Største undersøgelse nogensinde af bibliotekernes målgrupper

Skrevet af

23. april, 2014

Biblioteket skal gå i spidsen for fællesskabet, fastslog kulturminister Marianne Jelved om fremtidens biblioteker i anledning af undersøgelsens lancering 5. marts i Nørrebro Teater. Kulturministeren gav sin utvetydige opbakning til initiativet fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker og ærgrede sig over ikke selv at have taget initiativ til rapporten. Marianne Jelved fremhævede ikke alene bibliotekernes centrale betydning for fællesskabet, både det lokale, nationale og globale. Hun noterede sig desuden, at selv om bibliotekerne er Danmarks mest velbesøgte kulturinstitution med mere end 36 millioner besøgende årligt, så kan antallet af brugere øges – bl.a. ved hjælp af rapportens analyse.

Hele 46% af danskerne forventer i fremtiden at være brugere af det digitale udlån, mens 56% siger, at de forventer at bruge det fysiske bibliotek, viser analysen.
En af de 10 grupper, som ifølge Tænketankens leder Lotte Hviid Dhyrbye , har overraskende høje forventninger til at benytte de digitale tilbud, er de såkaldte kulturelle superbrugere. Her angiver 99 %, at de i fremtiden forventer at være digitale brugere. Det er overraskende, fordi denne gruppe ifølge undersøgelsen normalt ikke er særligt digitalt orienteret. Gruppen tæller typisk veluddannede kvinder over 40 år, der i stor stil forbruger kulturtilbud. Det viser, at bibliotekerne kan bidrage til at nedbryde digitale barrierer. Undersøgelsen viser dog også helt klart, at de fysiske biblioteker og de fysiske bøger fortsat er helt afgørende for bibliotekerne. I alle de undersøgte brugergrupper er hovedinteressen fortsat lån af fysiske materialer fra bøger og musik og film på henholdsvis cd og dvd.

En stor gruppe af ikke-brugerne efter-spørger digitale tilbud. Kan bibliotekerne derfor skabe øget kendskab til de mange digitale muligheder, så vil flere borgere formentlig benytte bibliotekerne i fremtiden. Det er imidlertid også en opgave at øge kendskabet til de digitale tilbud blandt brugerne. “For selv om man er flittig biblioteksbruger, viser det sig også, at det ikke er sikkert, at man samtidig er flittig digital bruger,« siger Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken, som er etableret af Danmarks Biblioteksforening sammen med Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og en lang række biblioteker og centrale aktører i bibliotekssektoren. Læs mere om de 10 målgrupper i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2013 eller i selve rapporten.

Både undersøgelsen og pixiudgaven kan downloades på fremtidensbiblioteker.dk eller fås pr. post hos Jeanette Fog Vogelius – jfv@db.dk. For Tænketankens medlemmer er de første fem rapporter gratis, derefter er prisen 100 kroner per styk. For ikke-medlemmer er prisen 175 kroner.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...