Største undersøgelse nogensinde af bibliotekernes målgrupper

Skrevet af

Hellen Niegaard

23 april, 2014

Biblioteket skal gå i spidsen for fællesskabet, fastslog kulturminister Marianne Jelved om fremtidens biblioteker i anledning af undersøgelsens lancering 5. marts i Nørrebro Teater. Kulturministeren gav sin utvetydige opbakning til initiativet fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker og ærgrede sig over ikke selv at have taget initiativ til rapporten. Marianne Jelved fremhævede ikke alene bibliotekernes centrale betydning for fællesskabet, både det lokale, nationale og globale. Hun noterede sig desuden, at selv om bibliotekerne er Danmarks mest velbesøgte kulturinstitution med mere end 36 millioner besøgende årligt, så kan antallet af brugere øges – bl.a. ved hjælp af rapportens analyse.

Hele 46% af danskerne forventer i fremtiden at være brugere af det digitale udlån, mens 56% siger, at de forventer at bruge det fysiske bibliotek, viser analysen.
En af de 10 grupper, som ifølge Tænketankens leder Lotte Hviid Dhyrbye , har overraskende høje forventninger til at benytte de digitale tilbud, er de såkaldte kulturelle superbrugere. Her angiver 99 %, at de i fremtiden forventer at være digitale brugere. Det er overraskende, fordi denne gruppe ifølge undersøgelsen normalt ikke er særligt digitalt orienteret. Gruppen tæller typisk veluddannede kvinder over 40 år, der i stor stil forbruger kulturtilbud. Det viser, at bibliotekerne kan bidrage til at nedbryde digitale barrierer. Undersøgelsen viser dog også helt klart, at de fysiske biblioteker og de fysiske bøger fortsat er helt afgørende for bibliotekerne. I alle de undersøgte brugergrupper er hovedinteressen fortsat lån af fysiske materialer fra bøger og musik og film på henholdsvis cd og dvd.

En stor gruppe af ikke-brugerne efter-spørger digitale tilbud. Kan bibliotekerne derfor skabe øget kendskab til de mange digitale muligheder, så vil flere borgere formentlig benytte bibliotekerne i fremtiden. Det er imidlertid også en opgave at øge kendskabet til de digitale tilbud blandt brugerne. “For selv om man er flittig biblioteksbruger, viser det sig også, at det ikke er sikkert, at man samtidig er flittig digital bruger,« siger Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken, som er etableret af Danmarks Biblioteksforening sammen med Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og en lang række biblioteker og centrale aktører i bibliotekssektoren. Læs mere om de 10 målgrupper i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2013 eller i selve rapporten.

Både undersøgelsen og pixiudgaven kan downloades på fremtidensbiblioteker.dk eller fås pr. post hos Jeanette Fog Vogelius – jfv@db.dk. For Tænketankens medlemmer er de første fem rapporter gratis, derefter er prisen 100 kroner per styk. For ikke-medlemmer er prisen 175 kroner.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...