“Take down the digital barriers!” EBLIDA 2017 Aarhus Declaration

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2017

Lød det blandt andet fra Steen B. Andersen, da han som medlem af EBLIDA’s Executive Committee præsenterede EBLIDA's nye Aarhus Declaration 2017. Et centralt og vigtigt resultat af EBLIDA Council, der fandt sted den 3. maj. Hent deklarationen, som opfordrer EU-politikere og andre relevante beslutningstagere til at anerkende bibliotekernes vigtige samfundsopgaver i en digital tid på: www.db.dk/aarhus-declaration.

EBLIDA-NAPLE 2017 på Dokk1
Kulturpolitikere og biblioteksfolk fra hele Europa var 4. maj samlet til europæisk bibliotekspolitisk topmøde på Dokk1 i Aarhus. Samtidig afholdt man Rådsmøde den 3. maj. Se programmet Blandt andet drøftedes den manglede adgang til e-bøger, og bibliotekernes rolle med hensyn til at sikre og understøtte demokratiske, kulturelle og kompetente borgere. Se hele programmet på http://conferencemanager.events/eblida2017.

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen (A), også kulturudvalgsformand i Aarhus, var både meget glad og stolt over, at EBLIDA valgte at lægge det 25. topmøde i Aarhus. “Jeg opfatter det som en anerkendelse af det store og gode biblioteksarbejde, der bliver gjort i Danmark. At Aarhus danner rammen for mødet, er jeg naturligvis særlig stolt af, fordi vi er valgt pga. vores fantastiske bibliotek Dokk1, og fordi vi i år er Europæisk kulturhovedstad."

Den Europæiske biblioteksorganisation EBLIDA afholder traditionelt kun sine årlige councils og topmøder, når et land har formandskabet i EU, således også i København, da Danmark sidst var vært i 2012.

 

Photos by Helene Bagger:
Welcome from EBLIDA EC by Steen B. Andersen (1), Welcome from NAPLE Forum by Annette Kelly (2)
and Welcome to Aarhus 2017 by cultural mayor, Rabih Azad-Ahmad (3). WorldCafe on Future Strategies and Advocacy – Rolf Hapel (4), Gunilla Herdenberg (5), Morten Lautrup-Larsen (6) and a debate group (7). Last: Celebrating 25 years of Library Advocacy – Vincent Bonnet, EBLIDA dir, and Marian Koren, NL, one of the EBLIDA founders (8).

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...