Rigsbibliotekar i en brydningstid

Skrevet af

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Mindeord: Morten Laursen Vig.

Som rigsbibliotekar var Morten Laursen Vig (1930-2022) en central person i en overgangsperiode for dansk biblioteksvæsen.

Efter nedlæggelsen af Statens Bibliotekstilsyn (folkebiblioteksområdet) med udgangen af 1989 blev opgaverne fra 1990 flyttet til den nye Statens Bibliotekstjeneste (SBT) med Morten Laursen Vig som rigsbibliotekar for det samlede biblioteksvæsen. Efter mange års diskussioner var der dermed etableret én central fælles institution. Dette gav i sagens natur mange udfordringer for rigsbibliotekaren og hans institution.

En vigtig nyudvikling var etableringen af en fælles katalog for henholdsvis folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. Laursen Vig sikrede opbakning i biblioteksvæsenet til sammenlægning af folkebibliotekernes og DBC’s BASIS og forskningsbibliotekernes Alba/SAMKAT til det fælles DanBib, den fælles bibliografiske database over nationalbibliografien og bestanden i alle danske biblioteker. Han så det som en forudsætning for at sikre et stærkt fundament for den fælles base, at FEK (Forskningsbibliotekernes EDB-kontor) blev virksomhedsoverdraget til Dansk BiblioteksCenter – og dermed at der blev skåret en afdeling ud af hans egen institution. Det skal der format til at kunne gøre.

I 1996, i forbindelse med sammenlægning af folkebibliotekers og forskningsbibliotekerne forskellige registreringsformat til det fælles format danMARC2, opstod en diskussion om det betimelige i et dansk format i forhold til at tage et (forventet) internationalt i brug. Jeg fik opgaven med udredning af sagen og arrangement af en høring i samarbejde med Morten og fulgte hans indsats for at kunne sikre en fælles forståelse og opbakning i biblioteksvæsenet. Som led i danMARC2 implementeringen gav Morten mig opgaven at sikre fremdrift. Jeg fik frie hænder og hans støtte til at bruge de nødvendige ressourcer og fuld opbakning til nødvendige initiativer. Det blev til et frit tilgængeligt konverteringsprogram og udvikling af Praksisregler for søgeveje, som sikrede at de mange systemleverandører ikke hver for sig skulle arbejde med at definere søgekoder.

Morten Laursen Vigs engagement i internationalt arbejde rakte vidt. Han var bl.a. engageret i international standardisering af bibliotekernes forhold og deltog i møder i ISO’s komite for information og dokumentation. Hans interesse var både overordnet og med sans for detaljer. Da jeg skulle deltage i mit første ISO-møde herunder i en arbejdsgruppe om en standard for biblioteksnumre, var det Morten, der kunne udstyre mig med grundigt baggrundsmateriale og introduktion. Det var baggrunden for at kunne bidrage til at sikre en funktionel standard og også for, at Danmark blev bedt om at være vært (Registration Authority i ISO terminologi) for at resultatet ISO 15511 Information and documentation — International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL), hvilket Slots- og Kulturstyrelsen fortsat er. Hans internationale arbejde blev kronet med den internationale biblioteksorganisation IFLA’s verdenskongres i 1997 i Kø-benhavn, som blev afholdt kort før hans afgang og dermed også blev hans farvel til såvel internationale kollegaer som danske samarbejdspartnere.

Det var for mig personligt både berigende og lærerigt at arbejde sammen med Morten med et stærkt fokus på grundelementerne i det samarbejdende biblioteksvæsen.

Leif Andresen, chefkonsulent Det Kgl. Bibliotek.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...