Stort nyt online leksikon samlet på lex.dk

Skrevet af

12. juni, 2020

Korrekt og sikker viden er en forudsætning for vores demokrati – var et væsentligt budskab, da kulturministeren den 25. maj klippende snoren til lex.dk. Kulturminister Joy Mogensen understregede lex.dk-projektets vigtighed med bemærkningen: “Nu får alle fri adgang til tusindvis af kvalificerede artikler og opslagsværker formidlet på dansk. Det er vigtigt, fordi viden er vores bedste våben mod den misinformation, som florerer på de sociale medier og popper op på hurtige google-søgninger.”

Med lex.dk får alle nemlig fri digital adgang til troværdig information i en opdateret udgave af Den Store Danske og en lang række af de vigtigste opslagsværker i Danmark. Ambitionen er skabe et kvalitetstilbud til både skoleelever, studerende og til alle andre, som søger viden om, hvordan verden hænger sammen.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen, som også deltog i åbningen, tilføjede: “I dag er internettet det fælles offentlige rum, hvor vi lærer, læ-ser og debatterer. Det møder vi både i klasselokalet, over middagsbordet og i utallige debatter på de sociale medier. Her møder vi en uoverskuelig mængde forskellige informationer, og langtfra alt er korrekt. Ikke mindst når det gælder samfundsaktuelle emner, som diskuteres og som vi er uenige om, er det svært at finde hoved og hale i de informationer, som man kan finde på internettet. Derfor er det godt med et valideret dansk opslagsværk som supplement til fri algoritmestyret google-søgning eller f.eks. Wikipedia, hvis indhold alle kan bidrage til.”

Platform samler informationer fra 11 opslagsværker
Idéen med lex.dk er at stille en lang række opslagsværker gratis til rådighed i én samlet indgang: Den Store Danske, Trap Danmark, Dansk Biografisk Leksikon, Symbolleksikon m.fl. Ligesom brugerne på lex.dk bliver hjulpet af muligheden for direkte ordbogsopslag for alle de ord, der indgår i Den Danske Ordbog fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Med lex.dk relanceres indholdet fra denstoredanske.dk, som – selv om indholdet ikke har været opdateret i flere år – stadig er et af Danmarks mest brugte sites, når der søges viden. Den har mere end en million brugere og flere end tre millioner læste artikler om måneden. Og med lex.dk bliver der yderligere fokus på at formidle dansk forskning og viden, hvor baggrundsartikler vil blive prioriteret om aktuelle emner som klima, corona-krisen og andre emner, der fylder i medierne og i vores samtaler med hinanden.

Hvem står bag?
Foreningen lex.dk har foreløbig fire medlemmer: Gyldendal A/S, G.E.C. Gads Fond, Danske Universiteter og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Et arbejde som Danmarks Biblioteksforening fra starten har bakket op om.

Opdateringen af Den Store Danske og drift af portalen er sikret af en bevilling på Finansloven. Bevillingen er på i alt 23 millioner kr. og dækker frem til 2022. Artiklerne er skrevet af forskere og eksperter på dansk.

Redaktionen af lex.dk har desuden indgået et tæt samarbejde med Ritzau med henblik på at give f.eks. journalister de bedste muligheder for hurtigt at søge korrekt baggrundsviden, formidlet af danske forskere. Her kan lex.dk blive en del af det bolværk mod disinformation og misinformation, som vi har brug for i Danmark.

■ I Danmarks Biblioteksforening bakker vi op om lex.dk og den fortsatte udvikling af det. Vi er sikre på, at både biblioteker og ikke mindst borgerne vil få stor nytte af det.

“Der er mere end nogensinde brug for fri og lige adgang til viden og information, der er gennemarbejdet og kvalitetssikret. Derfor var det også en stor sorg for mange, da Gyldendal meddelte, at de ville lukke Den Store Danske Encyklopædi. I dag glædede jeg mig over at være med, da lex.dk med støtte fra staten fortalte, at de viderefører og opdaterer Den Store Danske i deres regi, så vi fortsat får adgang til de mange tusinder af artikler – nu også integreret med en hel række andre centrale opslagsværker på dansk. Vi lever i en kompleks tid med meget misinformation, og derfor er troværdig viden og information formidlet på dansk vigtigere end nogensinde”, fastslog kulturministeren.

 

Artiklen er et indslag i Danmarks Biblioteker nr. 3, 2020.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...