Største undersøgelse nogensinde af bibliotekernes målgrupper

Skrevet af

Hellen Niegaard

23 april, 2014

Biblioteket skal gå i spidsen for fællesskabet, fastslog kulturminister Marianne Jelved om fremtidens biblioteker i anledning af undersøgelsens lancering 5. marts i Nørrebro Teater. Kulturministeren gav sin utvetydige opbakning til initiativet fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker og ærgrede sig over ikke selv at have taget initiativ til rapporten. Marianne Jelved fremhævede ikke alene bibliotekernes centrale betydning for fællesskabet, både det lokale, nationale og globale. Hun noterede sig desuden, at selv om bibliotekerne er Danmarks mest velbesøgte kulturinstitution med mere end 36 millioner besøgende årligt, så kan antallet af brugere øges – bl.a. ved hjælp af rapportens analyse.

Hele 46% af danskerne forventer i fremtiden at være brugere af det digitale udlån, mens 56% siger, at de forventer at bruge det fysiske bibliotek, viser analysen.
En af de 10 grupper, som ifølge Tænketankens leder Lotte Hviid Dhyrbye , har overraskende høje forventninger til at benytte de digitale tilbud, er de såkaldte kulturelle superbrugere. Her angiver 99 %, at de i fremtiden forventer at være digitale brugere. Det er overraskende, fordi denne gruppe ifølge undersøgelsen normalt ikke er særligt digitalt orienteret. Gruppen tæller typisk veluddannede kvinder over 40 år, der i stor stil forbruger kulturtilbud. Det viser, at bibliotekerne kan bidrage til at nedbryde digitale barrierer. Undersøgelsen viser dog også helt klart, at de fysiske biblioteker og de fysiske bøger fortsat er helt afgørende for bibliotekerne. I alle de undersøgte brugergrupper er hovedinteressen fortsat lån af fysiske materialer fra bøger og musik og film på henholdsvis cd og dvd.

En stor gruppe af ikke-brugerne efter-spørger digitale tilbud. Kan bibliotekerne derfor skabe øget kendskab til de mange digitale muligheder, så vil flere borgere formentlig benytte bibliotekerne i fremtiden. Det er imidlertid også en opgave at øge kendskabet til de digitale tilbud blandt brugerne. “For selv om man er flittig biblioteksbruger, viser det sig også, at det ikke er sikkert, at man samtidig er flittig digital bruger,« siger Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken, som er etableret af Danmarks Biblioteksforening sammen med Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og en lang række biblioteker og centrale aktører i bibliotekssektoren. Læs mere om de 10 målgrupper i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2013 eller i selve rapporten.

Både undersøgelsen og pixiudgaven kan downloades på fremtidensbiblioteker.dk eller fås pr. post hos Jeanette Fog Vogelius – jfv@db.dk. For Tænketankens medlemmer er de første fem rapporter gratis, derefter er prisen 100 kroner per styk. For ikke-medlemmer er prisen 175 kroner.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...