Skagens Bibliotek på Kappelborg

Skrevet af

Hans Nielsen

26 juni, 2012

Langt tilløb
Forud er gået års diskussioner og politiske tovtrækkerier både om placeringen og om betimeligheden af at etablere et kulturhus i Skagen. Både bibliotek og musikskole havde længe ønsket bedre lokaleforhold, og da Kappelborgskolen midt i byen blev lukket, var tanken om at bygge den om til kulturhus for det hele nærliggende. Det politiske flertal ønskede dog en anden løsning og udskrev en arkitektkonkurrence om et nybyggeri på skolemarken. En afstemning blandt byens borgere kombineret med en ændret sammensætning af byrådet førte imidlertid til, at man i 2007 vedtog at ombygge den godt 100-årige skole.

Efter en grundig forproces med bl.a. brugerinvolvering blev en meget omfattende renovering og ombygning påbegyndt i efteråret 2009.

Biblioteksdesign og farvesætning à la Skagen
Målet for indretning af biblioteket er enkelhed, overskuelighed og fleksibilitet med rum, der let kan forandres efter behov. Biblioteket er indrettet med en livlig markedsplads i stueplan med aviser, tidsskrifter og masser af nye bøger, film, musik og spil. Mens der på 1. sal er en mere kompakt materialeopstilling med tyste lommer til ro og fordybelse.

Skagens fabelagtige natur – hede, klit og hav har dannet grundlag for farvesætningen efter forslag fra biblioteket. Bibliotekets farveidéer blev udviklet i et samarbejde med indretningsarkitekt Mitten Ferrar, som endte med at farvesætte hele Kappelborg og bl.a. tegne møbler og udvikle idéer til vægudsmykning i form af stærkt forstørrede fotografier af detaljer i Skagens natur. Det var for biblioteket en stor fornøjelse at følge det rå byggeprojekt udvikle sig fra rent kaos til en smuk, stilren bygning med karakter.

Byens borgere blev også sat i sving. Til multisalens 200 stole skulle der filtes og dekoreres puder, og ved åbningen af kulturhuset blev skagboerne opfordret til at medbringe hjemmebagte kager.

Det åbne bibliotek
Skagens Bibliotek er i dag et åbent bibliotek med adgang for borgerne hver dag året rundt fra 8-22, og de kommer der med glæde. Vejledning fås af personalet, der træffes midt på dagen, men i døgnets ydertimer samt hele onsdag og søndag klarer man sig selv. Borgerne har taget godt imod det nye tilbud. Bibliotekets nye, flotte og funktionelle lokaler har et fantastisk lys, og man er glade for kombinationen af aktiviteter, hvor biblioteksbrug blandes med foreningsarrangementer, musikskolekoncerter, workshops, film, teater. Her bobler af liv både ude og inde.

FAKTA
Skagen, siden struktrukturreformen i 2007 en del af Frederikshavn Kommune, har 8000 indbyggere, men besøges årligt af omkring 1 million mennesker. Skagen Borgerskole er tegnet af arkitekt A. Haunstrup og blev indviet i 1901. Skolen blev udvidet flere gange og fik i 1955 navnet Kappelborgskolen. Skolen lukkede i 2005. Ombygget 2009-2011 til Kulturhus Kappelborg.

Bygherre: Frederikshavn Kommune. Bygherrerådgiver: NIRAS. Totalentreprise: MT Højgaard. Arkitekter: Arkitektfirma NORD as. Rådgivende ingeniører: Moe & Brødsgaard A/S. Indretning og design: Mitten Ferrar, Ferrarrum (interiør), Jørgen Anker Simonsen, Frederikshavn Kommune (eksteriør). Leverandør af biblioteksinventar: Modul Retail Solutions. Leverandør af møbler: HJ Kontorcenter. Supplerende belysning: Roblon A/S

Biblioteket: 2000 m2 • Musikskolen: 650 m2 • Biograf: 65 pladser • Salen: 200 siddepladser • Foreningsaktiviteter: 300 m2 • Pris: 46.7 millioner kroner • Åbent hver dag 8-22. Biblioteket er bemandet mandag-torsdag 10-17, fredag og lørdag 10-14. Trådløst internet overalt.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...