Rum til forandring. Borgernes innovationsplatform – Dokk1

Skrevet af

13. april, 2015

Alle mennesker har behov for at forandre sig og inspireres af at møde viden, information og oplevelse. Bibliotekerne er stederne, hvor borgerne kan møde inspiration og idéer, enten alene som en del af et fællesrum eller ved at møde andre mennesker.

Bibliotekerne understøtter den enkelte borgers mulighed for at skabe forandringer i eget liv gennem inspiration, sociale møder og fællesskaber og i sidste ende med mulighed for at bidrage til samfundsmæssige forandringer. Dokk1 er i Aarhus omdrejningssted for borgernes muligheder for innovation og forandring.

Design i nutiden for fremtiden
Dokk1 designprocessen har gennem de seneste 15 år inddraget de mange projekterfaringer, som er opbygget i bibliotekerne i Aarhus. Udviklingsarbejdet har gennem alle årene været baseret på, at biblioteket må forene egne kompetencer med viden hos kolleger i både biblioteker og andre institutioner og ikke alene i Danmark, men bredt internationalt. Erfaringerne fra udviklingsprojekterne har metodisk været en integreret del af Dokk1 designforløbet. Fra formuleringen af visionen og værdigrundlaget over konkurrenceprogrammet til den detaljerede tegning og konstruktion har der været trukket et bredt spor af involverede.

Der har været hundredvis af borgere, politikere, fagfolk, bibliotekskolleger fra ind- og udland, skoleklasser, arkitekter mv. involveret i processerne, som har bidraget til at udvikle designet. Funktionalitet fortolket som fleksibilitet eller rettere fleksibilitek er en del af husets DNA, som sikrer at Dokk1 har et stort forandringspotentiale, der kan understøtte menneskelige behov i de kommende år.

Den samlede pris er på cirka 2,2 milliarder kroner, hvoraf Realdania og Realdania Byg bidrager med ca. 700 mio. kroner. Endvidere er der modtaget donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og fra Sallingfondene.

Vision og dynamiske kerneværdier
Med mennesket i centrum skal Dokk1 være byens hjerte for viden og kultur. Gennem en inddragelsesproces med deltagelse af borgere, brugere, netværk, medarbejdere og politikere er der udviklet syv kerneværdier for Dokk1:
•     Borgeren som udgangspunkt
•     Livslang læring og fællesskab
•     Mangfoldighed, samarbejde og netværk
•     Oplevelser og kultur
•     Brobygger mellem borger, teknologi og viden
•     Fleksibel og professionel organisation
•     Bæredygtigt ikon for Aarhus

De syv kerneværdier er vedtaget af Aarhus Byråd og skal fungere som dynamo for alle aktiviteter.

Rummet understøtter relationer og ny udvikling
Med færdiggørelsen af Dokk1 vil paradigmeskiftet fra fokus på fysiske medier til stedet for mennesker og relationer blive gennemført. Dokk1 vil være stedet, hvor borgerne og de forskellige organiseringer i byen etablerer nye sammenhænge og relationer mellem idéer, viden og mennesker.

Mange biblioteker, ikke bare i Danmark men verden over, arbejder i disse år med at skabe ny forståelse og kompetencer til at understøtte borgernes individuelle og relationelle behov. Maker-kultur, Techlab, FAB-lab er navne på nogle af de udforskninger, bibliotekerne etablerer i arbejdet med at udfolde de nye roller, bibliotekerne har. Ved mange af disse aktiviteter har biblioteket ikke selv ressourcer og kompetencer til at skabe de nye muligheder, men opnår disse gennem inddragelse af andre organisationer, uddannelsesinstitutioner og borgere.

Evnen til at udvikle partnerskaber som drivkraft for ny udvikling er essentiel for biblioteket. I Dokk1 vil aktiviteterne i stor udstrækning blive baseret på partnerskaber mellem enkeltpersoner, organisationer, foreninger og andre fællesskaber. Som en del af udviklingsarbejdet er der udviklet en strategi og model for partnerskabsudvikling. Aktuelt ligger partner- og samarbejds-porteføljen på ca. 75 eksterne relationer. Hertil kommer nogle af de organisationer, som er ved at etablere base i udlejningsarealerne i huset.

Toolkit til designtænkning
Et af de åbenlyse spørgsmål, der kan stilles, når design og byggeprocesserne er i sidste fase, er, hvordan sikres en konstant forandring? Så forstening undgås efter ibrugtagningen og de første spændende år. 

Metoder og erfaringer fra de mange års arbejde med at skabe samarbejdsdreven innovation gennem inddragelse af borgere og organisationer i designprocesserne er det sidste år udmøntet i et konkret samarbejde med Chicago Public Libraries og den internationale designorganisation IDEO, hvor der er skabt et værktøj til designtænkning i biblioteker for at understøtte bibliotekernes arbejde globalt med hurtigere forandringer.

Etableringen af værktøjet er finansielt støttet af Bill and Melinda Gates Foundation via Global Libraries programmet.

Signalværdi og innovationskraft
Dokk1 er et eksempel på fremtidens samfundsinstitution. Signaler om forandringer af bibliotekerne er tydelige eksempler for både borgerne og samfundets institutioner på, hvordan viden-samfundets nye forandrede offentlige institutioner kan fungere.

Bibliotekerne er politiske instrumenter for realiseringen af digitale samfundsstrategier, indoptager nye samfundsmæssige behov, skaber forstærket ejerskab blandt borgerne, danner rammer for etablering af fællesskaber og inkluderer både private, offentlige og frivillige organisationer i skabelsen af nye udfoldelser. Og med vores brug af designtænkning kommer borgernes individuelle og fællesbehov i fokus for innovationen. Biblioteker er frontløbere i udviklingen af nye sammenhænge mellem borgere og samfund og genetablerer fortællingen om åbne demokratiske offentlige institutioner.

Velkommen til Dokk1 – med officiel åbningsdato 20. juni 2015!

Byggefakta
•  Bygherre: Aarhus Kommune
•  Partnere: Realdania og Realdania Byg
•  Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark
•  Arkitekt og totalrådgiver: schmidt hammer lassen architects
•  Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
•  Ingeniør: Alectia A/S

Projekt og delelementer
•  Bibliotek og Borgerservice – Dokk1 ca. 17.000 m2
•  Udlejningsarealer ca. 10.000 m2
•  Automatisk P-anlæg til 1.000 biler
•  Ankomstcenter
•  Å afdækning
•  Etablering af havnebyrum
•  Trafikregulering
•  Letbanetracé
•  Klimasikring af Aarhus Midtby

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...