Styrk kompetencerne! Læringsdage 2014

Skrevet af

9. december, 2013

Alle taler om læring. Vi – DFS, DB, Kultur- og Undervisningsministeriet og mange andre gør noget ved det. Vil jeres kommune og bibliotek være med? Læringsdage 2014 afholdes i uge 19 fra den 5. til den 11. maj, hvor en lang række aktører over hele landet sætter fokus på voksenlæring, it-kompetencer og læsning mm.

Formålet er dobbelt. At slå et slag for læringstilbud til voksne. Og at inspirere til deltagelse i læring, dér hvor voksne færdes i dagligdagen. Det kan være på jobbet, på et uddannelsestilbud eller en institution, på biblioteket og via nettets muligheder. 

Alle lokale udbydere af voksen- og efteruddannelser, fagforeninger og virksomheder, oplysningsforbund og biblioteker opfordres til at arrangere lokale læringsdage over en eller flere dage i uge 19.

Fire ting gør dette års Læringsdage særligt vigtige:
Hver sjette dansker har svært ved at læse – selv enkle tekster. Det viser OECD’s PIACC-undersøgelse, som blev offentliggjort for nylig. Det kræver en indsats af alle, der beskæftiger sig med uddannelse, formel og uformel læring. Se rapporten på sfi.dk.

Danmark Læser, kulturministerens nye fireårige, landsdækkende kampagne. Den skal stimulere voksne til at læse romaner. Litteraturen er nemlig – ifølge Marianne Jelved – oplagt til at forstå verden og til at blive udfordret i ens eget verdensbillede, kort sagt til at blive klogere. Samtidig er romanlæsning en fin måde at vedligeholde læsevaner.

Fra 2015, og for virksomheder allerede nu fra 2014, vil danskernes kommunikation med det offentlige foregå digitalt. Derfor tilbyder landets biblioteker i samarbejde med IT- og Telestyrelsen og Erhvervsstyrelsen alle borgere introduktioner i at færdes på nettet og i at bruge NemID og borger.dk mv.

Videre i TEKSTEN hedder en nem vej for alle, der er ordblinde eller har bøvl med at læse og skrive. Se hvor let man kommer videre i teksten på www.viderenu.info lavet af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Dansk Folkeoplysnings Samråd er projektleder på læringsdagene i et samarbejde med bl.a. Danmarks Biblioteksforening og en række voksen- og efteruddannelser samt oplysningsforbund ministerier m.fl.

Kom i gang!
Landets biblioteker opfordres til at lægge hus til et lokalt opstartsmøde inden marts. Inspiration kan hentes i ”Gode råd – Læringsdage 2014”. Læs mere på www.læringsdage.dk.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...