Slagelse Revival

Skrevet af

10. februar, 2016

Biblioteket er nu for alvor blevet et videnshus med kultur og oplevelser på tværs af generationer, sagde udvalgsformand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Christensen (LA) bl.a., da han midt i december kunne introducere et hovedbibliotek med mere fokus på borgerne. Efter nyindretning af børnebiblioteket og caféen i 2014 var turen kommet til resten af biblioteket.

Mere plads til borgerne
Slagelse Bibliotekerne arbejder for at styrke, engagere og tilføre viden til borgerne i kommunen. I 2006-2007 var biblioteket ude i en tocifret millionombygning, mens 2015-nyindretningen er mindre og drejede sig, ligesom projekterne i 2014, om opdatering af biblioteksrummet. Målet har desuden været at skabe flere kvadratmeter med en ny reolopstilling.

Tilbuddene skal afspejle de behov, der er for brugen af biblioteket. Vi har derfor valgt at skabe plads til flere studiepladser, hyggehjørner til fordybelse, skabe mere plads til formidling – med markedsplads til aktiv og direkte formidling – og åbne op for brugen af kælderen, hvor der nu kan lyttes til udvalgt musik. Der er prioriteret plads til formidling af materialer. Der er blandt andet indkøbt mere engelsksproget litteratur til alle aldersgrupper samt brætspil til at benytte på stedet men også til at låne med hjem.

Vi ønsker desuden på denne måde at skabe plads til rum for interessefællesskaber og aktiviteter på tværs af generationer.

Mere borgerrettet aktivitet
Omkostningerne har været rimelige. Nyindretningen er skabt indenfor egen ramme, alt i alt er der brugt 300.000 kroner og arbejdstimer. Men effekten for brugerne og betydningen for vores opgaveløsning er langt mere omfattende.

I kraft at vores strategi, der indeholder følgende punkter for bibliotekets service – “At engagere borgerne, At styrke borgerne og At udvikle den personlige betjening – er der med åbningen og ved en omorganisering af organisationen og opgaver, skabt mulighed for at arbejde mere tydeligt med denne strategi i form af aktiviteter og arrangementer i rummet både i og uden for åbningstiden. Den personlige betjening kræver nu hele tiden en stillingstagen fra medarbejdernes side om, hvad der skal formidles direkte på markedspladsen, og hvad der skal formidles gennem skærminformation, layout af rummet m.v.

– Nu skal vi lige fordøje det hele, og så skal vi i gang med vores næste større projekt: Integration af/og flytning af Korsør Bibliotek til Korsør Kulturhus. Det fortæller vi gerne om, når Slagelse skal være værtskommune for DB Topmøde 2017 i slutningen af marts næste år.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...