Sønderborg fornyer biblioteksstrukturen

Skrevet af

Carsten Nicolaisen

14 juni, 2021

Biblioteket Augustenborg indvies i 2022 som foreløbig sidste led i en omfattende strukturel, bygningsmæssig og formidlingsmæssig indsats, der skal give kommunens borgere attraktive og tidssvarende bibliotekstilbud.

Med udgangen af 2017 kunne kommunen rykke hovedbiblioteket fra godt brugte lokaler på Kongevej til Multikulturhuset på havnen, som del af Frank Gehrys Masterplan for området, og siden fulgte andre initiativer og senest indvielse af Biblioteket Gråsten i 2020.

To forskellige kulturudvalg realiserede i perioden 2015 – 2020 en omfattende tilpasning af biblioteksstrukturen i Sønderborg Kommune. Siden kommunalreformen i 2007 har der ud fra en biblioteksfaglig vinkel været behov for justeringer. Der er i den sammenhæng blevet nedlagt to bynære lokalbiblioteker i Ulkebøl og Dybbøl efter etablering af det nye hovedbibliotek i Multikulturhuset på Sønderborgs havnefront. Herudover er der foretaget større bygningsmæssige moderniseringer ved Biblioteket Gråsten i kulturcentret Ahlmannsparken. Den sidste fase i tilpasningen af den overordnede reviderede biblioteksstruktur bliver etablering af et nyt lokalbibliotek i hertugbyen Augustenborg i 2022.

Med baggrund i budgetforliget 2020 og en udvidet låneramme i forbindelse med covid-19 er der fundet finansiering til en ombygning af en tidligere daginstitution, hvor det samlede budget er på ca. 5 mio. I dette beløb er der indregnet en lille million til inventar. Det nye lokalbibliotek bliver nabo til Super-Brugsen og andre indkøbsmuligheder, hvor der tillige er gode parkeringsforhold. Hidtil har Biblioteket Augustenborg været et fællesbibliotek, som blev etableret på Augustenborg skole i 1977, hvor lokaleforholdene bl.a. hindrede en selvbetjeningsløsning. Den kan nu blive installeret i det nye lokalbibliotek.

  Da Sønderborg Kommune ved Kommunalreformen (2007) gik fra syv kommuner af varierende størrelse til en stor, var Augustenborg den allersidste biblioteksmæssigt ‘deltidskommune’ i Danmark, som overgik til heltidsstatus i 2004. Med det nye Biblioteket Augustenborg har Sønderborg etableret en biblioteksstruktur og tidssvarende biblioteksmuligheder i alle dele af kommunen i form af Multikulturhuset og lokalbiblioteker i Augustenborg, Broager, Gråsten, Hørup, Nordborg, Vester Sottrup samt Biblioteks-afhentningssteder i Fynshav og i Guderup.

Besøg Multikulturhuset på DBs store kulturkonference 23. september.

 

CARSTEN NICOLAISEN er stadsbibliotekar i Sønderborg Kommune.

Læs mere om Multikulturhuset – Biblioteket Sønderborg – og Biblioteket Gråsten i Danmarks Biblioteker nr. 1, 2018 og nr. 3, 2020.

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...