Slagelse: Velkommen til studieby, kulturoplevelser og fritidsfornøjelser for børn og unge

Skrevet af

Monica Sommerlund

28 marts, 2017

Hver dag mødes 8.000 studerende rundt om på vores uddannelsesinstitutioner for at studere. Til StudyStart i september byder vi nye studerende velkommen og viser, hvad studiebyen Slagelse har at byde på. For vi har rigtig meget at byde på for børn og unge. I Slagelse Kommune skaber og sikrer vi plads til alle. Uanset om man vil være verdens- eller hverdagsmester inden for kultur eller idræt.

Ud over at være en studieby med uddannelser som gymnasie, handelsskole, erhvervsskoler, University College Sjælland, Erhvervsakademiet og Syddansk Universitet, så er Slagelse Kommune også stedet, hvor børn og unge kan udvikle sig – både fagligt, fysisk og kreativt.

Der skal være tid til både uddannelse og fritidstalent
To af vores folkeskoler, Nymarkskolen og Skælskør Skole, giver mulighed for at kombinere det faglige, fysiske og kreative i skoletiden. På Nymarkskolen kan elever fra 7.-9. årgang søge om at blive optaget i en særlig eliteidrætsklasse, som har et talentudviklingsmiljø, der sikrer den helt rigtige kombination mellem skolegang og et aktivt fritidsliv. På Skælskør Skole kombinerer vi skoledagen i den særlige kunsttalentklasse med muligheden for at fordybe sig i enten kunst/design, sang/musik eller scenekunst/teater.

For de unge, som læser på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, skal der naturligvis også være mulighed for den optimale kombination mellem studie og sportslige interesser, så de studerende kan koncentrere sig om både uddannelse og sport. Som en del af Slagelse Talent og elite-ordningen planlægger vi undervisningen, så de studerende stadig kan træne intensivt med sporten. Som Slagelse Talent og Elite-idrætsudøver får de studerende et stærkt fællesskab, adgang til fælles morgentræning, hjælp til at strukturere sin hverdag, mentorordning, kurser i kost og ernæring, træningslokale, behandlernetværk og lektielæsning. Indsatsen er en del af vores status som Team Danmark Elitekommune, hvor vi bakker op om atleter, så de både kan passe studiet og nå de sportslige mål.

Kom med og bliv en del af holdet og fællesskabet
Slagelse Kommune er langt meget mere end en studieby, og fritidslivet rummer langt mere end talent og elite. Når skole- og studiedagen er omme, står et særdeles aktivt kultur- og fritidsliv klar til at tage imod. Vores tilbudskatalog inden for fritids- og kulturoplevelser er fyldt godt op, så uanset hvilket blad man vender, så er der noget for enhver smag. F.eks. Kulturcyklen, som drøner rundt med studentermedhjælpere fra kulturinstitutioner ved styret for at udvikle ungdomskulturen og gøre kulturen mere indbydende for unge. Eller Slagelse Musikskole og MGK som gør det muligt, at unge, der drømmer om at studere på et musikkonservatorium, at leve som professionel musiker eller generelt at blive rigtig god til at spille musik, kan få drømmen opfyldt. I både Skælskør, Korsør og Slagelse kan børn og unge mellem 8 og 13 år også for alvor få mulighed for selv at udfolde sig kreativt gennem forskellige udtryksformer hos billed-skolerne – her er det for alvor kun fantasien, som sætter grænserne. Og uanset om man jagter drømmen om selv at stå på scenen, eller om man foretrækker at fordybe sig på tilskuerpladserne, byder teaterlivet i kommunen på store oplevelser.

Vores kulturinstitutioner og de kulturelle foreninger samarbejder bredt med både skoler, dagtilbud, ungdomsuddannelser, professionelle kunstnere og dem, som jagter drømmen om en kreativ fremtid. Vi vil gerne sikre, at børn og unge i en tidlig alder kan møde kunst og kultur og have mulighed for at undersøge, sanse og eksperimentere med selv at skabe kultur. Derfor arbejder vi målrettet på at udvikle børn og unges muligheder for at bruge og skabe kultur både nu og senere i livet.

Når foreningslivet løfter en helt særlig opgave
Vores foreningsliv gør langt mere end at tilbyde traditionel håndbold, fodbold og svømning. De løfter nemlig en stor opgave, som er vigtig for både borgere og kommunen som helhed gennem en lang række indsatser og initiativer, som bl.a. har et socialt eller sundhedsmæssigt formål. F.eks. DIF Get2Sport, hvor DIF og Slagelse Kommune i samarbejde med fem forskellige idrætsforeninger, tre forskellige boligsociale områder og Helhedsplanen arrangerer en lang række sociale aktiviteter, hvor man gør en særlig indsats for at involvere alle børn og forældre fra de forskellige boligområder og løfte deres idrætsdeltagelse. Flere af de aktive idrætsforeninger rykker ofte ud af de vante foreningsrammer og tilbyder både hold i de boligsociale områder samt på de lokale skoler for bl.a. modtageklasser.

Selvom rigtig mange børn og unge er aktive i fritiden, så er der også stadig børn og unge, som har brug for et ekstra og trygt skub ind i foreningslivet. Det hjælper Fun2Move med, hvor sjov og anderledes træning er på programmet, og sammenhold og opbakning er kodeordene. Fun2Move er for dem, der ikke er vant til at bevæge sig, for dem der har noget ekstra på sidebenene, og for dem som måske kan have det svært på et almindeligt foreningshold. Det er et foreningshold, der rummer alle, og som har plads til alle.

Hvis du vil skabe dit eget hold
Når vi siger, at vi i Slagelse Kommune har plads til alle og noget for enhver smag – så mener vi det virkelig også. Derfor har vi naturligvis også tilbud til dem, som ikke ser sig selv som en del af foreningskulturen, men som i stedet foretrækker at være aktive, når lysten og tiden lige melder sig. Som f.eks. gennem STREET MOVES Slagelse, som er kickstartet af en gruppe unge engagerede gadeidrætsudøvere. Det er både en fælles online platform for gadeidrætsudøvere i kommunen og en fysisk streetzone, hvor unge kan komme og dyrke gadeidræt sammen. STREET MOVES Slagelse er for alle, der enten dyrker eller godt kunne tænke sig at dyrke en specifik bevægelsesform i gadebilledet. Uanset om man er til at spille bold, rulle eller skate, springe rundt fra bænk til bænk eller lege med helt egne bevægelsesformer i gadebilledet, så er armene åbne – ALLE må være med.

På gensyn i Slagelse Kommune
Der sker rigtig meget i Slagelse Kommune for både børn og unge. For at få et overblik over de mange tilbud har vi samlet en eventkalender for unge på slagelse.dk, og hvis du er på farten, kan du få overblikket i appen Oplev Slagelse.

Vi glæder os til at se dig i Slagelse Kommune på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017.
 

MONICA SOMMERLUND, Kommunikationsafdelingen, Slagelse Kommune

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...