Strategisk Folkebiblioteksmøde 2021

Skrevet af

Thomas Angermann

12 oktober, 2021

Som noget nyt inviterer Centralbibliotekerne til Strategisk Folke- biblioteksmøde den 4. og 5. november i Vingsted Centret ved Vejle.
M
ødet vil være tilbagevendende og hvert år fokusere på et  tema med relevans for sektoren og det tværgående bibliotekssamarbejde.

Bibliotekernes Digitale Strategilandskab
Årets tema handler om digitalisering i et fagligt strategisk perspektiv. Vi skal sammen blive inspireret og rykke os – både af oplæg og af gode samtaler med kolleger. Digitalisering er jo på mange måder en gammel traver, men kun hvis man ser digitalisering som noget, der kun starter i den analoge verden for at ende i den digitale. Bibliotekerne gør sig allerede i dag bemærket på mange digitale arenaer, og vi har arbejdet digitalt i snart rigtig mange år.

I Vingsted sættes denne gang fokus på, hvordan folkebibliotekerne og hovedaktørerne på biblioteksområdet sammen kan understøtte den strategiske udvikling og det strategiske samarbejde på det digitale område. En stærk bibliotekssektor med samarbejdende fællesskaber og kollektiv handlekraft er afgørende for at opnå velfungerende og bæredygtige biblioteksløsninger for borgerne. Mange steder arbejder man med at opnå dette ved at lægge strategier, udarbejde udviklingsplaner, skabe nye retninger, etablere samarbejde, forbedre infrastrukturer og udvikle nye produkter og indsatser. Ikke mindst på det digitale område affødt af de seneste års digitalisering og aktuelt afledt af behov for nye digitale løsninger som følge af covid-19. Det digitale bibliotekslandskab er med andre ord i heftig udvikling. Men er også blevet mere broget, derfor kan det undertiden være svært at danne sig overblik.
På mødet i år vil vi derfor diskutere digitaliseringens strategiske og videre potentiale for folkebiblioteket. Vi gør det ved at hæve os over de mange strategier på området for at skabe et nødvendigt overblik og facilitere den nødvendige “samtale” mellem strategierne.

Det Digitale Folkebibliotek (DDF) og centralbibliotekerne er begge på trapperne med nye analyser og strategier for den digitale fremtid. Det er oplagt, at vi – når vi mødes – diskuterer de nye strategiske elementer i forhold til andre aktørers strategier som for eksempel Kombit og Det Kgl. Bibliotek. Vi skal sammen se på, hvilke veje vi kan gå med strategikortet, men også starte den vigtige samtale om, hvordan vi selv bidrager.
Debatten tager udgangspunkt i en kortlægning, som skal give os fælles overblik over strategier, infrastruktur og produkter fra centrale parter, bl.a. Det Digitale Folkebibliotek, Det Kgl. Bibliotek, Bibliotekernes Data og IT samt Centralbibliotekernes digitale materialeoverbygning. Herefter sætter vi bl.a. fokus på, hvordan vi kan gribe det nationale fælles an og omsætte det lokalt.

Målet er at skabe en fælles ramme for at drøfte, perspektivere og prioritere digitaliseringens strategiske og reelle muligheder og deraf tegne et billede af strategilandskabet, der anviser værdifulde veje til godt samarbejde og gode løsninger – nu og i fremtiden.

Vær med til at drøfte digitaliseringens strategiske potentiale for folkebiblioteket og til at deltage i samtaler om morgendagens digitale biblioteker – tilmelding på centralbibliotek.dk.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...