Sustainable Futures – Leave no one behind

En af sommerens 15 SDG Pavilloner. Foto: Itchy Copenhagen.

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

10 anbefalinger til at fremme og sikre bæredygtigt byggeri hurtigt. Et resultat fra verdenskongressen for arkitekter og arkitektur i sommer i Danmark.

Ikke alene sommerturister men også flere tusinde arkitekter og andre med relation til byggeri og bymiljø var på gaderne i starten af juli i København. De mange udenlandske besøgende var i byen for at deltage i UIA World Congress of Architects 2023 i Bella Center. Hovedstaden er i 2023 valgt som arkitekturhovedstad af UNESCO og var fra 2. til 6. juli vært for arkitekternes verdenskongres med et program omfattende over 150 sessioner og med mere end 400 talere fra hele verden – “ansete arkitekter, kommende talenter i branchen, videnskabsmænd, forretningsmænd og -kvinder og indflydelsesrige politikere”, som det hed i annonceringen. Mødet, det største møde for bæredygtig arkitektur, samlede over 6.000 deltagere fra 135 nationer.

Fokus var sat på metoder til at skabe bæredygtige byggerier: Hvordan skaber vi bygninger, der adresserer klimaændringerne, styrker biodiversiteten og fremmer social inklusion? 

Copenhagen Lessons

Her er faktisk noget at hente for alle, som beskæftiger sig med byggeri og bymiljø. Et konkret resultat af den store juli-kongres er de såkaldte “Copenhagen Lessons”. Ti enkle principper, hvis mål er hurtigt og radikalt at transformere det byggede miljø, så det stemmer overens med FN’s 17 mål for bæredygtighed – The Sustainable Development Goals, SDG.

1.     Dignity and agency for all people are fundamental in architecture, there is no beauty in exclusion.

2.     People at risk of being left behind must be accommodated first when we construct, plan, and develop the built environ-ment.

3.     Existing built structures must always be reused first.

4.     No new development must erase green fields.

5.     Natural ecosystems and food production must be sustained regardless of the built context.

6.     No virgin mineral material must be used in construction when reuse is possible.

7.     No waste must be produced or left behind in construction.

8.     When sourcing materials for construction, local, renewable materials come first.

9.     In everything we build, carbon capture must exceed carbon footprint.

10.  When developing, planning, and constructing the built environment, every activity must positively impact water ecosystems and clean water supply.

UIA, World Congress of Architects, repræsenterer nationale arkitektforeninger og – anslåes det – 1,3 mio. arkitekter i mere end 100 lande.

15 SDG Pavilloner i København

I forbindelse med kongressen kunne alle i sommer besøge 15 arkitekturpavilloner opstillet rundt om i byen. SDG Pavillonerne var 1:1 forsøgsprojekter som eksponenter for København som Arkitekturens Verdenshovedstad i hele 2023. Hver enkelt pavillon skabt i et samarbejde mellem arkitekter, ingeniører, materialeproducenter, videnskabsinstitutioner, foreninger og fonde – og med relation til et eller flere af FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål.

‘From 4 to 1 Planet’ en af de 15  SDG Pavilloner med bud på hvordan klimabelastningen fra boligbyggerier kan reduceres til en fjerdedel af det nuværende niveau.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...