Set fra MIN stol Udsyn og indblik – vi skal turde løfte blikket

Rabih Azad-Ahmad (B), rådmand for Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune. Pressefoto.

Skrevet af

Rabih Azad-Ahmad

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I Aarhus kigger vi målrettet ud efter ny viden, ligesom vi gerne deler viden. Aarhus Bibliotekerne har hver uge besøg fra hele verden og står selv bag store internationale møder.  Det er der god grund til, understreger Rabih Azad-Ahmad (B) rådmand i Aarhus.

Bibliotekerne er vigtige. Bibliotekerne i Danmark har generelt et godt ry i den globale bibliotekssektor. Det oplever jeg, når vi er udenfor landets grænser, hvor der hersker stor respekt om det, danske biblioteker formår og favner. Og det oplever vi i Aarhus Bibliotekerne, når vi hver uge har nye besøg fra hele verden. Gæsterne kommer for at søge inspiration om bæredygtighed, demokrati, design thinking, børneformidling, partnerskaber og meget mere. Måske er det netop den brede styrke, der er kendetegnende for bibliotekerne, og som ikke blot tiltrækker besøg fra den globale bibliotekssektor, men i lige så høj grad fra andre brancher som f.eks. arkitekter, designere, forskere og byudviklere. Jeg tror, den styrke kommer af, at vi kulturpolitisk tør løfte blikket og lade os inspirere af andre, der ikke ligner os selv.

Det internationale samarbejde præger positivt den måde, vi udvikler og tænker i Aarhus og i bibliotekerne – altid med fokus på at skabe stærkere muligheder og tilbud for borgerne.
Der er mange fælles udfordringer globalt, som vi er nødt til at håndtere på tværs af lande-grænser. I Aarhus arbejder vi med det, som vi kalder ”Vilde problemer” – det man på engelsk kalder ”wicked problems”.

To af de vilde problemer er Klima og Den demokratiske samtale, og for begges vedkommende er de stærkt forankrede på hver sin vis i Kultur og Borgerservice, som bibliotekerne er en stærk del af. Problemerne er store og komplekse, og bibliotekerne skal løfte en særlig rolle, for med over 2 mio. besøg årligt i Aarhus er rækkevidden betydelig. Derfor er kommunens klimasekretariat Aarhus Omstiller placeret på Dokk1 (hovedbiblioteket, red), og bibliotekerne er centrale i arbejdet med at skabe rum for debat og demokratiske samtaler i lokalsamfundene. Det er helt afgørende, at bibliotekerne indgår i samarbejdet med civilsamfundet, organisationer og erhvervslivet om at skabe nye muligheder, der tilgodeser klimaet og den demokratiske samtale i vores samfund.

Internationalt samarbejde – til glæde for borgerne i Aarhus. Next Library er Aarhus’ internationale biblioteksfestival, der i over 20 år har været udgangspunkt for et stærkt internationalt fællesskab. Festivalen er et unikt internationalt forum, hvor deltagerne sammen udforsker, samskaber, udvikler og inspireres. Da det blev holdt i maj i år, var det med 350 deltagere fra 30 lande, der i tre dage mødtes i fælles nysgerrighed og udforskede nye måder at være biblioteker for borgerne på.

LiteratureXchange er Aarhus’ internationale litteraturfestival. Hvert år kommer store internationale navne, og blandingen mellem national og international litteratur giver borgerne helt særlige oplevelser i formater, der bryder de traditionelle rammer for mødet mellem forfatter og læser. Når den japanske forfatter Sayaka Murata læser højt på en fælles gåtur langs stranden eller når Carsten Jensen fører an i litterær klimamarch gennem byen, så er det alt sammen noget, der skaber nye perspektiver og muligheder for at se verden fra andre vinkler end sædvanligt.

Det internationale samarbejde og blik skaber tydelige aftryk i vores egne biblioteker. Når Barack Obama nævner Dokk1 som inspiration for sit bibliotek i Chicago, når Roselaare i Belgien navngiver deres bibliotek ARhus eller Singapore indretter nyt bibliotek med direkte referencer til Dokk1, så bliver det tydeligt, at den slags internationale samarbejder giver mulighed for at skabe et fælles sprog om biblioteker og gør det endnu nemmere at lære af hinanden. I både Next Library og LiteratureXchange er klima og den demokratiske samtale fremtrædende temaer, og når vi sætter det stærkt på dagsordenen i to så store internationale sammenhænge, giver det mulighed for at have dialog om disse globale udfordringer med de aarhusianske borgere, internationale kolleger og med kulturen som drivkraft.

Så også når det gælder samfundets vilde problemer, er det vigtigt, at vi både som politikere og i bibliotekerne tør løfte blikket og opsøge samarbejde og inspiration internationalt på tværs af brancher og arenaer og mindst lige så vigtigt – altid i partnerskaber med andre. Kun sådan skaber vi de bedste muligheder både globalt og lokalt.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...