Set fra MIN stol

Skrevet af

Niels Mark

14 juni, 2021

Fremtidens musik og bibliotekerne: Den danske musik og fremtidens brugere har brug for en koordineret indsats fra bibliotekerne.

Musik er en genvej til identitet og fællesskabsfølelse som professor ved Music In The Brain, Aarhus Universitet, Peter Vuust, engang udtrykte det. Musik er en facet af kulturen, der skal formidles af bibliotekssektoren som en af landets førende kultursektorer – og helt i tråd med biblioteksloven!

For et par årtier siden havde musikken kronede dage på bibliotekerne med høje udlånstal, men selvom bibliotekerne fra starten tog førertrøjen på det digitale musikområde, ramte den digitale bølge med de globale streamingtjenester musikforbruget på bibliotekerne hårdt. Den eksplosive udvikling lammede musikkens rolle på bibliotekerne.

Der et stærkt behov for at bibliotekerne genfinder den grønne gren, hvor musikken atter bliver en naturlig del af bibliotekernes udbud til lånerne på lige fod med øvrige bibliotekstilbud.

En Moos-Bjerre undersøgelse af ‘brugergrundlaget for en digital musikbibliotekstjeneste’ fra 2019 viste tydeligt, at den danske musikbranche har behov for bibliotekernes musikformidling og samtidig at brugerne ønsker musikinspiration på bibliotekerne – ikke som konkurrent til Spotify eller Youtube, men med biblioteket som kurator i det heldigvis sprudlende udbud af musik i det globale ocean. 

Undersøgelsen viste samtidig den tankevækkende tendens at nye generationer af unge i mindre grad lytter til dansk musik. Et faktum som også forsker ved RUC’s Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Rasmus Rex Pedersen, fremlagde på den velbesøgte musikbibliotekskonference i maj: De globale streamingtjenester kan udgøre et problem for den danske musik. Selvom den danske musik er mere bredspektret end nogensinde før, er der stærke internationale kræfter, der udfordrer den danske musik i dag.

Mulighederne for fremtidens musikformidling i form af nye centrale digitale tilbud med f.eks. en dansk kontrolleret digital platform med musikvideoer eller andre formater arbejdes der aktuelt på at afklare i foreningen Digital Musik Danmark.

Hvad den kan betyde for bibliotekernes formidling, og om den bliver til noget, er endnu uklart. Men en ting ligger helt fast. Bibliotekerne skal støtte den danske musik, så fremtidige generationer også får glæde af den.

Bibliotekerne skal i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek vise det ‘guldæg’ som sektoren har i form af dansk kulturarv, så nye generationer også kender til lyden af den danske musikhistorie.

Heldigvis findes der i dag stærke musikindsatser på bibliotekerne, som eksempelvis de fremragende podcasts ”Klangkammeret" og "Min tone i livet" fra henholdsvis bibliotekerne i Randers og Frederiksberg. På Odense Musikbibliotek fokuseres der på det lokale vækstlag og den eksperimenterende undergrund med ”Akademiet for åben lytning”, som allerede i løbet af dets første leveår har vakt så stor opmærksomhed, at Roskilde Festival bad musikbibliotekarerne bag projektet om at lave en session under deres Art & Activism-koncept.

Som også Politikens chefredaktør Christian Jensen proklamerer i avis-klummen den 30. maj 2021 spiller bibliotekerne en afgørende rolle for fremtidens kulturudbud. Biblioteket har et stort potentiale for musikken. Der er stærke musikinitiativer i bibliotekssektoren.

Med en koordineret indsats i sektoren og en tæt alliance med den øvrige musikbranche har vi stærke trumfkort på hånden til at spille en afgørende rolle for musikken på landets biblioteker – både til glæde for vores brugere – men også til gavn for fremtidens danske musik, musikkens diversitet – og for morgendagens generationer af musikglade lyttere!

 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...