Sverige og Norge afsætter millioner af kroner til biblioteksområdet

Skrevet af

Per Nyeng

2 december, 2014

Sverige. Svensk Biblioteksförening  har i adskillige år opfordret så indtrængende til, at der på politisk hold udarbejdedes og konfirmeredes en national biblioteksstrategi, at det kan undre, at man fra bibliotekshold ikke selv er kommet med et bud på en strategi, som riksdagen og den p.t. siddende regering så kunne forholde sig til. Men på biblioteksfronten har man åbenbart ment, at det var mere forpligtende, hvis  de ansvarlige politikere selv lagde ud.

I biblioteksvæsenet bredt har det på den baggrund vakt begejstring, at den nye rød-grønne regering i sit første statsbudgetudspil  har afsat 6 mio. kr. årligt i de næste 4 år, i alt 24 mio. kr., til arbejdet med at udvikle den efterlyste nationale biblioteksstrategi; byggende på en omverdensanalyse.

Det bliver i første omgang op til Kungliga Biblioteket i samråd med Statens Kulturråd og andre aktører på området at støbe de nødvendige kugler og formulere et forslag til en fremtidsorienteret biblioteksstrategi, som Riksdagen efterfølgende kan tage stilling til og – i en eller anden form – vedtage.

”Biblioteksloven er i og for sig udmærket. Men den savner slagkraft. Derfor afsætter vi de mange millioner til strategiudviklingsarbejdet”, forklarede Sveriges nye kultur- og demokratiminister, miljöpartisten Alice Bah Kuhnke, i forbindelse med regeringens budgetudspil.

Norge. Også i Norsk Bibliotekforening (NBF) har der været et vedholdende ønske om, at der i form af en national biblioteksstrategi fra politisk hold blev signaleret, hvordan biblioteksvæsenet fremover skal indrettes og udvikles, hvis borgernes informationskompetencer skal styrkes  og bibliotekerne offensivt kan bidrage til, at demokratiet fremmes og samfundet hænger bedre sammen frem for at blive stadig mere fragmenteret.

I det statsbudget for 2015, som regeringen har fremlagt, er der dog ikke afsat midler til noget sådant. I det hele taget synes det yderst be-grænset, hvad kulturminister Thorhild Widvey (Høyre) har ladet sig influere af de forslag til bibliotekssatsninger, som  sidste års store norske Kulturutredning (se Danmarks Biblioteker, 3/2013) fremsatte. Fra i 2004 til 2005 som minister i Kjell Bondeviks anden regering at have olie og energi som ansvarsområde er høyrepolitikeren Thorhild Widvey siden oktober 2013 kulturminister i Erna Solberg-regeringen.

Positivt er det til gengæld, mener NBF, at der til folkebibliotekerne  i det nye statsbudget  afsættes yderligere 20 mio. kr. i udviklingsbidrag. “Det viser, at regeringen mener, biblioteket skal styrkes som samfundsaktør og formidler af viden. At den ønsker nyskabende og aktive biblioteker”, siger NBF’s formand, Mariann Schjeide. “Så nu er det op til kommunerne at følge op på det og øge biblioteksbevillingerne”.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...