Rigsbibliotekar i en brydningstid

Skrevet af

Leif Andresen

27 juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Mindeord: Morten Laursen Vig.

Som rigsbibliotekar var Morten Laursen Vig (1930-2022) en central person i en overgangsperiode for dansk biblioteksvæsen.

Efter nedlæggelsen af Statens Bibliotekstilsyn (folkebiblioteksområdet) med udgangen af 1989 blev opgaverne fra 1990 flyttet til den nye Statens Bibliotekstjeneste (SBT) med Morten Laursen Vig som rigsbibliotekar for det samlede biblioteksvæsen. Efter mange års diskussioner var der dermed etableret én central fælles institution. Dette gav i sagens natur mange udfordringer for rigsbibliotekaren og hans institution.

En vigtig nyudvikling var etableringen af en fælles katalog for henholdsvis folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. Laursen Vig sikrede opbakning i biblioteksvæsenet til sammenlægning af folkebibliotekernes og DBC’s BASIS og forskningsbibliotekernes Alba/SAMKAT til det fælles DanBib, den fælles bibliografiske database over nationalbibliografien og bestanden i alle danske biblioteker. Han så det som en forudsætning for at sikre et stærkt fundament for den fælles base, at FEK (Forskningsbibliotekernes EDB-kontor) blev virksomhedsoverdraget til Dansk BiblioteksCenter – og dermed at der blev skåret en afdeling ud af hans egen institution. Det skal der format til at kunne gøre.

I 1996, i forbindelse med sammenlægning af folkebibliotekers og forskningsbibliotekerne forskellige registreringsformat til det fælles format danMARC2, opstod en diskussion om det betimelige i et dansk format i forhold til at tage et (forventet) internationalt i brug. Jeg fik opgaven med udredning af sagen og arrangement af en høring i samarbejde med Morten og fulgte hans indsats for at kunne sikre en fælles forståelse og opbakning i biblioteksvæsenet. Som led i danMARC2 implementeringen gav Morten mig opgaven at sikre fremdrift. Jeg fik frie hænder og hans støtte til at bruge de nødvendige ressourcer og fuld opbakning til nødvendige initiativer. Det blev til et frit tilgængeligt konverteringsprogram og udvikling af Praksisregler for søgeveje, som sikrede at de mange systemleverandører ikke hver for sig skulle arbejde med at definere søgekoder.

Morten Laursen Vigs engagement i internationalt arbejde rakte vidt. Han var bl.a. engageret i international standardisering af bibliotekernes forhold og deltog i møder i ISO’s komite for information og dokumentation. Hans interesse var både overordnet og med sans for detaljer. Da jeg skulle deltage i mit første ISO-møde herunder i en arbejdsgruppe om en standard for biblioteksnumre, var det Morten, der kunne udstyre mig med grundigt baggrundsmateriale og introduktion. Det var baggrunden for at kunne bidrage til at sikre en funktionel standard og også for, at Danmark blev bedt om at være vært (Registration Authority i ISO terminologi) for at resultatet ISO 15511 Information and documentation — International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL), hvilket Slots- og Kulturstyrelsen fortsat er. Hans internationale arbejde blev kronet med den internationale biblioteksorganisation IFLA’s verdenskongres i 1997 i Kø-benhavn, som blev afholdt kort før hans afgang og dermed også blev hans farvel til såvel internationale kollegaer som danske samarbejdspartnere.

Det var for mig personligt både berigende og lærerigt at arbejde sammen med Morten med et stærkt fokus på grundelementerne i det samarbejdende biblioteksvæsen.

Leif Andresen, chefkonsulent Det Kgl. Bibliotek.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...