Set fra MIN stol

Skrevet af

Niels Mark

14 juni, 2021

Fremtidens musik og bibliotekerne: Den danske musik og fremtidens brugere har brug for en koordineret indsats fra bibliotekerne.

Musik er en genvej til identitet og fællesskabsfølelse som professor ved Music In The Brain, Aarhus Universitet, Peter Vuust, engang udtrykte det. Musik er en facet af kulturen, der skal formidles af bibliotekssektoren som en af landets førende kultursektorer – og helt i tråd med biblioteksloven!

For et par årtier siden havde musikken kronede dage på bibliotekerne med høje udlånstal, men selvom bibliotekerne fra starten tog førertrøjen på det digitale musikområde, ramte den digitale bølge med de globale streamingtjenester musikforbruget på bibliotekerne hårdt. Den eksplosive udvikling lammede musikkens rolle på bibliotekerne.

Der et stærkt behov for at bibliotekerne genfinder den grønne gren, hvor musikken atter bliver en naturlig del af bibliotekernes udbud til lånerne på lige fod med øvrige bibliotekstilbud.

En Moos-Bjerre undersøgelse af ‘brugergrundlaget for en digital musikbibliotekstjeneste’ fra 2019 viste tydeligt, at den danske musikbranche har behov for bibliotekernes musikformidling og samtidig at brugerne ønsker musikinspiration på bibliotekerne – ikke som konkurrent til Spotify eller Youtube, men med biblioteket som kurator i det heldigvis sprudlende udbud af musik i det globale ocean. 

Undersøgelsen viste samtidig den tankevækkende tendens at nye generationer af unge i mindre grad lytter til dansk musik. Et faktum som også forsker ved RUC’s Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Rasmus Rex Pedersen, fremlagde på den velbesøgte musikbibliotekskonference i maj: De globale streamingtjenester kan udgøre et problem for den danske musik. Selvom den danske musik er mere bredspektret end nogensinde før, er der stærke internationale kræfter, der udfordrer den danske musik i dag.

Mulighederne for fremtidens musikformidling i form af nye centrale digitale tilbud med f.eks. en dansk kontrolleret digital platform med musikvideoer eller andre formater arbejdes der aktuelt på at afklare i foreningen Digital Musik Danmark.

Hvad den kan betyde for bibliotekernes formidling, og om den bliver til noget, er endnu uklart. Men en ting ligger helt fast. Bibliotekerne skal støtte den danske musik, så fremtidige generationer også får glæde af den.

Bibliotekerne skal i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek vise det ‘guldæg’ som sektoren har i form af dansk kulturarv, så nye generationer også kender til lyden af den danske musikhistorie.

Heldigvis findes der i dag stærke musikindsatser på bibliotekerne, som eksempelvis de fremragende podcasts ”Klangkammeret" og "Min tone i livet" fra henholdsvis bibliotekerne i Randers og Frederiksberg. På Odense Musikbibliotek fokuseres der på det lokale vækstlag og den eksperimenterende undergrund med ”Akademiet for åben lytning”, som allerede i løbet af dets første leveår har vakt så stor opmærksomhed, at Roskilde Festival bad musikbibliotekarerne bag projektet om at lave en session under deres Art & Activism-koncept.

Som også Politikens chefredaktør Christian Jensen proklamerer i avis-klummen den 30. maj 2021 spiller bibliotekerne en afgørende rolle for fremtidens kulturudbud. Biblioteket har et stort potentiale for musikken. Der er stærke musikinitiativer i bibliotekssektoren.

Med en koordineret indsats i sektoren og en tæt alliance med den øvrige musikbranche har vi stærke trumfkort på hånden til at spille en afgørende rolle for musikken på landets biblioteker – både til glæde for vores brugere – men også til gavn for fremtidens danske musik, musikkens diversitet – og for morgendagens generationer af musikglade lyttere!

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...