Sustainable Futures – Leave no one behind

En af sommerens 15 SDG Pavilloner. Foto: Itchy Copenhagen.

Skrevet af

14. august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

10 anbefalinger til at fremme og sikre bæredygtigt byggeri hurtigt. Et resultat fra verdenskongressen for arkitekter og arkitektur i sommer i Danmark.

Ikke alene sommerturister men også flere tusinde arkitekter og andre med relation til byggeri og bymiljø var på gaderne i starten af juli i København. De mange udenlandske besøgende var i byen for at deltage i UIA World Congress of Architects 2023 i Bella Center. Hovedstaden er i 2023 valgt som arkitekturhovedstad af UNESCO og var fra 2. til 6. juli vært for arkitekternes verdenskongres med et program omfattende over 150 sessioner og med mere end 400 talere fra hele verden – “ansete arkitekter, kommende talenter i branchen, videnskabsmænd, forretningsmænd og -kvinder og indflydelsesrige politikere”, som det hed i annonceringen. Mødet, det største møde for bæredygtig arkitektur, samlede over 6.000 deltagere fra 135 nationer.

Fokus var sat på metoder til at skabe bæredygtige byggerier: Hvordan skaber vi bygninger, der adresserer klimaændringerne, styrker biodiversiteten og fremmer social inklusion? 

Copenhagen Lessons

Her er faktisk noget at hente for alle, som beskæftiger sig med byggeri og bymiljø. Et konkret resultat af den store juli-kongres er de såkaldte “Copenhagen Lessons”. Ti enkle principper, hvis mål er hurtigt og radikalt at transformere det byggede miljø, så det stemmer overens med FN’s 17 mål for bæredygtighed – The Sustainable Development Goals, SDG.

1.     Dignity and agency for all people are fundamental in architecture, there is no beauty in exclusion.

2.     People at risk of being left behind must be accommodated first when we construct, plan, and develop the built environ-ment.

3.     Existing built structures must always be reused first.

4.     No new development must erase green fields.

5.     Natural ecosystems and food production must be sustained regardless of the built context.

6.     No virgin mineral material must be used in construction when reuse is possible.

7.     No waste must be produced or left behind in construction.

8.     When sourcing materials for construction, local, renewable materials come first.

9.     In everything we build, carbon capture must exceed carbon footprint.

10.  When developing, planning, and constructing the built environment, every activity must positively impact water ecosystems and clean water supply.

UIA, World Congress of Architects, repræsenterer nationale arkitektforeninger og – anslåes det – 1,3 mio. arkitekter i mere end 100 lande.

15 SDG Pavilloner i København

I forbindelse med kongressen kunne alle i sommer besøge 15 arkitekturpavilloner opstillet rundt om i byen. SDG Pavillonerne var 1:1 forsøgsprojekter som eksponenter for København som Arkitekturens Verdenshovedstad i hele 2023. Hver enkelt pavillon skabt i et samarbejde mellem arkitekter, ingeniører, materialeproducenter, videnskabsinstitutioner, foreninger og fonde – og med relation til et eller flere af FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål.

‘From 4 to 1 Planet’ en af de 15  SDG Pavilloner med bud på hvordan klimabelastningen fra boligbyggerier kan reduceres til en fjerdedel af det nuværende niveau.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...