Set fra MIN stol

Skrevet af

14. juni, 2021

Fremtidens musik og bibliotekerne: Den danske musik og fremtidens brugere har brug for en koordineret indsats fra bibliotekerne.

Musik er en genvej til identitet og fællesskabsfølelse som professor ved Music In The Brain, Aarhus Universitet, Peter Vuust, engang udtrykte det. Musik er en facet af kulturen, der skal formidles af bibliotekssektoren som en af landets førende kultursektorer – og helt i tråd med biblioteksloven!

For et par årtier siden havde musikken kronede dage på bibliotekerne med høje udlånstal, men selvom bibliotekerne fra starten tog førertrøjen på det digitale musikområde, ramte den digitale bølge med de globale streamingtjenester musikforbruget på bibliotekerne hårdt. Den eksplosive udvikling lammede musikkens rolle på bibliotekerne.

Der et stærkt behov for at bibliotekerne genfinder den grønne gren, hvor musikken atter bliver en naturlig del af bibliotekernes udbud til lånerne på lige fod med øvrige bibliotekstilbud.

En Moos-Bjerre undersøgelse af ‘brugergrundlaget for en digital musikbibliotekstjeneste’ fra 2019 viste tydeligt, at den danske musikbranche har behov for bibliotekernes musikformidling og samtidig at brugerne ønsker musikinspiration på bibliotekerne – ikke som konkurrent til Spotify eller Youtube, men med biblioteket som kurator i det heldigvis sprudlende udbud af musik i det globale ocean. 

Undersøgelsen viste samtidig den tankevækkende tendens at nye generationer af unge i mindre grad lytter til dansk musik. Et faktum som også forsker ved RUC’s Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Rasmus Rex Pedersen, fremlagde på den velbesøgte musikbibliotekskonference i maj: De globale streamingtjenester kan udgøre et problem for den danske musik. Selvom den danske musik er mere bredspektret end nogensinde før, er der stærke internationale kræfter, der udfordrer den danske musik i dag.

Mulighederne for fremtidens musikformidling i form af nye centrale digitale tilbud med f.eks. en dansk kontrolleret digital platform med musikvideoer eller andre formater arbejdes der aktuelt på at afklare i foreningen Digital Musik Danmark.

Hvad den kan betyde for bibliotekernes formidling, og om den bliver til noget, er endnu uklart. Men en ting ligger helt fast. Bibliotekerne skal støtte den danske musik, så fremtidige generationer også får glæde af den.

Bibliotekerne skal i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek vise det ‘guldæg’ som sektoren har i form af dansk kulturarv, så nye generationer også kender til lyden af den danske musikhistorie.

Heldigvis findes der i dag stærke musikindsatser på bibliotekerne, som eksempelvis de fremragende podcasts ”Klangkammeret" og "Min tone i livet" fra henholdsvis bibliotekerne i Randers og Frederiksberg. På Odense Musikbibliotek fokuseres der på det lokale vækstlag og den eksperimenterende undergrund med ”Akademiet for åben lytning”, som allerede i løbet af dets første leveår har vakt så stor opmærksomhed, at Roskilde Festival bad musikbibliotekarerne bag projektet om at lave en session under deres Art & Activism-koncept.

Som også Politikens chefredaktør Christian Jensen proklamerer i avis-klummen den 30. maj 2021 spiller bibliotekerne en afgørende rolle for fremtidens kulturudbud. Biblioteket har et stort potentiale for musikken. Der er stærke musikinitiativer i bibliotekssektoren.

Med en koordineret indsats i sektoren og en tæt alliance med den øvrige musikbranche har vi stærke trumfkort på hånden til at spille en afgørende rolle for musikken på landets biblioteker – både til glæde for vores brugere – men også til gavn for fremtidens danske musik, musikkens diversitet – og for morgendagens generationer af musikglade lyttere!

 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...