Roskildes nye byrum

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 februar, 2020

I december 2019 fik byens borgere en flot julegave, da borgmester Tomas Breddam (A) klippede en helt særlig snor til hovedbibliotekets forvandling. Biblioteket er blevet åbnet mod bykernen, et nyt byrum foran bygningen i forbindelse med Rosenhaven er kommet til, og så har man bl.a. fået ny indbydende café.

Åbningen blev fejret af flere hundrede borgere og med sang af glade 4. klasser samt taler af både borgmesteren og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen (A), som begge glædede sig over borgernes nye muligheder og til for-året, hvor de nye udearealer for alvor tages i brug.

“Det er behovet for at skabe de bedste rammer for at dyrke fællesskabet, litteraturen og musikken og det skabende og det kreative element, der beriger os og bringer os sammen. Ambitiøse biblioteker er en udvidelse af fællesskabets rum, og biblioteket er det sted, hvor pensionisten og punkeren rækker ud efter den samme bog”, sagde bibliotekschef Christian Lauersen blandt andet, inden borg-mesteren klippede en guirlande af kasserede bøger over.

Byggeprojektet rummer også andre greb, som Christian Lauersen i foråret fortalte til Danmarks Biblioteker:

“Sat på spidsen vender biblioteket i dag lidt ryggen til bymidten. Vi laver nu ny hovedindgang på den modsatte side, smadrer en masse vægge og åbner op, indtager Rosenhaven, og gør den til en del af byrummet: En åben plads med en lille scene – så der opstår et nyt fælles, offentligt møderum foran biblioteket. Et rum for mennesker. Her begynder også Kulturstrøget. Fra biblioteket krydser man forbi seks andre kulturtilbud og -institutioner, som vi samarbejder med, inden man når til enden af strøget og Domkirken.”

”Mentalt som praktisk giver ombyningen os andre aktivitetsmuligheder. Det glæder vi os meget til. Vores café placeres lige ved indgangen. Vi glemmer nogle gange at indregne dufte, når vi skaber rum. Dufte påvirker os ekstremt meget, og her vil folk mødes af duften af god kaffe og hjemmebagt.
Der bliver samlet set mere plads til borgerne, og vi får et lysere og mere åbent biblioteksrum.
Der bliver samtidig mindre plads til vores personale, men vi prøver at gøre os umage og imødekomme de udfordringer, det bringer med åbne øjne og god dialog. Vi har flyttet en del rundt og arbejdet meget med faglige kontorfællesskaber.”

Det er ikke første gang, at biblioteket ombygges siden åbningen i 1961. Det står med sine rødstenslænger, karakteristiske tagudhæng, vinduesbånd og store vindues- partier stadig flot – og er oprindelig tegnet af Oscar Gunlach-Pedersen, Ebbe Andresen og Michael Lerche. Dets placering i en del af Roskilde Adelige Jomfruklosters have (tidl. Sorte Brødre) er central, men den hidtidige hovedindgang mod Dronning Margrethes Vej var temmelig bortgemt. Dét er der nu rådet bod på, og samtidig er der etableret et rekreativt opholdssted og byrum i relation til Kulturstrøget og tæt ved Algade. Tag selv et smut forbi Roskilde og se forvandlingen.

 

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 1, 2020 .

 

 

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...