Stærkt dansk valg til IFLA

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Valget til den internationale biblioteksorganisation IFLA er overstået. Fra Danmark blev Kirsten Boelt blev med stort stemmetal genvalgt til den globale biblioteksforenings styrende organ, Governing Board. Anne Green, Svendborg, er valgt til Children and Young Adults-section, Jakob Lærkes til Buildings-section og Steen Bording Andersen genvalgt til Regional Division Committee Europe, mens Marie Østergård, bibliotekschef i Aarhus kom ind i Metropolitan Libraries-section.

Efter et par år med intern uro i organisationens sekretariat har IFLA i øvrigt også udpeget en ny generalsekretær, Sharon Memis, med masser erfaring fra NGO-er. Memis kommer fra Association of Common-wealth Universities og før det British Council og tiltræder 1. juni 2023.

Under WLIC ”Let’s work together, let’s library” i august i Rotterdam overtager australske Vicki McDonald posten som præ-sident efter Tysklands Barbara Lison. Samtidig tiltræder det nye Governing Board og den nyvalgte president-elect Leslie Weir, Canada.

Skal jeres bibliotek og politikere deltage i årets WLIC-kongres?
Tjek WLIC tilmelding og program på 2023.ifla.org.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...