Styrk kompetencerne! Læringsdage 2014

Skrevet af

Hellen Niegaard

9 december, 2013

Alle taler om læring. Vi – DFS, DB, Kultur- og Undervisningsministeriet og mange andre gør noget ved det. Vil jeres kommune og bibliotek være med? Læringsdage 2014 afholdes i uge 19 fra den 5. til den 11. maj, hvor en lang række aktører over hele landet sætter fokus på voksenlæring, it-kompetencer og læsning mm.

Formålet er dobbelt. At slå et slag for læringstilbud til voksne. Og at inspirere til deltagelse i læring, dér hvor voksne færdes i dagligdagen. Det kan være på jobbet, på et uddannelsestilbud eller en institution, på biblioteket og via nettets muligheder. 

Alle lokale udbydere af voksen- og efteruddannelser, fagforeninger og virksomheder, oplysningsforbund og biblioteker opfordres til at arrangere lokale læringsdage over en eller flere dage i uge 19.

Fire ting gør dette års Læringsdage særligt vigtige:
Hver sjette dansker har svært ved at læse – selv enkle tekster. Det viser OECD’s PIACC-undersøgelse, som blev offentliggjort for nylig. Det kræver en indsats af alle, der beskæftiger sig med uddannelse, formel og uformel læring. Se rapporten på sfi.dk.

Danmark Læser, kulturministerens nye fireårige, landsdækkende kampagne. Den skal stimulere voksne til at læse romaner. Litteraturen er nemlig – ifølge Marianne Jelved – oplagt til at forstå verden og til at blive udfordret i ens eget verdensbillede, kort sagt til at blive klogere. Samtidig er romanlæsning en fin måde at vedligeholde læsevaner.

Fra 2015, og for virksomheder allerede nu fra 2014, vil danskernes kommunikation med det offentlige foregå digitalt. Derfor tilbyder landets biblioteker i samarbejde med IT- og Telestyrelsen og Erhvervsstyrelsen alle borgere introduktioner i at færdes på nettet og i at bruge NemID og borger.dk mv.

Videre i TEKSTEN hedder en nem vej for alle, der er ordblinde eller har bøvl med at læse og skrive. Se hvor let man kommer videre i teksten på www.viderenu.info lavet af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Dansk Folkeoplysnings Samråd er projektleder på læringsdagene i et samarbejde med bl.a. Danmarks Biblioteksforening og en række voksen- og efteruddannelser samt oplysningsforbund ministerier m.fl.

Kom i gang!
Landets biblioteker opfordres til at lægge hus til et lokalt opstartsmøde inden marts. Inspiration kan hentes i ”Gode råd – Læringsdage 2014”. Læs mere på www.læringsdage.dk.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...