Set fra MIN stol – Hvad kulturen og bibliotekerne gør for andre – de positive sidegevinster

Søren Windell (C). Rådmand By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.

Skrevet af

15. februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Det kræver et stærkt kulturliv at udvikle en by: Bibliotekerne en del af løsningen med rum, viden og dannelse.
Mød os i april. Odense Kommune inviterer alle kulturpolitikere og biblioteksfolk til Bibliotekspolitisk Topmøde 27. til 28. april, vi glæder os til at møde jer.

Odense har været i transformation under en længere årrække. Med udgangspunkt i at gå fra stor dansk by til dansk storby er infrastrukturen forandret, så der er skabt flere sammenhængende byområder, hvor borgerne, bylivet, erhvervslivet og ikke mindst kulturlivet kan berige hinanden til gensidig gavn.

At kulturlivet nævnes sidst er bestemt ikke for at negligere kulturens betydning – tværtimod. Når en by skal hænge sammen og forme nye fællesskaber – transformation eller ej – er kulturen nøglen til sammenhængskraft og bedre byudvikling.

Kulturen skaber limen mellem bydele og mennesker, og er med til at tiltrække turister såvel som tilflyttere.

Kulturen og især bibliotekerne har vist sig som særdeles vigtige og kompetente partnere, når vi taler om at skabe fællesskaber og tilgængelighed, der bygger på alsidighed og aktualitet for alle uanset økonomi og netværk.

For nye borgere, som skal finde sig til rette i sin nye by eller sit nye land, når en stigende følelse af udenforskab og ensomhed skal brydes, eller når børn, unge og ældre kan tage del i fællesskaber, der styrker den mentale sundhed gennem litteraturen og samvær med andre.

Som et lokalt eksempel kan jeg nævne Vollsmose Bibliotek, som i januar 2023 fylder 50 år. Biblioteket har været den faste del af en bydel, som er bygget op og nu rives ned og nyt skabes i takt med forskellige politiske prioriteringer. Det faste, relevante sted hvor områdets udvikling altid kan drøftes og perspektiveres med bydelens beboere, samtidig med at det fysiske bibliotek på fornemmeste vis har levet op til sin kerneopgave: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Bibliotekerne i Odense har også fokus på verdensmålene og den bæredygtige dagsorden – i sig selv og som mødested for dem, som i fællesskab vil gøre en indsats for en sag. Odense Biblioteker og Borgerservice er blandt de biblioteker, som ønsker en verdensmålscertificering. Vi taler om en klimakrise lokalt og globalt, og det med rette, men vi skal nok hellere se klimaet som en permanent tilstand, hvor vi sammen kontinuerligt skal skabe de løsninger, der skaber den bedste grobund for vores fælles fremtid. Og her er bibliotekerne en del af løsningen med rum, viden og dannelse.

Listen over kulturens og bibliotekernes fortræffelige bidrag til samfundet er lang. Det er vigtigt at belyse de mange positive sidegevinster, som affødes, i takt med at kerneopgaven udleves. De mange meningsfulde fællesskaber for byen og borgerne, berigelsen af kerneopgaven mange steder i samspil med den lokale borgerservice og øvrige af kommunens forvaltninger, så borgerne oplever en højere grad af sammenhæng og indflydelse. At bibliotekerne og borgerservice er det sted, hvor man kan få hjælp, hvis man føler sig hægtet af den digitale udvikling.

I formidling af viden på saglig og faglig vis til og mellem mennesker, som sætter os i stand til at agere på oplyst grundlag og være med til at skabe forandring, når det gælder. Sidegevinsten er ikke altid præcist målbar, men opleves som en kvalitativ værdi blandt borgerne.

Et afrikansk ordsprog siger, at det kræver en landsby at opdrage et barn. Man kan på samme vis i denne kontekst sige, at det kræver et stærkt kulturliv at udvikle en by. Begge dele har viden og fællesskab som sin kerne.

Samhørighed, inklusion, mental sundhed og dannelse er blandt de positive sidegevinster, vi vinder ved aktivt at give kulturen en stemme, når lokalsamfund skal gå nye veje. Bibliotekerne står på 100 års historie med både foranderlighed og stabilitet, hvilket giver en stærk platform at udføre kerneopgaven på. Om det er hovedpræmier eller sidegevinster, er kulturen i sin egen ret og bidrager til bæredygtige løsninger for mennesker og samfund nu og i fremtiden.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...