Syv ud af ti er aktive kulturforbrugere

Foto: Colourbox.

Skrevet af

17 april, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Syv ud af 10 er aktive kulturforbrugere. 71% af borgerne over 15 år bruger ifølge Kulturvaneundersøgelsens måling fra fjerde kvartal 2022 kultur – bibliotek, biograf, koncert, museum og scenekunst. 25% har brugt mindst et af de fem kulturtilbud, 20% to, næsten 23% bruger tre. Godt hver fjerde kvinde (27%) bruger tre, mens kun lige knap hver femte mand (19%) bruger tre. Omvendt er der flest mænd, som slet ikke brugte kulturaktiviteter i de sidste tre må-neder af 2022.

Bibliotekets faste brugere låner hyppigt bøger. Danmarks Statistiks analyse fra 23. marts oplyser, at 1,4 mio. personer i 2022 lånte 30 mio. bøger og elektroniske materialer. Antallet af lånere skal tages med et forbehold, da mange voksne, især kvinder, også låner for deres børn. 45% lånte kun i de fysiske biblioteker, mens 34% kun lånte på eReolen.dk og 22% lånte begge steder.

Studerende og skoleelever over 15 år låner oftere end andre socioøkonomiske grupper. Fire ud af ti lånere har en lang videregående uddannelse. Kun 10% af alle over 30 år med grundskolen alene lånte biblioteksmaterialer.

Kvinder låner hyppigere end mænd. Den højeste andel ses blandt kvinder på 40-49 år. Her lånte 40% af alle kvinder bøger/digitale materialer, blandt mænd på samme alder var tallet 19%. Analysen siger ikke noget om antallet af biblioteksbesøgende, som bruger biblioteket til andre formål.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...