Slagelse Revival

Skrevet af

Berit Sandholdt Jacobsen

10 februar, 2016

Biblioteket er nu for alvor blevet et videnshus med kultur og oplevelser på tværs af generationer, sagde udvalgsformand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Christensen (LA) bl.a., da han midt i december kunne introducere et hovedbibliotek med mere fokus på borgerne. Efter nyindretning af børnebiblioteket og caféen i 2014 var turen kommet til resten af biblioteket.

Mere plads til borgerne
Slagelse Bibliotekerne arbejder for at styrke, engagere og tilføre viden til borgerne i kommunen. I 2006-2007 var biblioteket ude i en tocifret millionombygning, mens 2015-nyindretningen er mindre og drejede sig, ligesom projekterne i 2014, om opdatering af biblioteksrummet. Målet har desuden været at skabe flere kvadratmeter med en ny reolopstilling.

Tilbuddene skal afspejle de behov, der er for brugen af biblioteket. Vi har derfor valgt at skabe plads til flere studiepladser, hyggehjørner til fordybelse, skabe mere plads til formidling – med markedsplads til aktiv og direkte formidling – og åbne op for brugen af kælderen, hvor der nu kan lyttes til udvalgt musik. Der er prioriteret plads til formidling af materialer. Der er blandt andet indkøbt mere engelsksproget litteratur til alle aldersgrupper samt brætspil til at benytte på stedet men også til at låne med hjem.

Vi ønsker desuden på denne måde at skabe plads til rum for interessefællesskaber og aktiviteter på tværs af generationer.

Mere borgerrettet aktivitet
Omkostningerne har været rimelige. Nyindretningen er skabt indenfor egen ramme, alt i alt er der brugt 300.000 kroner og arbejdstimer. Men effekten for brugerne og betydningen for vores opgaveløsning er langt mere omfattende.

I kraft at vores strategi, der indeholder følgende punkter for bibliotekets service – “At engagere borgerne, At styrke borgerne og At udvikle den personlige betjening – er der med åbningen og ved en omorganisering af organisationen og opgaver, skabt mulighed for at arbejde mere tydeligt med denne strategi i form af aktiviteter og arrangementer i rummet både i og uden for åbningstiden. Den personlige betjening kræver nu hele tiden en stillingstagen fra medarbejdernes side om, hvad der skal formidles direkte på markedspladsen, og hvad der skal formidles gennem skærminformation, layout af rummet m.v.

– Nu skal vi lige fordøje det hele, og så skal vi i gang med vores næste større projekt: Integration af/og flytning af Korsør Bibliotek til Korsør Kulturhus. Det fortæller vi gerne om, når Slagelse skal være værtskommune for DB Topmøde 2017 i slutningen af marts næste år.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...