Set fra MIN stol Udsyn og indblik – vi skal turde løfte blikket

Rabih Azad-Ahmad (B), rådmand for Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune. Pressefoto.

Skrevet af

15. juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I Aarhus kigger vi målrettet ud efter ny viden, ligesom vi gerne deler viden. Aarhus Bibliotekerne har hver uge besøg fra hele verden og står selv bag store internationale møder.  Det er der god grund til, understreger Rabih Azad-Ahmad (B) rådmand i Aarhus.

Bibliotekerne er vigtige. Bibliotekerne i Danmark har generelt et godt ry i den globale bibliotekssektor. Det oplever jeg, når vi er udenfor landets grænser, hvor der hersker stor respekt om det, danske biblioteker formår og favner. Og det oplever vi i Aarhus Bibliotekerne, når vi hver uge har nye besøg fra hele verden. Gæsterne kommer for at søge inspiration om bæredygtighed, demokrati, design thinking, børneformidling, partnerskaber og meget mere. Måske er det netop den brede styrke, der er kendetegnende for bibliotekerne, og som ikke blot tiltrækker besøg fra den globale bibliotekssektor, men i lige så høj grad fra andre brancher som f.eks. arkitekter, designere, forskere og byudviklere. Jeg tror, den styrke kommer af, at vi kulturpolitisk tør løfte blikket og lade os inspirere af andre, der ikke ligner os selv.

Det internationale samarbejde præger positivt den måde, vi udvikler og tænker i Aarhus og i bibliotekerne – altid med fokus på at skabe stærkere muligheder og tilbud for borgerne.
Der er mange fælles udfordringer globalt, som vi er nødt til at håndtere på tværs af lande-grænser. I Aarhus arbejder vi med det, som vi kalder ”Vilde problemer” – det man på engelsk kalder ”wicked problems”.

To af de vilde problemer er Klima og Den demokratiske samtale, og for begges vedkommende er de stærkt forankrede på hver sin vis i Kultur og Borgerservice, som bibliotekerne er en stærk del af. Problemerne er store og komplekse, og bibliotekerne skal løfte en særlig rolle, for med over 2 mio. besøg årligt i Aarhus er rækkevidden betydelig. Derfor er kommunens klimasekretariat Aarhus Omstiller placeret på Dokk1 (hovedbiblioteket, red), og bibliotekerne er centrale i arbejdet med at skabe rum for debat og demokratiske samtaler i lokalsamfundene. Det er helt afgørende, at bibliotekerne indgår i samarbejdet med civilsamfundet, organisationer og erhvervslivet om at skabe nye muligheder, der tilgodeser klimaet og den demokratiske samtale i vores samfund.

Internationalt samarbejde – til glæde for borgerne i Aarhus. Next Library er Aarhus’ internationale biblioteksfestival, der i over 20 år har været udgangspunkt for et stærkt internationalt fællesskab. Festivalen er et unikt internationalt forum, hvor deltagerne sammen udforsker, samskaber, udvikler og inspireres. Da det blev holdt i maj i år, var det med 350 deltagere fra 30 lande, der i tre dage mødtes i fælles nysgerrighed og udforskede nye måder at være biblioteker for borgerne på.

LiteratureXchange er Aarhus’ internationale litteraturfestival. Hvert år kommer store internationale navne, og blandingen mellem national og international litteratur giver borgerne helt særlige oplevelser i formater, der bryder de traditionelle rammer for mødet mellem forfatter og læser. Når den japanske forfatter Sayaka Murata læser højt på en fælles gåtur langs stranden eller når Carsten Jensen fører an i litterær klimamarch gennem byen, så er det alt sammen noget, der skaber nye perspektiver og muligheder for at se verden fra andre vinkler end sædvanligt.

Det internationale samarbejde og blik skaber tydelige aftryk i vores egne biblioteker. Når Barack Obama nævner Dokk1 som inspiration for sit bibliotek i Chicago, når Roselaare i Belgien navngiver deres bibliotek ARhus eller Singapore indretter nyt bibliotek med direkte referencer til Dokk1, så bliver det tydeligt, at den slags internationale samarbejder giver mulighed for at skabe et fælles sprog om biblioteker og gør det endnu nemmere at lære af hinanden. I både Next Library og LiteratureXchange er klima og den demokratiske samtale fremtrædende temaer, og når vi sætter det stærkt på dagsordenen i to så store internationale sammenhænge, giver det mulighed for at have dialog om disse globale udfordringer med de aarhusianske borgere, internationale kolleger og med kulturen som drivkraft.

Så også når det gælder samfundets vilde problemer, er det vigtigt, at vi både som politikere og i bibliotekerne tør løfte blikket og opsøge samarbejde og inspiration internationalt på tværs af brancher og arenaer og mindst lige så vigtigt – altid i partnerskaber med andre. Kun sådan skaber vi de bedste muligheder både globalt og lokalt.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...