Sprogfitness i biblioteksregi – leg, læring og samarbejde

Skrevet af

28. august, 2014

Biblioteket har blandt meget andet til opgave at stimulere sprogudvikling og læselyst, men hvordan gør man bedst det i virkeligheden? I forbindelse med en idéudviklingsdag sammen med eksterne partnere op til ansøgningsfristen på Kultur-styrelsens Udviklingspulje, skabte vi i Aalborg en fælles drøm om at sætte kropslige læringsstile, bevægelse og sjov sammen med glæden til sproget og lysten til at lege med ord. Heldigvis opnåede projektet støtte og drømmen om 2.600 børn i fuld gang med Sprogfitness skulle blive til virkelighed.

Spændende samarbejdsprojekt
Vi havde som bibliotek slet ikke nok viden om hverken kropslige læringsstile eller pædagogiske metoder, men kunne heldigvis trække på dygtige samarbejdspartnere lokalt. Hele vejen fra idéudvikling til realisering af projektet.

Børnehaven Fyrtårnet, Herningvej Skole og University College Nordjylland (UCN) /UCN-Pædagog har været med lige fra det øjeblik, hvor idéen blev udtænkt og frem til udarbejdelse af et idékatalog og den afsluttende Sprogfitnessdag den 9. maj 2014 i Aalborg.

Fagligheder i spil
Når man sætter lærere, pædagoger og bibliotekarer sammen omkring et fælles projekt, sker der to ting. For det første bliver hver især mere bevidste om, hvad deres egen faglighed rummer og for det andet spredes synergien i idéudviklingen.

For biblioteket var det vigtigt at understrege, at vi vil give børnene glæde ved og lyst til sproget – ikke nødvendigvis lære dem noget bestemt. Det lærte vi og vore partnere her. Samtidig blev vi selv og andre bevidste om, hvor professionelle vi faktisk er til projektledelse, formidling og planlægning.  For hvordan er det nu lige, at vi koordinerer 2.600 hoppende, legende og lærende børn?

Fra teori til praksis – god synergi
Ret hurtigt stod det klart, at de kompetencer og fagligheder, som de studerende på UCN har, spiller enormt godt sammen med de fagligheder biblioteket har. Sprogfitnessdagen kan sammenlignes med skolernes motionsdag, men har fokus på læsning samt på taktile og kinæstetiske (dvs. sanse og bevægelses-) læreprocesser.

De pædagogstuderende, som havde væ-ret med til at udvikle legene, ville også være med til at afholde Sprogfitnessdagen. Med et utroligt engagement, som kan gøre selv en børnebibliotekar misundelig, kastede de sig på dagen ud i legene.

For de studerende var selve Sprogfitness-dagen en oplagt mulighed for at få praksis ind i deres uddannelse. De fik lov til at omsætte en stor del af deres viden til konkret praksis og de fik en sjov og anderledes oplevelse med i bagagen.

Sprogfitnessdagen – en drøm blev til virkelighed
Skolegrupperne i børnehaver og 0. klasser på alle skolerne i Aalborg Kommune fik en invitation, og snart begyndte tilmeldingerne at strømme ind. Alle tilmeldte institutioner fik tilsendt et Sprogfitness-katalog inden selve dagen, hvorefter læ-rere og pædagoger kunne inkorporere legene i børnenes dagligdag.

Imens lå projektledelsen og Aalborg Bibliotekerne vandret i et forsøg på at gennemtænke alle logistiske udfordringer inden dagen endelig oprandt i maj 2014. Der blev lavet farvekodede områder med matchende parykker til værterne fra Aalborg Bibliotekerne og studerende fra UCN.

Og sikke et syn det var, da børnene begyndte at strømme til fra alle afkroge af kommunen. Kildeparken var fyldt til bris-tepunktet med 2.600 entusiastiske børn og pædagoger. Alle børnene fik et diplom, hvor de blev udnævnt til Sprogfitnessmester 2014, og hver institution fik en boggave fra Carlsen og ikke mindst et USB stik med materiale til legene, som kunne genbruges hjemme i institutionerne.

Heldigvis vakte dagen både politisk og mediemæssig bevågenhed. Der var lutter glade deltagere – og ingen i projektgruppen var i tvivl om, at dagen helt sikkert skulle gentages.

Mere sprogfitness på vej
Sprogfitness 2015 er i støbeskeen og bliver endnu større end i år. UCN har desuden indarbejdet sprogfitness-konceptet i deres læreplaner. De studerende skal have et forløb, hvor de i samarbejde med Aalborg bibliotekerne skal udvikle helt nye lege, som supplerer legene i kataloget. Og dertil kommer, at en ny samarbejdsrelation er dannet mellem universitetet, kommunens pædagoger og lærere og os. Biblioteket kan helt sikkert drage nytte af den pædagogiske faglighed i andre aspekter af børnebiblioteksarbejdet.

Allerede nu har flere kommuner vist interesse for sprogfitness-konceptet. Aalborg Bibliotekerne har selv sat den årlige dag i drift og kan faktisk nu se en række udviklingspotentialer. F.eks. vil vi overveje at inddrage det musiske, det fabulerende eller simpelthen arbejde med specifikke målgrupper.

Vil du/jeres kommune vide mere om projektet kontakt enten min kollega Anine Sander Kaas, anine.kaas@aalborg.dk, eller undertegnede, dorthe.svendsen@aalborg.dk.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...