Syv ud af ti er aktive kulturforbrugere

Foto: Colourbox.

Skrevet af

17 april, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Syv ud af 10 er aktive kulturforbrugere. 71% af borgerne over 15 år bruger ifølge Kulturvaneundersøgelsens måling fra fjerde kvartal 2022 kultur – bibliotek, biograf, koncert, museum og scenekunst. 25% har brugt mindst et af de fem kulturtilbud, 20% to, næsten 23% bruger tre. Godt hver fjerde kvinde (27%) bruger tre, mens kun lige knap hver femte mand (19%) bruger tre. Omvendt er der flest mænd, som slet ikke brugte kulturaktiviteter i de sidste tre må-neder af 2022.

Bibliotekets faste brugere låner hyppigt bøger. Danmarks Statistiks analyse fra 23. marts oplyser, at 1,4 mio. personer i 2022 lånte 30 mio. bøger og elektroniske materialer. Antallet af lånere skal tages med et forbehold, da mange voksne, især kvinder, også låner for deres børn. 45% lånte kun i de fysiske biblioteker, mens 34% kun lånte på eReolen.dk og 22% lånte begge steder.

Studerende og skoleelever over 15 år låner oftere end andre socioøkonomiske grupper. Fire ud af ti lånere har en lang videregående uddannelse. Kun 10% af alle over 30 år med grundskolen alene lånte biblioteksmaterialer.

Kvinder låner hyppigere end mænd. Den højeste andel ses blandt kvinder på 40-49 år. Her lånte 40% af alle kvinder bøger/digitale materialer, blandt mænd på samme alder var tallet 19%. Analysen siger ikke noget om antallet af biblioteksbesøgende, som bruger biblioteket til andre formål.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...