Strategisk Folkebiblioteksmøde 2021

Skrevet af

12. oktober, 2021

Som noget nyt inviterer Centralbibliotekerne til Strategisk Folke- biblioteksmøde den 4. og 5. november i Vingsted Centret ved Vejle.
M
ødet vil være tilbagevendende og hvert år fokusere på et  tema med relevans for sektoren og det tværgående bibliotekssamarbejde.

Bibliotekernes Digitale Strategilandskab
Årets tema handler om digitalisering i et fagligt strategisk perspektiv. Vi skal sammen blive inspireret og rykke os – både af oplæg og af gode samtaler med kolleger. Digitalisering er jo på mange måder en gammel traver, men kun hvis man ser digitalisering som noget, der kun starter i den analoge verden for at ende i den digitale. Bibliotekerne gør sig allerede i dag bemærket på mange digitale arenaer, og vi har arbejdet digitalt i snart rigtig mange år.

I Vingsted sættes denne gang fokus på, hvordan folkebibliotekerne og hovedaktørerne på biblioteksområdet sammen kan understøtte den strategiske udvikling og det strategiske samarbejde på det digitale område. En stærk bibliotekssektor med samarbejdende fællesskaber og kollektiv handlekraft er afgørende for at opnå velfungerende og bæredygtige biblioteksløsninger for borgerne. Mange steder arbejder man med at opnå dette ved at lægge strategier, udarbejde udviklingsplaner, skabe nye retninger, etablere samarbejde, forbedre infrastrukturer og udvikle nye produkter og indsatser. Ikke mindst på det digitale område affødt af de seneste års digitalisering og aktuelt afledt af behov for nye digitale løsninger som følge af covid-19. Det digitale bibliotekslandskab er med andre ord i heftig udvikling. Men er også blevet mere broget, derfor kan det undertiden være svært at danne sig overblik.
På mødet i år vil vi derfor diskutere digitaliseringens strategiske og videre potentiale for folkebiblioteket. Vi gør det ved at hæve os over de mange strategier på området for at skabe et nødvendigt overblik og facilitere den nødvendige “samtale” mellem strategierne.

Det Digitale Folkebibliotek (DDF) og centralbibliotekerne er begge på trapperne med nye analyser og strategier for den digitale fremtid. Det er oplagt, at vi – når vi mødes – diskuterer de nye strategiske elementer i forhold til andre aktørers strategier som for eksempel Kombit og Det Kgl. Bibliotek. Vi skal sammen se på, hvilke veje vi kan gå med strategikortet, men også starte den vigtige samtale om, hvordan vi selv bidrager.
Debatten tager udgangspunkt i en kortlægning, som skal give os fælles overblik over strategier, infrastruktur og produkter fra centrale parter, bl.a. Det Digitale Folkebibliotek, Det Kgl. Bibliotek, Bibliotekernes Data og IT samt Centralbibliotekernes digitale materialeoverbygning. Herefter sætter vi bl.a. fokus på, hvordan vi kan gribe det nationale fælles an og omsætte det lokalt.

Målet er at skabe en fælles ramme for at drøfte, perspektivere og prioritere digitaliseringens strategiske og reelle muligheder og deraf tegne et billede af strategilandskabet, der anviser værdifulde veje til godt samarbejde og gode løsninger – nu og i fremtiden.

Vær med til at drøfte digitaliseringens strategiske potentiale for folkebiblioteket og til at deltage i samtaler om morgendagens digitale biblioteker – tilmelding på centralbibliotek.dk.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...