikprojekt om en  national indsats på musikområdet for folkebiblioteker.

Spil Dansk Ugen
I hele uge 44 spiller Randers Bibliotek i øvrigt dansk musik med afsæt i den landsdækkende Spil-Dansk-kampagne. Biblioteket læg-ger ud med en særudgave af bibliotekets lytteklub Klub Klassik. Siden følger bl.a. danske sange ved Randers Sangskriverværksted og et stort arrangement med Spil Dansk-repertoire med kommunens skoleelever.

Fra mandag den 31. oktober til søndag den 6. november markerer mange andre af landets biblioteker dansk musik. Find nærmere information på de enkelte bibliotekers hjemmesider og Facebook.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...