Set fra MIN stol – Kultur for alle

Johan Brødsgaard (B), formand for KL's Kultur- Erhverv- og Planudvalg samt viceborgmester og udvalgsformand i Silkeborg Kommune. Foto SK.

Skrevet af

28. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Om kommuner, kultur og biblioteker – ansvar og adgang.

Kultur for alle. Det kan både lyde klichéfyldt og banalt, men tænker man videre over det, så er det faktisk en ret stor ambition. En ambition, som vi i KL arbejder for. Vi ser det som noget helt grundlæggende, at alle har mulighed for at tage del i – og kan være medskabende på – kulturen.

Kommunerne spiller en central rolle for vores kulturområde, på grund af den politiske, såvel som økonomiske, forankring. Det giver gode muligheder for at sætte et lokalt præg på en institution eller tendenser i kulturen – men det giver også et stort ansvar til kommunerne.

For kulturen er lige så væsentlig som den mere klassiske velfærd. Ja, kultur er jo faktisk også velfærd, hvis man spørger mig. Og sådan skal vi også behandle den; som noget fundamentalt i vores samfund, der skal plejes, udvikles og gives gode kår.

Velfærd betyder også det at have adgang til kultur, der netop er med til at give livskvalitet, men også at udvikle og understøtte kreativitet, innovation, fællesskaber og meget mere. Det er noget vi i højere og højere grad ser hos vores biblioteker; at de løfter denne type opgaver. Tiden hvor biblioteket var lig med bøger (og kun bøger) er for længst ovre.

For mere end nogensinde før er biblioteket blev et ”demokratiets forsamlingshus”. Et sted, der danner ramme om ny viden og læring, såvel som demokratisk samtale og meningsbrydning. Biblioteket er stedet, hvor alle kan mødes – på tværs af skel. For her holder hverken aldersgrænse eller billetpris nogen væk. Biblioteket er således et af de få steder, der kan skabe ”kultur for alle”.

Og netop med folkebibliotekernes unikke position i samfundet, har vi også et stort ansvar i forhold til at udvikle dem løbende. Et ansvar for at kigge forbi kommunegrænsen og lade sig inspirere. For bibliotekerne må og skal holde sig relevante, så borgerne fortsat ser stedet som en kilde til viden, nytænkning og kreativitet. For hvor ellers?

Internettet kan være godt, men internettet er også fake news, ”rabbit holes” og holdninger forklædt som videnskab. Vi må og skal have objektive og stærke institutioner, der samtidig er appellerende til alle borgere.

Det er store krav, jeg her stiller til vores biblioteker. Og skal mine ønsker indfries, så må vi også stå på mål for dem politisk. For når kommunerne fattes penge, så skal vi ikke bare partout rette sparekniven mod kulturen, for den er nødvendig. Den er så-dan set lige så nødvendig som de klassiske velfærdsgoder.

Den skaber sammenhængskraft. Måske usynlig i mange borgeres hverdag, men hvis de fleste tænker efter, så er kultur en stor del af vores liv (og nok også markant mere end de kommunale budgetter måtte indikere).

■ Kultur er velfærd, og vores biblioteker er ligeså. Så lad os inspirere hinanden, nationalt som internationalt, og lad os bygge på folkebibliotekernes stærke fundament, så vi også har demokratiets forsamlingshus for fremtiden.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...