Slagelse: Vi skal også gøre noget for de ældre

Skrevet af

Kirsten Kildegaard Rasmussen

28 marts, 2017

Aktuelt er Slagelse Bibliotekerne sammen med tre andre biblioteker aktive i det landsdækkende Projekt Ældrefællesskaber og Biblioteker, der er initieret af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Her er indgangsvinklen til de ældre, at man skal anvende bibliotekernes kompetencer og opbyggede erfaringer til – i samarbejde med De Boligsociale Helhedsplaner – at samle viden om, hvordan man engagerer ældre ensomme i sociale fællesskaber omkring kulturelle aktiviteter.

Projektet er lige nu midtvejs i forløbet, og på nuværende tidspunkt arbejdes der på at udvikle aktivitetskoncepter, der skal afprøves i løbet af foråret og forsommeren. Et spændende sted at være med blandt andet fordi bibliotekernes værdier sættes i spil på nye måder, der forhåbentligt viser sig at bidrage positivt til forøgelse af livskvaliteten hos de mennesker, der har usynlige og tabubelagte udfordringer.

De demente
Et andet tiltag, vi er lidt stolte af på Slagelse Bibliotekerne og som også er målrettet en specifik gruppe ældre, er, at Slagelse Bibliotekerne tilbage i oktober 2016 modtog diplom for at være Danmarks første demensvenlige bibliotek. Og hvad betyder det så? Det betyder, at hele bibliotekets personale har fået undervisning i, hvad demens er, hvilke udfordringer demente har, og hvordan man indretter biblioteket demensvenligt. Effekten er, at personalet er opmærksom på de handicap, en demenssygdom giver, og fremover bedre kan møde både den demente og pårørende med kvalitet i både fagligheden og værtskabet.

Tilbage til de unge
Som først nævnt har Slagelse Bibliotekerne selvfølgelig også fokus på de unge både med hensyn til kultur, oplevelse, ind- og udsigt og almindelig dannelse. Blandt andet tilbyder biblioteket forfatterskole, lektiecafé i samarbejde med Røde Kors samt læ-seklubber for unge. Særligt har vi projektet Kulturcyklen, hvor fem store, lokale kulturinstitutioner, herunder biblioteket, hver har ansat en studentermedarbejder 15 timer om ugen. Halvdelen af tiden bruges i den pågældende institution, den anden halvdel på at skabe arrangementer for de jævnaldrende på tværs af deres institutioner. Et slet skjult mål er at synliggøre kulturinstitutionerne og forsøge at engagere de unge i kulturen.

 

KIRSTEN KILDEGAARD RASMUSSEN er bibliotekar, Slagelse Bibliotekerne

 

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...