Spark ind i “Åben Skole”. Multimodal storytelling på børnebiblioteket

Skrevet af

16. maj, 2017

Viborg er kendt langt ud Danmarks grænser for sin animations- uddannelse i verdensklasse, The Animation Workshop/VIA UC. Nu har Viborg Bibliotekerne med StoryLab i et samarbejdsprojekt med de lokale skoler sikret, at også kommunens elever i 7. og 8. klasserne får smagt på fremtidens historie- og medieproduktion gennem nyerehvervede kompetencer og som et led i danskundervisningen.

Afsæt i Åben Skole
Skolereformen har med visionen om Åben Skole inviteret kulturinstitutioner ind til samarbejde. Viborg Bibliotekernes projekt StoryLab er et eksempel på, hvordan et skolesamarbejde kan udmøntes i et tilbud til udskolingens danskundervisning. Helt konkret om multimodal storytelling og udvikling af det 21. århundredes kompetencer – kreativitet, innovation og samarbejde. Projektet har været et spændende og lærerigt eksperiment, der har påvist nye måder at tænke bibliotekets og bibliotekarens rolle på.

StoryLab – animationsfilm om monstre og angsten for at miste
I skoleåret 2015-2016 deltog 19 skoleklasser, ca. 400 elever fra 7. og 8. klasse, i Viborg Bibliotekernes 2-årige udviklingsprojekt StoryLab. Forløbene gik ud på, at eleverne skulle lave deres egne multimodale historier som animationsfilm med inspiration og tematik hentet fra bogen Monster af Patrick Ness. Opgaven til eleverne var, at filmen skulle handle om angsten for at miste, og der skulle indgå et monster.

Det blev til 88 animationsfilm, der i høj grad var inspireret af elevernes egne liv og forestillinger om det at miste. Eksempelvis er der film om den overvældende følelse af tab og jalousi, når ens bedste ven finder en anden ven, mens en anden film handlede om sorgen ved at miste et kæledyr. Et centralt tema for flere af filmene er processen omkring at acceptere et tab. Den svære og ofte tabubelagt tematik viste sig velvalgt. Eleverne havde meget på hjerte, men fordi historierne skulle være fiktion og ikke selvbiografi, gav de mening uden at gå nogen for nær.

StoryLab udvikler multimodal kompetence
Nutidens børn og unge adskiller sig fra den ældre generation ved, at de er ‘digitalt indfødte’, dvs. født og opvokset i den digitale tidsalder. For dem er brugen af medier, herunder mobilen og sociale medier, en helt naturlig del af deres liv, identitetsproces og samvær med andre. De er med det engelske ord “prosumers” dvs. både forbrugere og producenter af medieret indhold. For dem er multimodal kompetence nødvendig, de skal forstå mediernes sprog og mestre at sammensætte forskellige medietyper, film, musik, lyd, billeder, fotos, litteratur osv. til et budskab eller en historie, der giver mening.

Mange børn og unge opøver multimodal kompetence i fritiden, hvor de skaber forskellige hjemmelavede medieproduktioner (Lotte Nyboe: Digital dannelse, 2009), men den er også nævnt som en disciplin i folkeskolens Forenklede Fælles Mål, som projekt StoryLab er direkte målrettet til. StoryLab træner eleverne i disse medieæstetiske processer, her mixes forskellige medietyper til vedkommende historier for elevernes selv.

Børnebiblioteket kan tage têten med multimodal storytelling op af samme grund, som man har afholdt skriverværksteder og forfatterskoler. Det handler stadig om læring, dannelse og æstetisk skaben, men med udgangspunkt i et mediesprog, der ligner elevernes eget, og sandsynligvis ikke bliver mindre afgørende i fremtiden.

Lokalt partnerskab til gensidig inspiration
The Animation Workshop/VIA UC har gennem flere år arbejdet med at uddanne lærere og pædagoger i animationspædagogik bl.a. via deres projekt Animated Learning Labs. Det har derfor været oplagt for os i StoryLab at samarbejde og koordinere vores tilbud, så disse initiativer har kunnet understøtte hinanden.

Vi har bl.a. holdt oplæg om Storylab på Animated Learning konferencen i 2016 med temaet – “Film & Media Literacy – et værktøj i 21st Century Learning Skills”. I øvrigt er vores underviser, Ditte Lundsgaard Nielsen (freelance animationspædagog), tilknyttet The Animation Workshop. StoryLab er også med i Kortlægning af Dansk filmpædagogik på grundskoleniveau af The Animation Workshop og støttet af Det Danske FilmInstitut i samarbejde med bl.a. DFI: kortlink.dk/animwork/q44t.

StoryLab udvikler kompetencer til det 21. århundrede
Den accelererende informations- og videnstrøm har medført et behov for at kunne tilgå viden og læring på nye måder. Viden forandrer sig fra dag til dag, og læring er blevet en kontinuerlig livslang størrelse, som bl.a. kan tilegnes i et procesorienteret miljø, hvor læringsformer som kreativitet, innovation og samarbejde er i fokus. Og disse kompetencer understøttes i StoryLab.

Hvert projektforløb startede med oplæg ved bibliotekaren i klassen, og siden fulgte tre dage i Viborg Bibliotekernes kreative værksted: TestLab. Et eksperimentarium, hvor ny teknologi tes-tes og afprøves, og hvor man både kan lære og innovere – gøre, skabe og fabrikere.

For at få de bedste forudsætninger til processen, valgte vi – i modsætning til traditionel skoleundervisning – en løs arbejdsform, hvor eleverne skulle samarbejde, lære af og se hinandens kompetencer i et nyt lys. Derfor fjernede vi præmissen om, at alle partout skulle arbejde med det samme. Nogle elever var gode til at tegne eller modellere, andre bedre til at tage billeder, lave lyd osv. Det var okay at være særligt god til noget, og når man er det, kan man også give gode råd og lære fra sig. På den måde blev elevernes forskellige kompetencer fremhævet og brugt som platform for sidemandsoplæring. Elevernes kreativitet og samarbejde blomstrede.

Når der opstod problemer, blev der tænkt innovativt. I stedet for at få løsningen hos underviseren blev eleverne opfordret til i fællesskab at finde svaret ved at prøve sig frem, hvilke førte til mange ‘aha-’ og ‘wow’-oplevelser. Og som en elev fik sagt det: “Vi samarbejder noget mere, end vi plejer, nok på grund af, at vi skulle lave noget mere kreativt og anderledes, end vi nu plejer”. Samtidig skabte de nye rammer nye muligheder, og som en lærer har beskrevet det: “Eleverne fra 7.a. havde et stort behov for at komme uden for skolens ramme. Det fik nye sider frem i den enkelte elev, og deres samarbejdsrelationer blev væsentligt forbedret.”

Ny rolle til biblioteket
Nye strømninger og internettets downloadmuligheder er efterhånden blevet et grundvilkår og har sat spørgsmålstegn ved bibliotekets traditionelle rolle som sted for litteratur og litteraturformidling. I stedet må biblioteket og bibliotekaren udfordre, nytænke og udvikle fagligheden og biblioteket som et sted, hvor man både skal kunne skabe, opleve, opdage og deltage.

Men biblioteket kan ikke stå alene, udviklingen sker i partnerskab med andre institutioner eksempelvis folkeskolen. Her skal tilbud matches med behov, og når det går godt, kan samarbejdsprojekter som StoryLab være en løftestang til videre udvikling for alle parter. I den sammenhæng har børnebiblioteket masser at byde ind med: Et netværk af samarbejdspartnere, inspiration i form af bøger, film, musik, spil og andre medier og udstillingsfaciliteter til elevernes produktioner.

Ny rolle til bibliotekaren
I StoryLab var bibliotekaren både facilitator og en aktiv medspiller i forløbet. Udover at facilitere det kreative arbejde var det bibliotekarens rolle at tage undervisningstøjet på, drage ud på skoler og inspirere til tematikken. I disse situationer skulle bibliotekaren sætte sig selv personligt i spil og se sin faglighed spille ind i en anden kontekst. Her var ikke tale om traditionel litteraturformidling, men formidling af inspiration og oplevelse med eksempler fra film, musik, bøger, følelser og sansede virkelighed.

For bibliotekaren har det været en kompetencegivende oplevelse, der har givet nye strenge at spille på både i forhold til multimodal storytelling, læring, undervisning og i den tekniske side af sagen – her animationsteknik.

Sådan gør du/I:

•   Samarbejd med skolen og spil sammen med skolereformens krav om “Den åbne skole”

•   Inviter andre kulturinstitutioner med i samarbejdet for at få adgang til kompetencer som biblioteket ikke har

•   Skab tilbud ud fra konkrete behov i folkeskolens Forenklede Fælles Mål

•   Håndhæv gennemskuelighed og overkommelighed i jeres tilbud

•   Eksperimenter med biblioteket som et levende innovationsrum

•   Vær en aktiv inspirator og sæt dig selv i spil

•   Eksperimenter og kvalificer.

 

MARLENE LØNHOLDT er bibliotekar, Kultur Service & Events, Viborg Bibliotekerne

 

FAKTA om StoryLab

Projektejer: Viborg Bibliotekerne. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
Deltagere: 7. og 8. klasser fra Friskolen, Vestre Skole, Nordre skole samt Overlund Skole i Viborg.
Samarbejdspartnere: The Animation Workshop/VIA UC, VIA Center for Undervisningsmidler. Desuden animationspædagog Ditte Lundsgaard Nielsen,       installations- og videokunstner Troels Lindebjerg og dansklærer Line Vennerstrøm Annesen.
Følgeforsker: Lisa Gjedde, Ph.D. AAU og evaluator Henrik Klavsen, chefkonsulent, Erhverv og Udvikling, Viborg.
Læs mere i projektets pixi: www.e-pages.dk/viborgkommune/224/

 

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...