Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Trine Græse (A). Borgmester i Gladsaxe. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix.

Skrevet af

12. december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke bibliotekerne og deres betydning både for den enkelte her i Gladsaxe men også for lokalsamfundet.                           

I det nye år skal vi arbejde med Fysisk Helhedsplan Værebro Park og blandt mange andre opgaver også beslutte, hvad der her skal ske med dagtilbud og bibliotek. Centeret, hvor biblioteket ligger i dag forventes nedrevet. Det er vigtigt for beboerne i Værebro, at der fortsat er gode og tidssvarende kommunale tilbud i lokalområdet, derfor skal der også fortsat være bibliotek i Værebro Park til områdets flere tusinde beboere. Økonomiudvalget, Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget skal i de kommende måneder afklare placering af såvel et nytænkt bibliotekstilbud som et nyt dagtilbud i bydelen.

Hvor biblioteket placeres, er endnu åbent og det samme er mulighederne for at samlokalisere med andre tilbud. En løsningsmodel omfattende boligselskaber, lokale foreninger og kommune har vi rigtig gode erfaringer med fra vores seneste biblioteksprojekt i Høje Gladsaxe: Bibliotek+.

I april 2021 åbnede vi Bibliotek+, en hybrid mellem det tidligere Høje Gladsaxe Bibliotek, Vores HG, som er et boligsocialt samarbejde mellem de fem boligorganisationer i Høje Gladsaxe, Københavns Vestegns Politi og Gladsaxe Kommune samt en række kulturelle foreninger og seniorklubber.

Huset hedder Bibliotek+ fordi det netop ikke er et klassisk bibliotekstilbud, men noget andet og mere.

Ud over bibliotek rummer huset en verden af muligheder. Her er én fælles indgang til biblioteket, kulturelle og sociale aktiviteter, til sundhedstilbud, foreninger og interessefællesskaber.

Her er noget at samles om og nogen at samles med. Bibliotek+ tilbyder en faciliterende ramme for interesserede borgere, etablerede fællesskaber og lokale ildsjæle. Her er plads til borgerstyrede projekter, arrangementer og idéer til nye fællesskaber.

Visionen var at skabe et fællesskabsorienteret kulturelt samlingssted centralt i Høje Gladsaxe, hvor borgere, foreninger og husets personale hver eneste dag mødes om fællesskabende aktiviteter, inspiration og samvær. Vi ønskede at skabe et ”nyt fælles tredje” sammen med husets brugere. Og det er i den grad lykkedes. Bibliotek+ huser på nuværende tidspunkt 24 seniorklubber, foreninger og interessefællesskaber, og der kommer hele tiden flere til. Det er i sig selv en stor succes.

Gladsaxe skal være et godt sted at bo og leve. Vores by og boligområder skal være trygge, attraktive og velfungerende. Vi ønsker at give alle borgere de bedste livsmuligheder, uanset hvor de bor. Vores bydele skal være i social balance, og børn og unge skal have mulighed for at møde positive rollemodeller, der inspirerer til uddannelse og beskæftigelse. Vi arbejder derfor for en sammenhængende by med levende lokale bydele, hvor der er plads til møder på tværs af alder, etnicitet og social baggrund.

Vi ønsker samtidig at åbne de kommunale bygninger op ud mod byens rum og gøre livet indenfor til et aktiv i byrummet. Det kalder vi GladsaxeLiv. Det gør vi, fordi vi tror på, at vores kulturbærende institutioner og fritidsliv er en vigtig dynamo i arbejdet med at udvikle bydelene positivt. De kan samle folk på tværs af alder og befolkningsgrupper og tilbyde interessante rammer for kultur, viden, inspiration og fællesskaber for de folk, som bor her i Gladsaxe.

Siden 2015 har Gladsaxe Kommune udviklet byen og byens rum under overskriften GladsaxeLiv på baggrund af en byudviklingsanalyse, som Gehl Arkitekter tidligere har udarbejdet for kommunen med anbefalinger til, hvordan vi kan understøtte levende bydele sammen med de borgere, der bor der. Her blev blandt andet peget på at udvikle de områder og steder, hvor folk i forvejen kommer, samt at koncentrere og synliggøre det liv og de aktiviteter, som udspiller sig inde i institutioner og kultur- og fritidsfaciliteter, i byens rum og skabe sammenhæng mellem inde- og uderum.

Biblioteker kan, som et sted for kultur, dannelse og fællesskaber, tilbyde en neutral indgang til møder mellem mennesker, der måske ikke ellers ville mødes. De boligsociale tilbud kan identificere og bygge bro mellem aktører og borgere og sammen kan de to parter sætte skub i udviklingen af positive samlingssteder i lokale boligområder. Det har Bibliotek+ til fulde understreget, og den læring tager vi nu med os til drøftelserne om fremtiden i Værebro Park.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...