Set fra MIN stol – Uden samtalen dør demokratiet

Marie Stærke. Foto Køge Kommune.

Skrevet af

Marie Stærke (A)

15 august, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Folkemødets Dialogpris 2022 gik til borgmester Marie Stærke som “formår at være en repræsentant for borgerne i Køge, hvor alle føler, at de kender hende. Hun er samtidig tilgængelig på de sociale medier såvel som til torvedag i byen.”

“Ordet skaber, hvad det nævner”. Sådan sagde en af det danske demokratis fædre, N. F. S. Grundtvig. I år er det 150 år siden han døde, men hans pointe er måske mere aktuel end nogensinde.

Vi skal være varsomme med de ord vi vælger – og uden ord ingen samtale. Ordene er demokratiets trædesten. Uden samtalen kommer ingen videre. I et demokrati, hvor et flertal skal findes, og hvor forskellige interesser på tværs skal arbejde sammen og finde løsninger, er samtalen og dialog et afgørende redskab. Uden samtalen dør demokratiet.

Word” skriver nogen, som reaktion på indlæg på sociale medier. Det kan måske virke lige kortfattet nok for nogen af os. Men at sætte ord på ting, giver større forståelse hos modtageren og den, der lytter. Selv siger jeg det ofte “kan du sætte lidt flere ord på dine oplevelser?” De ord, der kommer i en samtale til at beskrive oplevelser, frustrationer, problemer, ønsker – de ord skaber et indblik, som gør mig klogere.

Jeg elsker at komme rundt og besøge folk og foreninger, forsamlinger, borgere, bylaug og alle de andre fællesskaber, der udgør en kommune. Det giver mig energi og gør mig klogere. Den dialog, jeg har med borgere og foreninger, gør mig til en bedre politiker. Ikke fordi det handler om enkelt-sager, huller i vejen og populisme, men fordi dialogen giver mig et billede af hverdagen og bekymringerne rundt omkring. Det kan jeg omsætte til visioner og strategier. Derfor søger jeg samtalen. Og det skal vi generelt som kommune gøre. En kommune med stærke fællesskaber, der samtaler, lytter til og respekterer hinanden og sammen finder løsninger. Sådan en kommune skal Køge være. Jeg ved godt, at det er lettere sagt end gjort. Men vi må aldrig stoppe med at stræbe efter det.

En af vores vigtigste opgaver som kommune er at sørge for, at vi får forskellige grupper af borgere med i den demokratiske samtale. Vi skal tale med både unge, børnefamilier og ældre. Til de fysiske borgermøder er det må-ske ofte de samme, der møder op. Vores opgave er derfor også at lave rammer, hvor flere får lyst og mulighed for at komme med deres input. Derfor har vi i Køge Kommune eksperimenteret med digitale borgermøder og hverdags-borgerinddragelse på kommunens Facebook-side, hvor vi beder borgerne om deres input til emner direkte i kommentarsporet. Hvis man er en travl børnefamilie, kan det være at foretrække i stedet for at møde op i en hal kl. 19, hvor man står midt i putningen af sine børn.

Sociale medier er ét greb til at holde den demokratiske samtale i gang. Men det er også vigtigt at skabe rum til den demokratisk samtale udenfor sociale medier. Her spiller bibliotekerne en stor rolle.
Bibliotekerne er hjemsted for de skrevne ord – hjemsted for viden. Men de er endnu mere end det med de mange foredrag, workshops, litteraturklubber, hæklecafeer og alt det andet liv, der finder sted under bibliotekets tag. Bibliotekerne danner rammerne om hverdagsfællesskaber.

Den demokratiske samtale handler om at ville fællesskabet og om at huske, at vi sammen bygger det stærkeste samfund op. At vi bliver et stærkere og bedre samfund, når vi sørger for at skabe plads til alle – at lytte til alle. Vi har et ansvar for at betone vigtigheden af den demokratiske samtale over for de næste generationer. De behøver ikke efterligne vores måde at gøre det på – men hvis samtalen skal leve videre, er det nødvendigt, at vi værner om den og nytænker rammerne for den. Det gør man allerbedst med samtalen. For uden den, så dør demokratiet.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...