Slagelse: Vi skal også gøre noget for de ældre

Skrevet af

Kirsten Kildegaard Rasmussen

28 marts, 2017

Aktuelt er Slagelse Bibliotekerne sammen med tre andre biblioteker aktive i det landsdækkende Projekt Ældrefællesskaber og Biblioteker, der er initieret af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Her er indgangsvinklen til de ældre, at man skal anvende bibliotekernes kompetencer og opbyggede erfaringer til – i samarbejde med De Boligsociale Helhedsplaner – at samle viden om, hvordan man engagerer ældre ensomme i sociale fællesskaber omkring kulturelle aktiviteter.

Projektet er lige nu midtvejs i forløbet, og på nuværende tidspunkt arbejdes der på at udvikle aktivitetskoncepter, der skal afprøves i løbet af foråret og forsommeren. Et spændende sted at være med blandt andet fordi bibliotekernes værdier sættes i spil på nye måder, der forhåbentligt viser sig at bidrage positivt til forøgelse af livskvaliteten hos de mennesker, der har usynlige og tabubelagte udfordringer.

De demente
Et andet tiltag, vi er lidt stolte af på Slagelse Bibliotekerne og som også er målrettet en specifik gruppe ældre, er, at Slagelse Bibliotekerne tilbage i oktober 2016 modtog diplom for at være Danmarks første demensvenlige bibliotek. Og hvad betyder det så? Det betyder, at hele bibliotekets personale har fået undervisning i, hvad demens er, hvilke udfordringer demente har, og hvordan man indretter biblioteket demensvenligt. Effekten er, at personalet er opmærksom på de handicap, en demenssygdom giver, og fremover bedre kan møde både den demente og pårørende med kvalitet i både fagligheden og værtskabet.

Tilbage til de unge
Som først nævnt har Slagelse Bibliotekerne selvfølgelig også fokus på de unge både med hensyn til kultur, oplevelse, ind- og udsigt og almindelig dannelse. Blandt andet tilbyder biblioteket forfatterskole, lektiecafé i samarbejde med Røde Kors samt læ-seklubber for unge. Særligt har vi projektet Kulturcyklen, hvor fem store, lokale kulturinstitutioner, herunder biblioteket, hver har ansat en studentermedarbejder 15 timer om ugen. Halvdelen af tiden bruges i den pågældende institution, den anden halvdel på at skabe arrangementer for de jævnaldrende på tværs af deres institutioner. Et slet skjult mål er at synliggøre kulturinstitutionerne og forsøge at engagere de unge i kulturen.

 

KIRSTEN KILDEGAARD RASMUSSEN er bibliotekar, Slagelse Bibliotekerne

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...