Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

Lone Føgh Westphall, bibliotekschef Randers Kommune. Foto: Randers Bibliotek.

Skrevet af

16. oktober, 2023
Download hele magasinet som pdf:

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set fra min stol er der for meget snak og for lidt handling, og det skal vi ændre på.

Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed udgav i foråret 2023 en national strategi og handleplan mod ensomhed. Årsagen er, at antallet af ensomme stiger eksplosivt i Danmark – på otte år er det fordoblet fra 300.000 til 600.000 mennesker. Det er skræmmende, og der er brug for handling.

Bibliotekerne er nævnt i handleplanen i forbindelse med en opfordring til at styrke den nationale samtale om ensomhed. Der står blandt andet, at ”(…) vi skal kickstarte samtalen om, hvordan vi alle hver især som pårørende, medmennesker, bysamfund, virksomheder, myndigheder, organisationer, kulturinstitutioner, foreninger, m.fl. – kan hjælpe til at fremme relationer og positive fællesskaber, så ensomhed nedbringes.”

Vi er langt forbi det punkt, hvor vi skal kickstarte en samtale. Ingen bliver mindre ensomme af, at vi snakker om, hvad vi skal gøre ved det. I stedet for mere snak om hvordan og hvorfor, skal vi bruge vores ressourcer klogt – vi skal handle, så det kan mærkes!

Bibliotekerne i Danmark står i en unik position til at gøre en forskel. Det nationale partnerskab deler flere gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man tror eller ved, at andre føler sig ensomme. Bibliotekerne kan handle direkte på stort set samtlige overskrifter. Meget af det er vi godt i gang med; vi gør en indsats for at se de mennesker, vi møder i hverdagen, vi tager initiativ til nye relationer, og vi faciliterer åbne fællesskaber.

På Randers Bibliotek er temaet dette efterår inspireret af både samfundsudfordringen generelt og den nationale handleplan specifikt. Under overskriften “Ensomhed og fællesskab” sætter vi fokus på udfordringen og bidrager til aftabuisering. Vi retter også spotlightet mod en lang række lokale fællesskaber – ikke kun vores egne.

Vi har indrettet et rum på Hovedbiblioteket som central for lokale fællesskaber, hvor man kan blive inspireret af eksisterende tilbud i hele Randers Kommune. Samtidig opfordrer vi til handling, hvis man har ressourcerne til det. Man kan tage et invitationskort målrettet mennesker i forskellige livssituationer, hvor der er særlig risiko for ensomhed. Og man kan tippe en 13’er med små handlinger, der kan gøre en forskel for andre. Det løser ikke problemet, det ved vi, men vi gør en indsats.

Samtidig arbejder vi på at massere fællesskaber ind i flere af vores arrangementer. Man kan jo sagtens komme til foredrag eller livestreaming og få en fin oplevelse uden at have talt med et andet menneske. Men et kaffebord i pausen med opfordring til at dele sine tanker eller et ophold i foredraget hvor man vender et spørgsmål med sin sidemand, kan gøre en stor forskel for nogle.

Vi kan gøre så meget – men intet af det slår rigtigt igennem, hvis det kun er bibliotekets kernebrugere, der opdager det. Vi skal være meget mere synlige og til stede i den brede befolknings bevidsthed. Hvis man stopper folk på gaden og spørger, hvor man kan finde et fællesskab, så skal et af svarene være ”på biblioteket”.

Det kræver hjælp fra vores kommunale kolleger og byrådspolitikere. Vi har et rum med fri og lige adgang, og vi har en dagsorden med fællesskabet højt prioriteret – det skal de gøre brug af. Vi skal sparke døre ind og dele de gode eksempler på, når det lykkes. Når arbejdsmarkedschefen i Randers for eksempel vælger at placere sine åbne møder med borgerne på Hovedbiblioteket, så er vi inde på noget af det rigtige. Det skal vi have meget mere af.

For nylig blev der endnu en gang sat spørgsmålstegn ved bibliotekets eksistens og berettigelse. Jeg hilser debatten velkommen og bruger anledningen til at understrege, hvorfor biblioteket er mere relevant end nogensinde før.

Vi er ét af de helt centrale steder, hvor fællesskabet kan blomstre side om side med fordybelse, viden, formidling og oplevelse. Med handling, initiativ og imødekommenhed gør vi hver eneste dag en kæmpe forskel, når vi står sammen mod ensomhed i Randers – og i hele Danmark.

Læs også Set fra MIN stol “Bibliotekerne er kulturens rugbrød” af Brian MIkkelsen i Danmarks Biblioteker nr. 4, 2023.

Biblioteket: A Social Platform

Genopfind det fysiske biblioteksrum. Som et sted – reelt for alle – og inddrag samlingen på nye engagerende og formidlende måder. NINja, det nordiske biblioteksnetværk, ...