Sustainable Futures – Leave no one behind

En af sommerens 15 SDG Pavilloner. Foto: Itchy Copenhagen.

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

10 anbefalinger til at fremme og sikre bæredygtigt byggeri hurtigt. Et resultat fra verdenskongressen for arkitekter og arkitektur i sommer i Danmark.

Ikke alene sommerturister men også flere tusinde arkitekter og andre med relation til byggeri og bymiljø var på gaderne i starten af juli i København. De mange udenlandske besøgende var i byen for at deltage i UIA World Congress of Architects 2023 i Bella Center. Hovedstaden er i 2023 valgt som arkitekturhovedstad af UNESCO og var fra 2. til 6. juli vært for arkitekternes verdenskongres med et program omfattende over 150 sessioner og med mere end 400 talere fra hele verden – “ansete arkitekter, kommende talenter i branchen, videnskabsmænd, forretningsmænd og -kvinder og indflydelsesrige politikere”, som det hed i annonceringen. Mødet, det største møde for bæredygtig arkitektur, samlede over 6.000 deltagere fra 135 nationer.

Fokus var sat på metoder til at skabe bæredygtige byggerier: Hvordan skaber vi bygninger, der adresserer klimaændringerne, styrker biodiversiteten og fremmer social inklusion? 

Copenhagen Lessons

Her er faktisk noget at hente for alle, som beskæftiger sig med byggeri og bymiljø. Et konkret resultat af den store juli-kongres er de såkaldte “Copenhagen Lessons”. Ti enkle principper, hvis mål er hurtigt og radikalt at transformere det byggede miljø, så det stemmer overens med FN’s 17 mål for bæredygtighed – The Sustainable Development Goals, SDG.

1.     Dignity and agency for all people are fundamental in architecture, there is no beauty in exclusion.

2.     People at risk of being left behind must be accommodated first when we construct, plan, and develop the built environ-ment.

3.     Existing built structures must always be reused first.

4.     No new development must erase green fields.

5.     Natural ecosystems and food production must be sustained regardless of the built context.

6.     No virgin mineral material must be used in construction when reuse is possible.

7.     No waste must be produced or left behind in construction.

8.     When sourcing materials for construction, local, renewable materials come first.

9.     In everything we build, carbon capture must exceed carbon footprint.

10.  When developing, planning, and constructing the built environment, every activity must positively impact water ecosystems and clean water supply.

UIA, World Congress of Architects, repræsenterer nationale arkitektforeninger og – anslåes det – 1,3 mio. arkitekter i mere end 100 lande.

15 SDG Pavilloner i København

I forbindelse med kongressen kunne alle i sommer besøge 15 arkitekturpavilloner opstillet rundt om i byen. SDG Pavillonerne var 1:1 forsøgsprojekter som eksponenter for København som Arkitekturens Verdenshovedstad i hele 2023. Hver enkelt pavillon skabt i et samarbejde mellem arkitekter, ingeniører, materialeproducenter, videnskabsinstitutioner, foreninger og fonde – og med relation til et eller flere af FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål.

‘From 4 to 1 Planet’ en af de 15  SDG Pavilloner med bud på hvordan klimabelastningen fra boligbyggerier kan reduceres til en fjerdedel af det nuværende niveau.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...