Set fra MIN stol – Kultur for alle

Johan Brødsgaard (B), formand for KL's Kultur- Erhverv- og Planudvalg samt viceborgmester og udvalgsformand i Silkeborg Kommune. Foto SK.

Skrevet af

28. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Om kommuner, kultur og biblioteker – ansvar og adgang.

Kultur for alle. Det kan både lyde klichéfyldt og banalt, men tænker man videre over det, så er det faktisk en ret stor ambition. En ambition, som vi i KL arbejder for. Vi ser det som noget helt grundlæggende, at alle har mulighed for at tage del i – og kan være medskabende på – kulturen.

Kommunerne spiller en central rolle for vores kulturområde, på grund af den politiske, såvel som økonomiske, forankring. Det giver gode muligheder for at sætte et lokalt præg på en institution eller tendenser i kulturen – men det giver også et stort ansvar til kommunerne.

For kulturen er lige så væsentlig som den mere klassiske velfærd. Ja, kultur er jo faktisk også velfærd, hvis man spørger mig. Og sådan skal vi også behandle den; som noget fundamentalt i vores samfund, der skal plejes, udvikles og gives gode kår.

Velfærd betyder også det at have adgang til kultur, der netop er med til at give livskvalitet, men også at udvikle og understøtte kreativitet, innovation, fællesskaber og meget mere. Det er noget vi i højere og højere grad ser hos vores biblioteker; at de løfter denne type opgaver. Tiden hvor biblioteket var lig med bøger (og kun bøger) er for længst ovre.

For mere end nogensinde før er biblioteket blev et ”demokratiets forsamlingshus”. Et sted, der danner ramme om ny viden og læring, såvel som demokratisk samtale og meningsbrydning. Biblioteket er stedet, hvor alle kan mødes – på tværs af skel. For her holder hverken aldersgrænse eller billetpris nogen væk. Biblioteket er således et af de få steder, der kan skabe ”kultur for alle”.

Og netop med folkebibliotekernes unikke position i samfundet, har vi også et stort ansvar i forhold til at udvikle dem løbende. Et ansvar for at kigge forbi kommunegrænsen og lade sig inspirere. For bibliotekerne må og skal holde sig relevante, så borgerne fortsat ser stedet som en kilde til viden, nytænkning og kreativitet. For hvor ellers?

Internettet kan være godt, men internettet er også fake news, ”rabbit holes” og holdninger forklædt som videnskab. Vi må og skal have objektive og stærke institutioner, der samtidig er appellerende til alle borgere.

Det er store krav, jeg her stiller til vores biblioteker. Og skal mine ønsker indfries, så må vi også stå på mål for dem politisk. For når kommunerne fattes penge, så skal vi ikke bare partout rette sparekniven mod kulturen, for den er nødvendig. Den er så-dan set lige så nødvendig som de klassiske velfærdsgoder.

Den skaber sammenhængskraft. Måske usynlig i mange borgeres hverdag, men hvis de fleste tænker efter, så er kultur en stor del af vores liv (og nok også markant mere end de kommunale budgetter måtte indikere).

■ Kultur er velfærd, og vores biblioteker er ligeså. Så lad os inspirere hinanden, nationalt som internationalt, og lad os bygge på folkebibliotekernes stærke fundament, så vi også har demokratiets forsamlingshus for fremtiden.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...