Styrk kulturdebatten og -udviklingen lokalt. Kommunalvalg 2017

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2017

Tirsdag den 21. november skal vi alle til stemmeurnerne. På denne 3. tirsdag i november skal der stemmes om hvem, der skal sidde i kommunalbestyrelsen. Valget i år har af bl.a. KL fået ekstra opmærksomhed – der gøres 10-års status for Kommunal- og opgavereformen i 2007.

I KL’s Inspirationskatalog formulerer formanden Martin Damm (V) og direktøren Kristian Wendelboe det på denne måde: “Det er 10 år siden, kommunalreformen trådte i kraft, og den 21. november er der kommunalvalg. Her skal politikere, kommuner og borgere forny den demokratiske kontrakt og sammen sætte retning og formulere mål og forventninger for de kommende 4 år. Både valgresultatet og valgdeltagelsen er afgø-rende for det mandat, som den enkelte kommunalbestyrelse får med sig, når den skal stå i spidsen for at udvikle den nære velfærd og sikre lokal vækst.”

Og derfor, fastslår de, er det vigtigt med høj valgdeltagelse. Ved valget i 2013 voksede  valgdeltagelsen samlet set med 6,1 procentpoint og endte på 71,9%. Det tal skal gerne vokse igen – og det kræver, at man i debatten op til valget har taget fat på spørgsmål, der kommer folk ved.

Frem i lyset med kultur- og bibliotekspolitikken
Steen B. Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening og medlem af Aarhus Byråd, er helt enig og har et vigtigt bud på, hvad man som politiker og lokalt skal tage fat i.

“Det kan ikke siges klarere. Jeg vil gerne som formand for Danmarks Biblioteksforening tilføje en ting mere til kollegerne landet over. Få nu sat landets biblioteker på dagsordenen – i valg-kampen og bagefter. Vis at bibliotekerne er en del af demokratiet. Og kan få flere til at stemme. Inddrag dem aktivt i oplysningsindsatsen om valget.”

DB-formanden påpeger med stort engagement: “Efter kommunalvalget er den helt store opgave for DB at få engageret de lokale politikere, nyvalgte og gengangere i kultur- og bibliotekssagen. Et vigtigt element bliver en serie regionale DB-valgmøder i januar/februar 2018. Den opgave starter lokalt. Jeg opfordrer derfor alle vore kommunale politikere og bibliotekscheferne rundt omkring til at skabe opmærksomhed og interesse om møderne.”
 

Bibliotekets lokale udviklingspotentiale
På spørgsmålet om hvorfor netop bibliotekerne er vigtige for de nyvalgte kommunalbestyrelser, siger Steen B. Andersen:

“Udviklingen de sidste fire år har bare gang på gang understreget den voksende betydning, som landets folkebiblioteker har i kommunerne. Også som væsentlige i andet end kulturpolitikken. Undersøgelser i den forløbne periode har vist, at attraktive kulturtilbud og biblioteker har betydning for bl.a. bosætningstrategier. Selvfølgelig som de lokale videns-, informations- og kultursteder, men også som vores samfunds lokale fælles, åbne mødested.

Med de enormt udvidede åbningstider har borgerne for alvor taget bibliotekerne til sig og bruger dem aktivt – 37 mio. besøg om året.

Dertil kommer, og det er ikke mindre vigtigt at få frem i lyset, bibliotekets to andre store opgaver: Som læringssted fra læsning til digitale kompetencer og dannelse i forhold til at søge og gebærde sig på internettet. Og endelig borgerservice-området, der i forlængelse af bibliotekernes lovmæssige opgave omkring offentlig information i stigende grad tilknyttes kommunernes biblioteker.”

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...