Ros til Nordfyns Kommune – Ris til syddanske politikere

Skrevet af

Niels Ole Krogh

16 juni, 2014

Det glade budskab blev givet til bibliotekschef Dorte Temberg og viceborgmester Franz Jul Rohde (C) torsdag den 22. maj på Gram Slot i Sønderjylland.

“I får prisen, fordi I er rigtig gode til at fjerne skranker. Ved at indbygge borgerservice i de tre biblioteksafdelinger har I udvidet servicen til glæde for den almindelige borger, sagde formand for Danmarks Biblioteksforening Syd, Dan Skjerning, Vejle, ved overrækkelsen.

Idéen med prisen, der uddeles for tredje gang, er at fremhæve en kommune, der har formået at sætte en positiv dagsorden for biblioteksvæsenet.

Tvunget til at tænke nyt
Viceborgmester Franz Jul Rohde takkede for de 20.000 kroner og æren, som han straks sendte videre til et team af dedikerede medarbejdere. “Med borgerservice på biblioteket har alle været tvunget til at tænke bibliotek i nye sammenhænge”, sagde viceborgmestereren.

Der deltog kun syv politikere på konferencen, og det tog to af de fremmødte politikere som et tegn på, at deres byrådskolleger i Region Syddanmark tager for let på opgaven med at udvikle bibliotekerne. “Biblioteker er ikke nogen selvfølgelighed. De skal plejes og dyrkes, ellers risikerer vi, at de bliver glemt”, sagde socialdemokraten Dan Skjerning.

Lisbet Rosendahl, Venstre-byrådsmedlem fra Varde Kommune, fastslog, at bibliotekerne er lærings- og videnscentre for borgerne og en del af det demokratiske samfund. “Vi politikere har et stort ansvar for, at bibliotekerne lever op til deres opgave”, mente Lisbet Rosendahl.

Udfordret af unge
Både Dan Skjerning og Lisbet Rosendahl glædede sig over resultatet af to aktuelle undersøgelser af det danske biblioteksvæsen. Segmentundersøgelsen lavet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og undersøgelsen Viden om ikke-læseren fra Kulturministeriet. De fastslår, at bogen langt fra er død. Udlånet af bøger i fast form er fortsat langt det største målt med det digitale. Men begge politikere erkender, at biblioteket har en stor udfordring med at imødekomme især de unge, der har en forventning om, at alting er tilgængeligt digitalt.

Fremtidsforsker Marianne Levinsen, Aarhus, fremhævede, at et moderne bibliotek er et forsamlingshus for lokalområdet. Politikerne er udfordret, for et sted mellem 20 og 40 procent af danskerne oplever tærskelen til biblioteket som meget høj. “Det er vigtigt, at vi vænner børnene til, at de skal bruge biblioteket. Det skal ind med modermælken. Vejen frem er tilbud til børnefamilier”, sagde Lisbet Rosendahl.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...