Slagelse: Vi skal også gøre noget for de ældre

Skrevet af

28. marts, 2017

Aktuelt er Slagelse Bibliotekerne sammen med tre andre biblioteker aktive i det landsdækkende Projekt Ældrefællesskaber og Biblioteker, der er initieret af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Her er indgangsvinklen til de ældre, at man skal anvende bibliotekernes kompetencer og opbyggede erfaringer til – i samarbejde med De Boligsociale Helhedsplaner – at samle viden om, hvordan man engagerer ældre ensomme i sociale fællesskaber omkring kulturelle aktiviteter.

Projektet er lige nu midtvejs i forløbet, og på nuværende tidspunkt arbejdes der på at udvikle aktivitetskoncepter, der skal afprøves i løbet af foråret og forsommeren. Et spændende sted at være med blandt andet fordi bibliotekernes værdier sættes i spil på nye måder, der forhåbentligt viser sig at bidrage positivt til forøgelse af livskvaliteten hos de mennesker, der har usynlige og tabubelagte udfordringer.

De demente
Et andet tiltag, vi er lidt stolte af på Slagelse Bibliotekerne og som også er målrettet en specifik gruppe ældre, er, at Slagelse Bibliotekerne tilbage i oktober 2016 modtog diplom for at være Danmarks første demensvenlige bibliotek. Og hvad betyder det så? Det betyder, at hele bibliotekets personale har fået undervisning i, hvad demens er, hvilke udfordringer demente har, og hvordan man indretter biblioteket demensvenligt. Effekten er, at personalet er opmærksom på de handicap, en demenssygdom giver, og fremover bedre kan møde både den demente og pårørende med kvalitet i både fagligheden og værtskabet.

Tilbage til de unge
Som først nævnt har Slagelse Bibliotekerne selvfølgelig også fokus på de unge både med hensyn til kultur, oplevelse, ind- og udsigt og almindelig dannelse. Blandt andet tilbyder biblioteket forfatterskole, lektiecafé i samarbejde med Røde Kors samt læ-seklubber for unge. Særligt har vi projektet Kulturcyklen, hvor fem store, lokale kulturinstitutioner, herunder biblioteket, hver har ansat en studentermedarbejder 15 timer om ugen. Halvdelen af tiden bruges i den pågældende institution, den anden halvdel på at skabe arrangementer for de jævnaldrende på tværs af deres institutioner. Et slet skjult mål er at synliggøre kulturinstitutionerne og forsøge at engagere de unge i kulturen.

 

KIRSTEN KILDEGAARD RASMUSSEN er bibliotekar, Slagelse Bibliotekerne

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...