Styrk kompetencerne! Læringsdage 2014

Skrevet af

Hellen Niegaard

9 december, 2013

Alle taler om læring. Vi – DFS, DB, Kultur- og Undervisningsministeriet og mange andre gør noget ved det. Vil jeres kommune og bibliotek være med? Læringsdage 2014 afholdes i uge 19 fra den 5. til den 11. maj, hvor en lang række aktører over hele landet sætter fokus på voksenlæring, it-kompetencer og læsning mm.

Formålet er dobbelt. At slå et slag for læringstilbud til voksne. Og at inspirere til deltagelse i læring, dér hvor voksne færdes i dagligdagen. Det kan være på jobbet, på et uddannelsestilbud eller en institution, på biblioteket og via nettets muligheder. 

Alle lokale udbydere af voksen- og efteruddannelser, fagforeninger og virksomheder, oplysningsforbund og biblioteker opfordres til at arrangere lokale læringsdage over en eller flere dage i uge 19.

Fire ting gør dette års Læringsdage særligt vigtige:
Hver sjette dansker har svært ved at læse – selv enkle tekster. Det viser OECD’s PIACC-undersøgelse, som blev offentliggjort for nylig. Det kræver en indsats af alle, der beskæftiger sig med uddannelse, formel og uformel læring. Se rapporten på sfi.dk.

Danmark Læser, kulturministerens nye fireårige, landsdækkende kampagne. Den skal stimulere voksne til at læse romaner. Litteraturen er nemlig – ifølge Marianne Jelved – oplagt til at forstå verden og til at blive udfordret i ens eget verdensbillede, kort sagt til at blive klogere. Samtidig er romanlæsning en fin måde at vedligeholde læsevaner.

Fra 2015, og for virksomheder allerede nu fra 2014, vil danskernes kommunikation med det offentlige foregå digitalt. Derfor tilbyder landets biblioteker i samarbejde med IT- og Telestyrelsen og Erhvervsstyrelsen alle borgere introduktioner i at færdes på nettet og i at bruge NemID og borger.dk mv.

Videre i TEKSTEN hedder en nem vej for alle, der er ordblinde eller har bøvl med at læse og skrive. Se hvor let man kommer videre i teksten på www.viderenu.info lavet af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Dansk Folkeoplysnings Samråd er projektleder på læringsdagene i et samarbejde med bl.a. Danmarks Biblioteksforening og en række voksen- og efteruddannelser samt oplysningsforbund ministerier m.fl.

Kom i gang!
Landets biblioteker opfordres til at lægge hus til et lokalt opstartsmøde inden marts. Inspiration kan hentes i ”Gode råd – Læringsdage 2014”. Læs mere på www.læringsdage.dk.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...