Skagens Bibliotek på Kappelborg

Skrevet af

26. juni, 2012

Langt tilløb
Forud er gået års diskussioner og politiske tovtrækkerier både om placeringen og om betimeligheden af at etablere et kulturhus i Skagen. Både bibliotek og musikskole havde længe ønsket bedre lokaleforhold, og da Kappelborgskolen midt i byen blev lukket, var tanken om at bygge den om til kulturhus for det hele nærliggende. Det politiske flertal ønskede dog en anden løsning og udskrev en arkitektkonkurrence om et nybyggeri på skolemarken. En afstemning blandt byens borgere kombineret med en ændret sammensætning af byrådet førte imidlertid til, at man i 2007 vedtog at ombygge den godt 100-årige skole.

Efter en grundig forproces med bl.a. brugerinvolvering blev en meget omfattende renovering og ombygning påbegyndt i efteråret 2009.

Biblioteksdesign og farvesætning à la Skagen
Målet for indretning af biblioteket er enkelhed, overskuelighed og fleksibilitet med rum, der let kan forandres efter behov. Biblioteket er indrettet med en livlig markedsplads i stueplan med aviser, tidsskrifter og masser af nye bøger, film, musik og spil. Mens der på 1. sal er en mere kompakt materialeopstilling med tyste lommer til ro og fordybelse.

Skagens fabelagtige natur – hede, klit og hav har dannet grundlag for farvesætningen efter forslag fra biblioteket. Bibliotekets farveidéer blev udviklet i et samarbejde med indretningsarkitekt Mitten Ferrar, som endte med at farvesætte hele Kappelborg og bl.a. tegne møbler og udvikle idéer til vægudsmykning i form af stærkt forstørrede fotografier af detaljer i Skagens natur. Det var for biblioteket en stor fornøjelse at følge det rå byggeprojekt udvikle sig fra rent kaos til en smuk, stilren bygning med karakter.

Byens borgere blev også sat i sving. Til multisalens 200 stole skulle der filtes og dekoreres puder, og ved åbningen af kulturhuset blev skagboerne opfordret til at medbringe hjemmebagte kager.

Det åbne bibliotek
Skagens Bibliotek er i dag et åbent bibliotek med adgang for borgerne hver dag året rundt fra 8-22, og de kommer der med glæde. Vejledning fås af personalet, der træffes midt på dagen, men i døgnets ydertimer samt hele onsdag og søndag klarer man sig selv. Borgerne har taget godt imod det nye tilbud. Bibliotekets nye, flotte og funktionelle lokaler har et fantastisk lys, og man er glade for kombinationen af aktiviteter, hvor biblioteksbrug blandes med foreningsarrangementer, musikskolekoncerter, workshops, film, teater. Her bobler af liv både ude og inde.

FAKTA
Skagen, siden struktrukturreformen i 2007 en del af Frederikshavn Kommune, har 8000 indbyggere, men besøges årligt af omkring 1 million mennesker. Skagen Borgerskole er tegnet af arkitekt A. Haunstrup og blev indviet i 1901. Skolen blev udvidet flere gange og fik i 1955 navnet Kappelborgskolen. Skolen lukkede i 2005. Ombygget 2009-2011 til Kulturhus Kappelborg.

Bygherre: Frederikshavn Kommune. Bygherrerådgiver: NIRAS. Totalentreprise: MT Højgaard. Arkitekter: Arkitektfirma NORD as. Rådgivende ingeniører: Moe & Brødsgaard A/S. Indretning og design: Mitten Ferrar, Ferrarrum (interiør), Jørgen Anker Simonsen, Frederikshavn Kommune (eksteriør). Leverandør af biblioteksinventar: Modul Retail Solutions. Leverandør af møbler: HJ Kontorcenter. Supplerende belysning: Roblon A/S

Biblioteket: 2000 m2 • Musikskolen: 650 m2 • Biograf: 65 pladser • Salen: 200 siddepladser • Foreningsaktiviteter: 300 m2 • Pris: 46.7 millioner kroner • Åbent hver dag 8-22. Biblioteket er bemandet mandag-torsdag 10-17, fredag og lørdag 10-14. Trådløst internet overalt.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...