Så vi lyset?

Skrevet af

Mogens Larsen

2 december, 2014

Som udløber af Modelprogram for folkebiblioteker har Kulturstyrelsen i efteråret afholdt temadag om LYD og LYS i indretning og design af biblioteksrum. Temadagen foregik både i København og Silkeborg – henholdsvis 29. oktober og 6. november. Undertegnede deltog i Silkeborg med baggrund i, at Silkeborg og Randers Bibliotekerne arbejder på et projekt under modelprogrammet – det transformative bibliotek – som forsøger at udvikle en model for personaliseret berigelse af besøg på de åb-ne selvbetjente biblioteker.

Til inspiration startede begge dage med oplæg fra Pauline Asingh, afdelingsleder og museumsinspektør på Moesgaard Museum, og Signe Kongebro, leder af afdeling for bæredygtigt design hos Henning Larsen Architects. Eftermiddagen var afsat til to parallelle workshops, hvor deltagerne kunne vælge enten lys eller lyd.

Om Moesgaard og lyset
Pauline Asingh fortalte primært om processen med byggeriet af den nye udstillingsbygning på Moesgaard Museum, der som et låg i landskabet er skudt op i bakkerne syd for Aarhus. Herunder gemmer der sig et nyt 16.000 m2 museum, som i udvikling og opbygning har gjort brug af Henning Larsen arkitekternes kompetencer med hensyn til indretning med dagslys og kunstlys.

De 45 minutter flød over i begejstring over at have færdiggjort et museum, hvor publikum og formidlere har fået tidssvarende rammer for moderne museumsformidling. Og resultatet har været stigende besøgsstal lige siden indvielsen af det ny museum 10. oktober 2014. I første uge blev der således købt billet af over 19.000 gæster.

Temadagens emne blev tydeligere, da Moesgaards arkitekter ved Signe Kongebro præsenterede både viden og holdninger til brugen af – især dagslys – i moderne bæredygtigt byggeri.

Her blev bredden i begrebet lys illustreret med udgangspunkt i et citat af Peter Høeg: “Dagslys er virkelighedens kærtegn” over gennemgang af forskningsresultater vedrørende lux og lys’ betydning for arbejdsmiljø og livskvalitet til Bygningsreglementets skærpede krav til offentligt byggeri.

Ingen af de to oplægsholdere nævnte noget om temadagens anden halvdel, nemlig lyd. Men den blev der til gengæld nok af under eftermiddagens workshop, hvor jeg deltog i netop den om lyd.

Aalborg og bevidst lydstrategi
Lyd som identitetsskaber er allerede blevet sat i fokus i folkebiblioteket. Bl.a. da Aalborg Bibliotek fik tilskud fra Kulturstyrelsen til at udvikle eksempler på, hvordan det kan gøres. Ved Aalborg Bibliotekerne arbejder de med lyd og musik i forskellige formidlings- og markedsføringssammenhænge ud fra en overbevisning om, at musik og lyd kan være med til at berige og under-støtte formidlingen og f.eks. skabe genkendelse og klarhed hos bibliotekets besøgende og dermed styrke biblioteket som brand. Det sker eksempelvis i form af reklamespots i højtalersystemet om arrangementer, kampagner, e-ressourcer o.l. Servicemeddelelser i højtalersystemet såsom lukkebeskeder. Som lydeffekter i eksponerings- og udstillingssammenhænge, som indrammer en stemning og understøtter et tema. Som baggrundsmusik og som stemnings- og tryghedsskabende element i biblioteksrummet. Derfor har Aalborg også en lydstrategi – se mere på www.aalborgbibliotekerne.dk/lydidentitet.

Lyden, stemningen og opmærksomheden
Eftermiddagens workshop om lyd skiftede dog lidt spor, idet der ikke blev snakket arkitektur og indretning. Vi fik i højere grad en praktisk ekskurs i, hvordan lyd kan oprettes og anvendes som stemningsskaber og opmærksomhedsfanger i biblioteksrummet. Det var rigtig sjovt og brugere af diverse PC-programmer og Apps fik gode ideer til bl.a. brugen af 3D lyd og deling via de sociale medier.

Stor ros til Kulturstyrelsen for at sætte fokus på modelprogrammet på denne temadag, som dog ville have levet lidt mere op til sin overskrift, hvis der om formiddagen også var blevet inddraget en oplægsholder, der kunne sætte fokus på lyd og tilhørende akustiske problemer i arkitektonisk indretning af biblioteksrum.

Vi så lyset – men vil gerne have lidt flere Watt på programmet næste gang!

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...