Skrot, Tech, Makerspoace, Hackerspace

Skrevet af

9. december, 2013

Europaller pakket med brugte go-cart dæk, kasseret it-udstyr, vaskemaskine-tromler og gamle elektroniske husholdnings- redskaber, tallerkener og vaser med skår. Det tårner sig op og er det første, der møder øjet, når man kommer ind på Hovedbiblioteket i Aarhus.

Nogle lader slet ikke til at bemærke det for et bibliotek så atypiske scenarie. Enkelte bliver forargede, men langt de fleste bliver nysgerrige og undersøger, hvad der foregår. Nogle går i gang med at male gammelt porcelæn, lave fyrfadsstager af øldåser eller sy penalhuse af gamle bannere. Andre går mere drastisk til værks med at skille ting ad, bruge hammer og boremaskine og lave deres helt egne designs og opfindelser.

Det er Skrotlab, der er i gang! Hele oktober er der skrot, bæredygtighed og genanvendelse på dagsordenen. Borgere reparerer, kreerer, modificerer og udvikler af alle mulige forskellige slags skrot, og bibliotekets personale gør det samme. Der bliver afviklet foredrag, skraldedates, reparationscafeer, flettework­shops, etnografiske workshops og meget andet. 

Skrotlab er et samarbejdsprojekt
Det kan godt være, at det hele ligner en stor bunke rod, men der er en mening med galskaben. Faktisk er der en velovervejet systematik, og der ligger mange overvejelser bag de bunker, værktøj, aktiviteter og personaleroller, der møder brugerne i Skrot-lab. Skrotlab er et samarbejdsprojekt mellem fem lokale partnere, hvor nogle har været stærke på at bidrage til idéudviklingen, nogle med skrot og værktøj, mens andre har leveret personale, og alle har budt ind med en stærk faglighed.

Skrotlab er et eksempel på, at en række partnere leverer det, de er bedst til, og samlet er der fremkommet et resultat, som ingen af partnerne kunne have lavet alene.    

Makerkultur på biblioteket
Skrotlab er et makerspace og det andet lab i Hovedbibliotekets Forhal. Det første var Techlab – en måneds hackerspace, hvor man kunne lave universal fjernbetjeninger, børst-o-botter, skille computere ad og samle dem igen på nye måder. 

Begge labs er en del af et projekt, hvor bl.a. Roskilde Bibliotekerne sammen med Hovedbiblioteket i Aarhus undersøger perspektiverne ved at arbejde med makerkultur i folkebibliotekerne. Vi undersøger, hvordan folkebiblioteker kan understøtte den enkelte borgers evne til at skabe og tænke kreativt, hvordan vi kan bringe viden og vidensområder aktivt i spil mellem borgerne, og om folkebiblioteket kan blive et innovationsrum i lokalsamfundet. Det undersøger vi helt konkret ved at skabe en række midlertidige labs. 

Projektet er inspireret af makerkulturen og makere, som er mennesker, der laver ting. Med udgangspunkt i paroler som If it is broken – fix it!, If it is not broken – improve it!, Be curious!, Share premises, tools and knowledge!, Do it yourself!, Create together! skaber, udvikler og deler de.

Læring og innovation
Making er ‘learning by doing’ i allerhøjeste potens! Det handler om at lære med fingrene i bolledejen frem for med næsen i kogebogen. Making handler om at dele viden, om at gøre folk i stand til at gøre-det-selv, gøre det, så det passer til den enkelte og gøre det lige en tak bedre. Og det er netop det, der er interessant i en bibliotekskontekst! Kan bibliotekerne blive en smeltedigel for aktiv udveksling af viden og kunnen? Kan bibliotekerne mere aktivt understøtte kreativ tænkning? Kan biblioteket være et handlingssted, hvor man lærer, undersøger og skaber sammen på tværs af generationer, uddannelser og vidensområder? Og hvordan?

Konference om making og innovation
Den 1. april 2014 holder vi en konference i Roskilde, hvor programmet byder på oplæg fra ind- og udland, snigpremiere på den innovationsmodel, som IDEO er ved at udvikle til folkebiblioteker, besøg ved et makerspace og debat om makerspaces, makerkultur og folkeinnovation som en del af det danske biblioteksrum.

Følg projektet på folkelab.dk.

Fakta:
Skrotlab og Techlab er lavet som en del af projektet Lokalsamfundets Innovationsrum, som også bliver kaldt Folkelab. Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet, INSP!, Open Space Aarhus og Borgerservice og Biblioteker i Aarhus står bag projektet, som bliver støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...