Syv ud af ti er aktive kulturforbrugere

Foto: Colourbox.

Skrevet af

17. april, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Syv ud af 10 er aktive kulturforbrugere. 71% af borgerne over 15 år bruger ifølge Kulturvaneundersøgelsens måling fra fjerde kvartal 2022 kultur – bibliotek, biograf, koncert, museum og scenekunst. 25% har brugt mindst et af de fem kulturtilbud, 20% to, næsten 23% bruger tre. Godt hver fjerde kvinde (27%) bruger tre, mens kun lige knap hver femte mand (19%) bruger tre. Omvendt er der flest mænd, som slet ikke brugte kulturaktiviteter i de sidste tre må-neder af 2022.

Bibliotekets faste brugere låner hyppigt bøger. Danmarks Statistiks analyse fra 23. marts oplyser, at 1,4 mio. personer i 2022 lånte 30 mio. bøger og elektroniske materialer. Antallet af lånere skal tages med et forbehold, da mange voksne, især kvinder, også låner for deres børn. 45% lånte kun i de fysiske biblioteker, mens 34% kun lånte på eReolen.dk og 22% lånte begge steder.

Studerende og skoleelever over 15 år låner oftere end andre socioøkonomiske grupper. Fire ud af ti lånere har en lang videregående uddannelse. Kun 10% af alle over 30 år med grundskolen alene lånte biblioteksmaterialer.

Kvinder låner hyppigere end mænd. Den højeste andel ses blandt kvinder på 40-49 år. Her lånte 40% af alle kvinder bøger/digitale materialer, blandt mænd på samme alder var tallet 19%. Analysen siger ikke noget om antallet af biblioteksbesøgende, som bruger biblioteket til andre formål.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...