Sprogfitness i biblioteksregi – leg, læring og samarbejde

Skrevet af

28. august, 2014

Biblioteket har blandt meget andet til opgave at stimulere sprogudvikling og læselyst, men hvordan gør man bedst det i virkeligheden? I forbindelse med en idéudviklingsdag sammen med eksterne partnere op til ansøgningsfristen på Kultur-styrelsens Udviklingspulje, skabte vi i Aalborg en fælles drøm om at sætte kropslige læringsstile, bevægelse og sjov sammen med glæden til sproget og lysten til at lege med ord. Heldigvis opnåede projektet støtte og drømmen om 2.600 børn i fuld gang med Sprogfitness skulle blive til virkelighed.

Spændende samarbejdsprojekt
Vi havde som bibliotek slet ikke nok viden om hverken kropslige læringsstile eller pædagogiske metoder, men kunne heldigvis trække på dygtige samarbejdspartnere lokalt. Hele vejen fra idéudvikling til realisering af projektet.

Børnehaven Fyrtårnet, Herningvej Skole og University College Nordjylland (UCN) /UCN-Pædagog har været med lige fra det øjeblik, hvor idéen blev udtænkt og frem til udarbejdelse af et idékatalog og den afsluttende Sprogfitnessdag den 9. maj 2014 i Aalborg.

Fagligheder i spil
Når man sætter lærere, pædagoger og bibliotekarer sammen omkring et fælles projekt, sker der to ting. For det første bliver hver især mere bevidste om, hvad deres egen faglighed rummer og for det andet spredes synergien i idéudviklingen.

For biblioteket var det vigtigt at understrege, at vi vil give børnene glæde ved og lyst til sproget – ikke nødvendigvis lære dem noget bestemt. Det lærte vi og vore partnere her. Samtidig blev vi selv og andre bevidste om, hvor professionelle vi faktisk er til projektledelse, formidling og planlægning.  For hvordan er det nu lige, at vi koordinerer 2.600 hoppende, legende og lærende børn?

Fra teori til praksis – god synergi
Ret hurtigt stod det klart, at de kompetencer og fagligheder, som de studerende på UCN har, spiller enormt godt sammen med de fagligheder biblioteket har. Sprogfitnessdagen kan sammenlignes med skolernes motionsdag, men har fokus på læsning samt på taktile og kinæstetiske (dvs. sanse og bevægelses-) læreprocesser.

De pædagogstuderende, som havde væ-ret med til at udvikle legene, ville også være med til at afholde Sprogfitnessdagen. Med et utroligt engagement, som kan gøre selv en børnebibliotekar misundelig, kastede de sig på dagen ud i legene.

For de studerende var selve Sprogfitness-dagen en oplagt mulighed for at få praksis ind i deres uddannelse. De fik lov til at omsætte en stor del af deres viden til konkret praksis og de fik en sjov og anderledes oplevelse med i bagagen.

Sprogfitnessdagen – en drøm blev til virkelighed
Skolegrupperne i børnehaver og 0. klasser på alle skolerne i Aalborg Kommune fik en invitation, og snart begyndte tilmeldingerne at strømme ind. Alle tilmeldte institutioner fik tilsendt et Sprogfitness-katalog inden selve dagen, hvorefter læ-rere og pædagoger kunne inkorporere legene i børnenes dagligdag.

Imens lå projektledelsen og Aalborg Bibliotekerne vandret i et forsøg på at gennemtænke alle logistiske udfordringer inden dagen endelig oprandt i maj 2014. Der blev lavet farvekodede områder med matchende parykker til værterne fra Aalborg Bibliotekerne og studerende fra UCN.

Og sikke et syn det var, da børnene begyndte at strømme til fra alle afkroge af kommunen. Kildeparken var fyldt til bris-tepunktet med 2.600 entusiastiske børn og pædagoger. Alle børnene fik et diplom, hvor de blev udnævnt til Sprogfitnessmester 2014, og hver institution fik en boggave fra Carlsen og ikke mindst et USB stik med materiale til legene, som kunne genbruges hjemme i institutionerne.

Heldigvis vakte dagen både politisk og mediemæssig bevågenhed. Der var lutter glade deltagere – og ingen i projektgruppen var i tvivl om, at dagen helt sikkert skulle gentages.

Mere sprogfitness på vej
Sprogfitness 2015 er i støbeskeen og bliver endnu større end i år. UCN har desuden indarbejdet sprogfitness-konceptet i deres læreplaner. De studerende skal have et forløb, hvor de i samarbejde med Aalborg bibliotekerne skal udvikle helt nye lege, som supplerer legene i kataloget. Og dertil kommer, at en ny samarbejdsrelation er dannet mellem universitetet, kommunens pædagoger og lærere og os. Biblioteket kan helt sikkert drage nytte af den pædagogiske faglighed i andre aspekter af børnebiblioteksarbejdet.

Allerede nu har flere kommuner vist interesse for sprogfitness-konceptet. Aalborg Bibliotekerne har selv sat den årlige dag i drift og kan faktisk nu se en række udviklingspotentialer. F.eks. vil vi overveje at inddrage det musiske, det fabulerende eller simpelthen arbejde med specifikke målgrupper.

Vil du/jeres kommune vide mere om projektet kontakt enten min kollega Anine Sander Kaas, anine.kaas@aalborg.dk, eller undertegnede, dorthe.svendsen@aalborg.dk.

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...