Statistik 2015: Vi strømmer til bibliotekerne

Skrevet af

Michel Steen-Hansen

11 august, 2016

Der er mange forskellige årsager til at stadig flere besøger bibliotekerne, skriver flere medier bl.a. DR. Udvidet åbningstid, iværksættercaféer, sanglege for børn, læseklubber og udstillinger er alt sammen noget af det, der er med til at hive flere af os forbi landets biblioteker, samtidig med at vi også bruger alle de digitale tilbud mere. Så på stort set alle parametre stiger vores biblioteksforbrug, dog låner vi stadig færre fysiske bøger.

I den netop offentliggjorte statistik for folkebibliotekernes aktiviteter for 2015 kan Danmarks Statistik berette om flere besøgende og flere lånere på bibliotekerne, men også om et fald i fysiske materialer. Desværre er statistikken ikke retvisende på det digitale område, da statistikken ikke er sammenlignelig med tidligere år, fordi der er sket ændringer i opgørelsesmetoder hos de enkelte udenlandske leverandører, skriver eReolen i en pressemeddelelse.

Fortsat stigning i digitale udlån
Et mere detaljeret blik på tallene viser imidlertid en spændende udvikling i den digitale benyttelse af folkebibliotekerne i 2015. Udlånet af e-bøger og netlydbøger på bibliotekernes digitale udlånsportal eReolen steg i 2015 med henholdsvis 95 og 93% i forhold til 2014. Også bibliotekernes andre digitale tilbud viser kraftig fremgang, herunder filmtjenesten ‘Filmstriben’ og avis- og magasinportalen ‘Zinio’. I første halvår 2016 er der registreret et mindre fald på 4% for e-bøger sammenlignet med samme periode i 2015, hvilket skyldes at nogle af de store forlag har trukket sig fra eReolen. Til gengæld er udlånet af netlydbøger fortsat stigende med 20%. 

Besøgstallet er steget fra omkring 36 millioner til 38 millioner de seneste fem år, viser tal fra Danmarks Statistik også. Det er især bibliotekerne i Region Syddanmark og Region Hovedstaden, der oplever en fremgang. Her har bibliotekerne hævet besøgstallet med henholdsvis 12 og 8% siden 2010. “Vi ser især en stigning i, at flere og flere bruger bibliotekerne som et sted, hvor man mødes, diskuterer og deltager i for eksempel læseklubber”, siger Steen B. Andersen, der er formand for Danmarks Biblioteksforening.

Flere aktive lånere
Samtidig er der også kommet flere aktive lånere, som låner og afleverer materiale på bibliotekerne. Antallet er steget med omkring 9% flere aktive lånere fra 2010 til 2015.

Ifølge en række bibliotekschefer rundt om i landet, skyldes det udvidet åbningstid med selvbetjening, stigende interesse blandt børnefamilier, og at der generelt kommer flere besøgende på bibliotekerne. “Vi kan lave meget mere målrettede tilbud til dem, der kommer på bibliotekerne, fordi vi er i kontakt med så mange forskellige typer mennesker med forskellige behov”, forklarer Søren Mørk Petersen, der er bibliotekschef i Helsingør Kommune.

Oversigter
Danmarks BIblioteksforening bringer som i tidligere år oversigter i tal for biblioteksaktiviteterne i landets kommuner om bl.a. biblioteksudgifter og udån pr. indbygger. Oversigterne udarbejdes for DB af Kirsten brun, Kultur og Borservice  – Fællessekretariatet, Aarhus Kommune. Se bilaget.

Se www.dst.dk/da/Statistik/emner/biblioteker/folkebiblioteker

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...