Stærkt dansk valg til IFLA

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Valget til den internationale biblioteksorganisation IFLA er overstået. Fra Danmark blev Kirsten Boelt blev med stort stemmetal genvalgt til den globale biblioteksforenings styrende organ, Governing Board. Anne Green, Svendborg, er valgt til Children and Young Adults-section, Jakob Lærkes til Buildings-section og Steen Bording Andersen genvalgt til Regional Division Committee Europe, mens Marie Østergård, bibliotekschef i Aarhus kom ind i Metropolitan Libraries-section.

Efter et par år med intern uro i organisationens sekretariat har IFLA i øvrigt også udpeget en ny generalsekretær, Sharon Memis, med masser erfaring fra NGO-er. Memis kommer fra Association of Common-wealth Universities og før det British Council og tiltræder 1. juni 2023.

Under WLIC ”Let’s work together, let’s library” i august i Rotterdam overtager australske Vicki McDonald posten som præ-sident efter Tysklands Barbara Lison. Samtidig tiltræder det nye Governing Board og den nyvalgte president-elect Leslie Weir, Canada.

Skal jeres bibliotek og politikere deltage i årets WLIC-kongres?
Tjek WLIC tilmelding og program på 2023.ifla.org.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...