Samfundsøkonomisk gevinst

Skrevet af

Hellen Niegaard

24 februar, 2015

Sjældent, hvis nogensinde, har en ny rapport om biblioteker haft så stor og umiddelbar gennemslagskraft i medierne som 'Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi' udarbejdet af Copenhagen Economics (CE) for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og offentliggjort den 20. januar i år på en konference i Industriens Hus.

”Biblioteker skaber en milliardgevinst for samfundet”, ”Rapport: Biblioteket er en milliardgevinst for samfundet”, ”Bibliotekerne bidrager med milliarder til BNP”, ”Biblioteker er en overskudsforretning”, ”Kan man gøre folkebibliotekernes betydning op i kroner og øre?”. 

Sådan lyder blot en mindre del af de utallige overskrifter, rapporten straks fremkaldte og stadig får i de trykte medier. Fra Berlingske, Børsen, JP, Danske Kommuner til Kristeligt Dagblad, men også i mange TV-, net- og radioindslag samt på diverse sociale fora.

  • Meget kort fortalt når rapportens analyse frem til, at bibliotekerne genererer en værdi på to milliarder af bruttonationalproduktet ved at styrke børns læsefærdigheder. Rapporten peger også på bibliotekernes rolle i relation til at klæde borgerne på i den digitale omstillingsproces, hvilket anslås til omkring årlige gevinster på op til 200 millioner kroner. Men det stopper ikke der, for CE har samtidig med udgangspunkt i en norsk undersøgelse set på befolkningens betalingsvillighed i relation til biblioteket, og her når man op på yderligere 4 milliarder kroner. Alt i alt imponerende set i sammenhæng med samfundets samlede udgift til folkebibliotekerne på ca. 2,5 milliarder årligt. Hvortil naturligvis skal lægges de indsatsområder, rapporten ikke medtager.
     
  • Dét var budskaber, som offentligheden og medierne ikke kunne komme udenom. Selv om nogle på lanceringskonferencen og efterfølgende også har rejst spørgsmål om rimeligheden i at sammenligne sig med en norsk rapport fra 2006 og i overhovedet at give sig til at måle på kultur.

Debatten fortsætter, som det fremgår af DB-formand Steen B. Andersens leder i bladet og af indlægget fra bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard om bl.a. behovet for endnu en rapport, se Debat & Kommentarer. Også på DBs store årsmøde ’Biblioteket forandrer liv’ for politikere og fagfolk i Aarhus den 16-17. april. Her stilles spørgsmålet “Kan man måle kultur? Skal man?” af Thomas Nordahl, norsk professor ved Høgskolen i Hedmark. Også selve rapporten introduceres nærmere og drøftes politisk. Hent rapporten på http://fremtidensbiblioteker.dk/.

Er du endnu ikke tilmeldt årsmødet? Så tjek bladets bagside og find ud af, hvordan du kommer med. Eller klik dig ind her: www.db.dk.

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...