Skal biblioteket betjene hjemløse?

Skrevet af

12. februar, 2019

Faktum er, at mennesker uden fast bopæl har lige så meget ret til at bruge bibliotekstilbuddet, som folk der bor i rækkehuse, villaer eller lejligheder. De har ofte også samme eller større behov for at bruge informationsservices, IT eller for det pusterum en time i en god stol med en bog eller en avis giver fra hverdagen. Desværre har denne gruppe ofte ikke samme muligheder for at bruge biblioteket som andre.
 

Der findes en række barrierer for at bruge biblioteket, når man er uden fast bopæl. Ofte kræver biblioteksbrug, at man har et sundhedskort, en adresse, en hjemkommune. Bliver bøger borte, skadede eller afleveret for sent, kan man blive udelukket fra at bruge biblioteket. Og det kan være sværere at holde en bog i god stand, hvis man opholder sig udendørs.
Ud over økonomiske og praktiske barrierer kan mennesker uden en fast bopæl også opleve at møde fordomme fra andre brugere eller endda personale.
Disse barrierer kan også gøre det svært for et bibliotek at begynde at arbejde med brugergruppen. Brugergruppen har brug for mange af de services, som biblioteket tilbyder, men ikke nødvendigvis på den samme måde vi normalt tilbyder dem.

Stigning i antallet af hjemløse i Danmark
IFLAs section Library Services to People with Special Needs har netop udgivet rapporten Guidelines to Library Services for People Experiencing Homelessness.
IFLA-rapporten skelner mellem en række forskellige typer hjemløshed, som måske rækker ud over den forståelse, vi traditionelt har haft i Danmark. Den inkluderer ud over folk, der bor på gaden eller i herberg, således også mennesker på krisecentre, som bor ved familie eller bekendte, i flygtningelejre eller asyl-centre, i biler/campingvogne og en række andre midlertidige eller usikre boligforhold.

Den syvende danske nationale kortlægning af mennesker uden fast bopæl forventes gennemført i 2019.  Hvis tendensen fra sidste rapport fortsætter, kan vi forvente flere hjemløse og flere af disse fra de mest sårbare grupper.

Kortlægningen fra 2017 viser, at hjemløsheden i Danmark stadig er stigende. Antallet af hjemløse borgere er opgjort til 6.635, hvilket er en stigning på 8% i forhold til 2015. Samtidig viser undersøgelsen, at andelen af hjemløse, som er kvinder, kvinder med ansvar for børn og helt unge hjemløse er stigende. Antallet af hjemløse, der vurderes at have en psykisk sygdom, er også stigende. I 2017 vurderede fagfolk, at over halvdelen af de hjemløse borgere har en psykisk sygdom. 

De forskellige boligforhold og de forskellige brugergrupper er ikke ens. Men fælles for dem er deres behov for adgang til information, for kulturtilbud, for adgang til IT, for hjælp til at finde oplysninger, få hjælp til digital selvbetjening, læse avisen, og meget andet som biblioteket tilbyder. Ganske almindelige bibliotekstilbud som de fleste tager for givet.

Ud over disse typer af tilbud kan mennesker uden fast bopæl have et stort behov for et sted, hvor der er ro, varme, tørvejr, et fungerende toilet, et venligt ansigt og en varm kop kaffe og for at føle sig i sikkerhed.

Hvorfor biblioteket – og hvordan arbejder biblioteker med problemstillingerne?
Der findes efterhånden flere og flere biblioteker, der tager fat på de problemstillinger, der kan være forbundet med at betjene brugere uden en fast bopæl.

Biblioteket fremhæves i denne sammenhæng som en sikker eller neutral offentlig institution. Brugerne kan komme på biblioteket uden at have et specifikt ærinde, og det giver bibliotekspersonalet en mulighed for at opbygge et forhold til dem, uden at det omhandler en specifik problemstilling, og der er intet krav om at man skal købe noget.

Problemet med stigende hjemløshed er en global tendens, og der ses flere og flere eksempler på, at biblioteker arbejder med projekter, services og løsninger, der gør det nemmere for disse brugere at benytte biblioteket.

IFLA-rapporten indeholder flere best-practices og cases.

Mitchell Library og Glasgow Citizens Advice Bureau vandt I 2018 den engelske biblioteksorganisation CILIP’s Libraries Changes Lives Award for deres samarbejde om at hjælpe borgere ud af hjemløshed. De to offentlige institutioner samarbejdede om at identificere borgere uden fast bopæl, eller som var på vej ud i en usikker boligsituation. Derefter samarbejdede de to institutioner om at understøtte borgeren med de værktøjer, der var brug for. Uanset om det var biblioteksservices som informationssøgning, hjælp til IT eller borgerservice som f.eks. hjælp til at finde bolig, få de rette ydelser mm. Resultatet af projektet er, at flere af brugerne ikke længere bor på gaden, og de to institutioner arbejder på at lave en model eller værktøjskasse, som andre biblioteker kan bruge.

Berkley Public Library har indført et easy-acces lånerkort. Kortet betyder, at brugere uden fast postadresse stadig kan låne materialer, benytte bibliotekets pc’er og andre services. Kortet kan udstedes på baggrund af billed-id.

IFLA-rapporten er fuld af flere eksempler på, hvordan biblioteker kan udvikle eller ændre klassiske biblioteksservices til i højere grad at tilgodese borgere uden fast bopæl. De to eksempler ligger i hver sin ende af skalaen. Fra et stort og gennemgribende samarbejde, der kigger på hele personen, til en mindre ændring i regelsættet og arbejdsgange, der kan gøre det en smule lettere for borgere uden fast bopæl at bruge bibliotekets tilbud.

Rapporten indeholder flere forskellige værktøjer og forslag til, hvordan man kan vurdere, om der er behov for særlige services til hjemløse i lokalområder, hvordan man arbejder med personale, der føler sig utrygge, hvordan man kan forholde sig til aggressiv eller uhensigtsmæssig adfærd og til specifikke typer services eller projekter, afhængigt af hvilke behov, man vurderer, der findes.

Hvad gør biblioteket i jeres kommune?
Folkebibliotekerne er folkets biblioteker. Hvis vi ikke sikrer, at vores tilbud faktisk kan bruges af alle, klinger det lidt for hult.

www.ifla.org/publications/node/12642?og=50
www.sfi.dk/publikationer/hjemloeshed-i-danmark-2017-13453
www.homelesslibrary.com

Artiklens fotos er fra Riga Central Library Lending Point at Day Care Center for Homeless and Poor Inhabitants (Riga, Latvia).

IFLAs section Library Services to People with Special Needs har netop udgivet rapporten Guidelines to Library Services for People Experiencing Homelessness. Rapporten bygger på 48 cases fra hele verden og kan downloades på IFLAs hjemmeside Rapporten er udarbejdet af en gruppe af eksperter fra forskellige fagbaggrunde og indeholder både en gennemgang af forskellige problemstillinger, begrundelser for at yde biblioteksservices til hjemløse og en række cases og best practices fra hele verden. Rapporten udkommer i 2019 som bog på forlaget De Gruyter.

 

 

 

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...