Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Trine Græse (A). Borgmester i Gladsaxe. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix.

Skrevet af

Trine Græse (A)

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke bibliotekerne og deres betydning både for den enkelte her i Gladsaxe men også for lokalsamfundet.                           

I det nye år skal vi arbejde med Fysisk Helhedsplan Værebro Park og blandt mange andre opgaver også beslutte, hvad der her skal ske med dagtilbud og bibliotek. Centeret, hvor biblioteket ligger i dag forventes nedrevet. Det er vigtigt for beboerne i Værebro, at der fortsat er gode og tidssvarende kommunale tilbud i lokalområdet, derfor skal der også fortsat være bibliotek i Værebro Park til områdets flere tusinde beboere. Økonomiudvalget, Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget skal i de kommende måneder afklare placering af såvel et nytænkt bibliotekstilbud som et nyt dagtilbud i bydelen.

Hvor biblioteket placeres, er endnu åbent og det samme er mulighederne for at samlokalisere med andre tilbud. En løsningsmodel omfattende boligselskaber, lokale foreninger og kommune har vi rigtig gode erfaringer med fra vores seneste biblioteksprojekt i Høje Gladsaxe: Bibliotek+.

I april 2021 åbnede vi Bibliotek+, en hybrid mellem det tidligere Høje Gladsaxe Bibliotek, Vores HG, som er et boligsocialt samarbejde mellem de fem boligorganisationer i Høje Gladsaxe, Københavns Vestegns Politi og Gladsaxe Kommune samt en række kulturelle foreninger og seniorklubber.

Huset hedder Bibliotek+ fordi det netop ikke er et klassisk bibliotekstilbud, men noget andet og mere.

Ud over bibliotek rummer huset en verden af muligheder. Her er én fælles indgang til biblioteket, kulturelle og sociale aktiviteter, til sundhedstilbud, foreninger og interessefællesskaber.

Her er noget at samles om og nogen at samles med. Bibliotek+ tilbyder en faciliterende ramme for interesserede borgere, etablerede fællesskaber og lokale ildsjæle. Her er plads til borgerstyrede projekter, arrangementer og idéer til nye fællesskaber.

Visionen var at skabe et fællesskabsorienteret kulturelt samlingssted centralt i Høje Gladsaxe, hvor borgere, foreninger og husets personale hver eneste dag mødes om fællesskabende aktiviteter, inspiration og samvær. Vi ønskede at skabe et ”nyt fælles tredje” sammen med husets brugere. Og det er i den grad lykkedes. Bibliotek+ huser på nuværende tidspunkt 24 seniorklubber, foreninger og interessefællesskaber, og der kommer hele tiden flere til. Det er i sig selv en stor succes.

Gladsaxe skal være et godt sted at bo og leve. Vores by og boligområder skal være trygge, attraktive og velfungerende. Vi ønsker at give alle borgere de bedste livsmuligheder, uanset hvor de bor. Vores bydele skal være i social balance, og børn og unge skal have mulighed for at møde positive rollemodeller, der inspirerer til uddannelse og beskæftigelse. Vi arbejder derfor for en sammenhængende by med levende lokale bydele, hvor der er plads til møder på tværs af alder, etnicitet og social baggrund.

Vi ønsker samtidig at åbne de kommunale bygninger op ud mod byens rum og gøre livet indenfor til et aktiv i byrummet. Det kalder vi GladsaxeLiv. Det gør vi, fordi vi tror på, at vores kulturbærende institutioner og fritidsliv er en vigtig dynamo i arbejdet med at udvikle bydelene positivt. De kan samle folk på tværs af alder og befolkningsgrupper og tilbyde interessante rammer for kultur, viden, inspiration og fællesskaber for de folk, som bor her i Gladsaxe.

Siden 2015 har Gladsaxe Kommune udviklet byen og byens rum under overskriften GladsaxeLiv på baggrund af en byudviklingsanalyse, som Gehl Arkitekter tidligere har udarbejdet for kommunen med anbefalinger til, hvordan vi kan understøtte levende bydele sammen med de borgere, der bor der. Her blev blandt andet peget på at udvikle de områder og steder, hvor folk i forvejen kommer, samt at koncentrere og synliggøre det liv og de aktiviteter, som udspiller sig inde i institutioner og kultur- og fritidsfaciliteter, i byens rum og skabe sammenhæng mellem inde- og uderum.

Biblioteker kan, som et sted for kultur, dannelse og fællesskaber, tilbyde en neutral indgang til møder mellem mennesker, der måske ikke ellers ville mødes. De boligsociale tilbud kan identificere og bygge bro mellem aktører og borgere og sammen kan de to parter sætte skub i udviklingen af positive samlingssteder i lokale boligområder. Det har Bibliotek+ til fulde understreget, og den læring tager vi nu med os til drøftelserne om fremtiden i Værebro Park.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...