Stop budgetudhulingen

Skrevet af

Steen B. Andersen

30 november, 2015

Bibliotekerne løser stadig flere opgaver. De er lokale litteratur- og kulturcentre, de lægger rum til stadig flere debatter og agerer demokratiets og borgernes rum. Man er i fuld gang med at motivere kommende generationers Læselyst og hjælper rigtig mange steder med at føre skolereformens ideer om den åbne skole ud i livet. Og man hjælper i næsten alle kommuner borgerne med IT og med at sikre, at de kan komme i kontakt med den digitaliserede offentlige sektor. Derfor har området snarere brug for yderligere midler end reducerede budgetter, som vi nu ser i mange kommuner.

Som formand for Danmarks Biblioteksforening ser jeg naturligvis helst, at man klarer sig uden besparelser i det hele taget. Jeg er dog glad for at se den omend meget beskedne reduktion i antallet af kommuner, som sparer. Herunder at DBs tendensundersøgelse i år peger på, at en tredjedel af dem, som sparer, sparer i et lidt mindre omfang. Det kan dog stadig blive bedre.

Ikke mindst fordi bibliotekerne har brug for solide budgetter til transformationen til det moderne bibliotek, som man er i fuld gang med. Med formidling af både trykte bøger og klassiske materialer samtidig med et voksende antal e-bøger og andre digitale ressourcer. For blot at nævne en enkelt af de udfordringer, bibliotekerne står over for nu. Derfor er jeg også oprigtigt glad for at se, at lidt flere kommuner i år har afsat midler til anlægsopgaver. Det lover godt for fremtiden.

Det er også godt at se, at bibliotekerne arbejder systematisk med udviklingsopgaverne. Gennem de lokale udviklingspuljer og med eksterne midler. Her er jeg dog nødt til at pege på det fatale i den netop vedtagne Finanslov og dens reduktion af landets centrale udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Selvom, som undersøgelsen også viser, at bibliotekerne er gode til at hente andre eksterne midler, så er det beskæmmende, at staten vælger at spare på udviklingsmidlerne til biblioteker. Folkebibliotekerne er i dag en af de få garanter, borgerne har for at kunne få adgang til viden og kulturoplevelser uden om kommercielle leverandører som f.eks. Google og andre.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...