Strategisk Folkebiblioteksmøde 2021

Skrevet af

12. oktober, 2021

Som noget nyt inviterer Centralbibliotekerne til Strategisk Folke- biblioteksmøde den 4. og 5. november i Vingsted Centret ved Vejle.
M
ødet vil være tilbagevendende og hvert år fokusere på et  tema med relevans for sektoren og det tværgående bibliotekssamarbejde.

Bibliotekernes Digitale Strategilandskab
Årets tema handler om digitalisering i et fagligt strategisk perspektiv. Vi skal sammen blive inspireret og rykke os – både af oplæg og af gode samtaler med kolleger. Digitalisering er jo på mange måder en gammel traver, men kun hvis man ser digitalisering som noget, der kun starter i den analoge verden for at ende i den digitale. Bibliotekerne gør sig allerede i dag bemærket på mange digitale arenaer, og vi har arbejdet digitalt i snart rigtig mange år.

I Vingsted sættes denne gang fokus på, hvordan folkebibliotekerne og hovedaktørerne på biblioteksområdet sammen kan understøtte den strategiske udvikling og det strategiske samarbejde på det digitale område. En stærk bibliotekssektor med samarbejdende fællesskaber og kollektiv handlekraft er afgørende for at opnå velfungerende og bæredygtige biblioteksløsninger for borgerne. Mange steder arbejder man med at opnå dette ved at lægge strategier, udarbejde udviklingsplaner, skabe nye retninger, etablere samarbejde, forbedre infrastrukturer og udvikle nye produkter og indsatser. Ikke mindst på det digitale område affødt af de seneste års digitalisering og aktuelt afledt af behov for nye digitale løsninger som følge af covid-19. Det digitale bibliotekslandskab er med andre ord i heftig udvikling. Men er også blevet mere broget, derfor kan det undertiden være svært at danne sig overblik.
På mødet i år vil vi derfor diskutere digitaliseringens strategiske og videre potentiale for folkebiblioteket. Vi gør det ved at hæve os over de mange strategier på området for at skabe et nødvendigt overblik og facilitere den nødvendige “samtale” mellem strategierne.

Det Digitale Folkebibliotek (DDF) og centralbibliotekerne er begge på trapperne med nye analyser og strategier for den digitale fremtid. Det er oplagt, at vi – når vi mødes – diskuterer de nye strategiske elementer i forhold til andre aktørers strategier som for eksempel Kombit og Det Kgl. Bibliotek. Vi skal sammen se på, hvilke veje vi kan gå med strategikortet, men også starte den vigtige samtale om, hvordan vi selv bidrager.
Debatten tager udgangspunkt i en kortlægning, som skal give os fælles overblik over strategier, infrastruktur og produkter fra centrale parter, bl.a. Det Digitale Folkebibliotek, Det Kgl. Bibliotek, Bibliotekernes Data og IT samt Centralbibliotekernes digitale materialeoverbygning. Herefter sætter vi bl.a. fokus på, hvordan vi kan gribe det nationale fælles an og omsætte det lokalt.

Målet er at skabe en fælles ramme for at drøfte, perspektivere og prioritere digitaliseringens strategiske og reelle muligheder og deraf tegne et billede af strategilandskabet, der anviser værdifulde veje til godt samarbejde og gode løsninger – nu og i fremtiden.

Vær med til at drøfte digitaliseringens strategiske potentiale for folkebiblioteket og til at deltage i samtaler om morgendagens digitale biblioteker – tilmelding på centralbibliotek.dk.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...