Skal biblioteket betjene hjemløse?

Skrevet af

12. februar, 2019

Faktum er, at mennesker uden fast bopæl har lige så meget ret til at bruge bibliotekstilbuddet, som folk der bor i rækkehuse, villaer eller lejligheder. De har ofte også samme eller større behov for at bruge informationsservices, IT eller for det pusterum en time i en god stol med en bog eller en avis giver fra hverdagen. Desværre har denne gruppe ofte ikke samme muligheder for at bruge biblioteket som andre.
 

Der findes en række barrierer for at bruge biblioteket, når man er uden fast bopæl. Ofte kræver biblioteksbrug, at man har et sundhedskort, en adresse, en hjemkommune. Bliver bøger borte, skadede eller afleveret for sent, kan man blive udelukket fra at bruge biblioteket. Og det kan være sværere at holde en bog i god stand, hvis man opholder sig udendørs.
Ud over økonomiske og praktiske barrierer kan mennesker uden en fast bopæl også opleve at møde fordomme fra andre brugere eller endda personale.
Disse barrierer kan også gøre det svært for et bibliotek at begynde at arbejde med brugergruppen. Brugergruppen har brug for mange af de services, som biblioteket tilbyder, men ikke nødvendigvis på den samme måde vi normalt tilbyder dem.

Stigning i antallet af hjemløse i Danmark
IFLAs section Library Services to People with Special Needs har netop udgivet rapporten Guidelines to Library Services for People Experiencing Homelessness.
IFLA-rapporten skelner mellem en række forskellige typer hjemløshed, som måske rækker ud over den forståelse, vi traditionelt har haft i Danmark. Den inkluderer ud over folk, der bor på gaden eller i herberg, således også mennesker på krisecentre, som bor ved familie eller bekendte, i flygtningelejre eller asyl-centre, i biler/campingvogne og en række andre midlertidige eller usikre boligforhold.

Den syvende danske nationale kortlægning af mennesker uden fast bopæl forventes gennemført i 2019.  Hvis tendensen fra sidste rapport fortsætter, kan vi forvente flere hjemløse og flere af disse fra de mest sårbare grupper.

Kortlægningen fra 2017 viser, at hjemløsheden i Danmark stadig er stigende. Antallet af hjemløse borgere er opgjort til 6.635, hvilket er en stigning på 8% i forhold til 2015. Samtidig viser undersøgelsen, at andelen af hjemløse, som er kvinder, kvinder med ansvar for børn og helt unge hjemløse er stigende. Antallet af hjemløse, der vurderes at have en psykisk sygdom, er også stigende. I 2017 vurderede fagfolk, at over halvdelen af de hjemløse borgere har en psykisk sygdom. 

De forskellige boligforhold og de forskellige brugergrupper er ikke ens. Men fælles for dem er deres behov for adgang til information, for kulturtilbud, for adgang til IT, for hjælp til at finde oplysninger, få hjælp til digital selvbetjening, læse avisen, og meget andet som biblioteket tilbyder. Ganske almindelige bibliotekstilbud som de fleste tager for givet.

Ud over disse typer af tilbud kan mennesker uden fast bopæl have et stort behov for et sted, hvor der er ro, varme, tørvejr, et fungerende toilet, et venligt ansigt og en varm kop kaffe og for at føle sig i sikkerhed.

Hvorfor biblioteket – og hvordan arbejder biblioteker med problemstillingerne?
Der findes efterhånden flere og flere biblioteker, der tager fat på de problemstillinger, der kan være forbundet med at betjene brugere uden en fast bopæl.

Biblioteket fremhæves i denne sammenhæng som en sikker eller neutral offentlig institution. Brugerne kan komme på biblioteket uden at have et specifikt ærinde, og det giver bibliotekspersonalet en mulighed for at opbygge et forhold til dem, uden at det omhandler en specifik problemstilling, og der er intet krav om at man skal købe noget.

Problemet med stigende hjemløshed er en global tendens, og der ses flere og flere eksempler på, at biblioteker arbejder med projekter, services og løsninger, der gør det nemmere for disse brugere at benytte biblioteket.

IFLA-rapporten indeholder flere best-practices og cases.

Mitchell Library og Glasgow Citizens Advice Bureau vandt I 2018 den engelske biblioteksorganisation CILIP’s Libraries Changes Lives Award for deres samarbejde om at hjælpe borgere ud af hjemløshed. De to offentlige institutioner samarbejdede om at identificere borgere uden fast bopæl, eller som var på vej ud i en usikker boligsituation. Derefter samarbejdede de to institutioner om at understøtte borgeren med de værktøjer, der var brug for. Uanset om det var biblioteksservices som informationssøgning, hjælp til IT eller borgerservice som f.eks. hjælp til at finde bolig, få de rette ydelser mm. Resultatet af projektet er, at flere af brugerne ikke længere bor på gaden, og de to institutioner arbejder på at lave en model eller værktøjskasse, som andre biblioteker kan bruge.

Berkley Public Library har indført et easy-acces lånerkort. Kortet betyder, at brugere uden fast postadresse stadig kan låne materialer, benytte bibliotekets pc’er og andre services. Kortet kan udstedes på baggrund af billed-id.

IFLA-rapporten er fuld af flere eksempler på, hvordan biblioteker kan udvikle eller ændre klassiske biblioteksservices til i højere grad at tilgodese borgere uden fast bopæl. De to eksempler ligger i hver sin ende af skalaen. Fra et stort og gennemgribende samarbejde, der kigger på hele personen, til en mindre ændring i regelsættet og arbejdsgange, der kan gøre det en smule lettere for borgere uden fast bopæl at bruge bibliotekets tilbud.

Rapporten indeholder flere forskellige værktøjer og forslag til, hvordan man kan vurdere, om der er behov for særlige services til hjemløse i lokalområder, hvordan man arbejder med personale, der føler sig utrygge, hvordan man kan forholde sig til aggressiv eller uhensigtsmæssig adfærd og til specifikke typer services eller projekter, afhængigt af hvilke behov, man vurderer, der findes.

Hvad gør biblioteket i jeres kommune?
Folkebibliotekerne er folkets biblioteker. Hvis vi ikke sikrer, at vores tilbud faktisk kan bruges af alle, klinger det lidt for hult.

www.ifla.org/publications/node/12642?og=50
www.sfi.dk/publikationer/hjemloeshed-i-danmark-2017-13453
www.homelesslibrary.com

Artiklens fotos er fra Riga Central Library Lending Point at Day Care Center for Homeless and Poor Inhabitants (Riga, Latvia).

IFLAs section Library Services to People with Special Needs har netop udgivet rapporten Guidelines to Library Services for People Experiencing Homelessness. Rapporten bygger på 48 cases fra hele verden og kan downloades på IFLAs hjemmeside Rapporten er udarbejdet af en gruppe af eksperter fra forskellige fagbaggrunde og indeholder både en gennemgang af forskellige problemstillinger, begrundelser for at yde biblioteksservices til hjemløse og en række cases og best practices fra hele verden. Rapporten udkommer i 2019 som bog på forlaget De Gruyter.

 

 

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...