Sønderborg fornyer biblioteksstrukturen

Skrevet af

14. juni, 2021

Biblioteket Augustenborg indvies i 2022 som foreløbig sidste led i en omfattende strukturel, bygningsmæssig og formidlingsmæssig indsats, der skal give kommunens borgere attraktive og tidssvarende bibliotekstilbud.

Med udgangen af 2017 kunne kommunen rykke hovedbiblioteket fra godt brugte lokaler på Kongevej til Multikulturhuset på havnen, som del af Frank Gehrys Masterplan for området, og siden fulgte andre initiativer og senest indvielse af Biblioteket Gråsten i 2020.

To forskellige kulturudvalg realiserede i perioden 2015 – 2020 en omfattende tilpasning af biblioteksstrukturen i Sønderborg Kommune. Siden kommunalreformen i 2007 har der ud fra en biblioteksfaglig vinkel været behov for justeringer. Der er i den sammenhæng blevet nedlagt to bynære lokalbiblioteker i Ulkebøl og Dybbøl efter etablering af det nye hovedbibliotek i Multikulturhuset på Sønderborgs havnefront. Herudover er der foretaget større bygningsmæssige moderniseringer ved Biblioteket Gråsten i kulturcentret Ahlmannsparken. Den sidste fase i tilpasningen af den overordnede reviderede biblioteksstruktur bliver etablering af et nyt lokalbibliotek i hertugbyen Augustenborg i 2022.

Med baggrund i budgetforliget 2020 og en udvidet låneramme i forbindelse med covid-19 er der fundet finansiering til en ombygning af en tidligere daginstitution, hvor det samlede budget er på ca. 5 mio. I dette beløb er der indregnet en lille million til inventar. Det nye lokalbibliotek bliver nabo til Super-Brugsen og andre indkøbsmuligheder, hvor der tillige er gode parkeringsforhold. Hidtil har Biblioteket Augustenborg været et fællesbibliotek, som blev etableret på Augustenborg skole i 1977, hvor lokaleforholdene bl.a. hindrede en selvbetjeningsløsning. Den kan nu blive installeret i det nye lokalbibliotek.

  Da Sønderborg Kommune ved Kommunalreformen (2007) gik fra syv kommuner af varierende størrelse til en stor, var Augustenborg den allersidste biblioteksmæssigt ‘deltidskommune’ i Danmark, som overgik til heltidsstatus i 2004. Med det nye Biblioteket Augustenborg har Sønderborg etableret en biblioteksstruktur og tidssvarende biblioteksmuligheder i alle dele af kommunen i form af Multikulturhuset og lokalbiblioteker i Augustenborg, Broager, Gråsten, Hørup, Nordborg, Vester Sottrup samt Biblioteks-afhentningssteder i Fynshav og i Guderup.

Besøg Multikulturhuset på DBs store kulturkonference 23. september.

 

CARSTEN NICOLAISEN er stadsbibliotekar i Sønderborg Kommune.

Læs mere om Multikulturhuset – Biblioteket Sønderborg – og Biblioteket Gråsten i Danmarks Biblioteker nr. 1, 2018 og nr. 3, 2020.

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...