Set fra MIN stol Udsyn og indblik – vi skal turde løfte blikket

Rabih Azad-Ahmad (B), rådmand for Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune. Pressefoto.

Skrevet af

Rabih Azad-Ahmad

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I Aarhus kigger vi målrettet ud efter ny viden, ligesom vi gerne deler viden. Aarhus Bibliotekerne har hver uge besøg fra hele verden og står selv bag store internationale møder.  Det er der god grund til, understreger Rabih Azad-Ahmad (B) rådmand i Aarhus.

Bibliotekerne er vigtige. Bibliotekerne i Danmark har generelt et godt ry i den globale bibliotekssektor. Det oplever jeg, når vi er udenfor landets grænser, hvor der hersker stor respekt om det, danske biblioteker formår og favner. Og det oplever vi i Aarhus Bibliotekerne, når vi hver uge har nye besøg fra hele verden. Gæsterne kommer for at søge inspiration om bæredygtighed, demokrati, design thinking, børneformidling, partnerskaber og meget mere. Måske er det netop den brede styrke, der er kendetegnende for bibliotekerne, og som ikke blot tiltrækker besøg fra den globale bibliotekssektor, men i lige så høj grad fra andre brancher som f.eks. arkitekter, designere, forskere og byudviklere. Jeg tror, den styrke kommer af, at vi kulturpolitisk tør løfte blikket og lade os inspirere af andre, der ikke ligner os selv.

Det internationale samarbejde præger positivt den måde, vi udvikler og tænker i Aarhus og i bibliotekerne – altid med fokus på at skabe stærkere muligheder og tilbud for borgerne.
Der er mange fælles udfordringer globalt, som vi er nødt til at håndtere på tværs af lande-grænser. I Aarhus arbejder vi med det, som vi kalder ”Vilde problemer” – det man på engelsk kalder ”wicked problems”.

To af de vilde problemer er Klima og Den demokratiske samtale, og for begges vedkommende er de stærkt forankrede på hver sin vis i Kultur og Borgerservice, som bibliotekerne er en stærk del af. Problemerne er store og komplekse, og bibliotekerne skal løfte en særlig rolle, for med over 2 mio. besøg årligt i Aarhus er rækkevidden betydelig. Derfor er kommunens klimasekretariat Aarhus Omstiller placeret på Dokk1 (hovedbiblioteket, red), og bibliotekerne er centrale i arbejdet med at skabe rum for debat og demokratiske samtaler i lokalsamfundene. Det er helt afgørende, at bibliotekerne indgår i samarbejdet med civilsamfundet, organisationer og erhvervslivet om at skabe nye muligheder, der tilgodeser klimaet og den demokratiske samtale i vores samfund.

Internationalt samarbejde – til glæde for borgerne i Aarhus. Next Library er Aarhus’ internationale biblioteksfestival, der i over 20 år har været udgangspunkt for et stærkt internationalt fællesskab. Festivalen er et unikt internationalt forum, hvor deltagerne sammen udforsker, samskaber, udvikler og inspireres. Da det blev holdt i maj i år, var det med 350 deltagere fra 30 lande, der i tre dage mødtes i fælles nysgerrighed og udforskede nye måder at være biblioteker for borgerne på.

LiteratureXchange er Aarhus’ internationale litteraturfestival. Hvert år kommer store internationale navne, og blandingen mellem national og international litteratur giver borgerne helt særlige oplevelser i formater, der bryder de traditionelle rammer for mødet mellem forfatter og læser. Når den japanske forfatter Sayaka Murata læser højt på en fælles gåtur langs stranden eller når Carsten Jensen fører an i litterær klimamarch gennem byen, så er det alt sammen noget, der skaber nye perspektiver og muligheder for at se verden fra andre vinkler end sædvanligt.

Det internationale samarbejde og blik skaber tydelige aftryk i vores egne biblioteker. Når Barack Obama nævner Dokk1 som inspiration for sit bibliotek i Chicago, når Roselaare i Belgien navngiver deres bibliotek ARhus eller Singapore indretter nyt bibliotek med direkte referencer til Dokk1, så bliver det tydeligt, at den slags internationale samarbejder giver mulighed for at skabe et fælles sprog om biblioteker og gør det endnu nemmere at lære af hinanden. I både Next Library og LiteratureXchange er klima og den demokratiske samtale fremtrædende temaer, og når vi sætter det stærkt på dagsordenen i to så store internationale sammenhænge, giver det mulighed for at have dialog om disse globale udfordringer med de aarhusianske borgere, internationale kolleger og med kulturen som drivkraft.

Så også når det gælder samfundets vilde problemer, er det vigtigt, at vi både som politikere og i bibliotekerne tør løfte blikket og opsøge samarbejde og inspiration internationalt på tværs af brancher og arenaer og mindst lige så vigtigt – altid i partnerskaber med andre. Kun sådan skaber vi de bedste muligheder både globalt og lokalt.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...