“Take down the digital barriers!” EBLIDA 2017 Aarhus Declaration

Skrevet af

15. juni, 2017

Lød det blandt andet fra Steen B. Andersen, da han som medlem af EBLIDA’s Executive Committee præsenterede EBLIDA's nye Aarhus Declaration 2017. Et centralt og vigtigt resultat af EBLIDA Council, der fandt sted den 3. maj. Hent deklarationen, som opfordrer EU-politikere og andre relevante beslutningstagere til at anerkende bibliotekernes vigtige samfundsopgaver i en digital tid på: www.db.dk/aarhus-declaration.

EBLIDA-NAPLE 2017 på Dokk1
Kulturpolitikere og biblioteksfolk fra hele Europa var 4. maj samlet til europæisk bibliotekspolitisk topmøde på Dokk1 i Aarhus. Samtidig afholdt man Rådsmøde den 3. maj. Se programmet Blandt andet drøftedes den manglede adgang til e-bøger, og bibliotekernes rolle med hensyn til at sikre og understøtte demokratiske, kulturelle og kompetente borgere. Se hele programmet på http://conferencemanager.events/eblida2017.

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen (A), også kulturudvalgsformand i Aarhus, var både meget glad og stolt over, at EBLIDA valgte at lægge det 25. topmøde i Aarhus. “Jeg opfatter det som en anerkendelse af det store og gode biblioteksarbejde, der bliver gjort i Danmark. At Aarhus danner rammen for mødet, er jeg naturligvis særlig stolt af, fordi vi er valgt pga. vores fantastiske bibliotek Dokk1, og fordi vi i år er Europæisk kulturhovedstad."

Den Europæiske biblioteksorganisation EBLIDA afholder traditionelt kun sine årlige councils og topmøder, når et land har formandskabet i EU, således også i København, da Danmark sidst var vært i 2012.

 

Photos by Helene Bagger:
Welcome from EBLIDA EC by Steen B. Andersen (1), Welcome from NAPLE Forum by Annette Kelly (2)
and Welcome to Aarhus 2017 by cultural mayor, Rabih Azad-Ahmad (3). WorldCafe on Future Strategies and Advocacy – Rolf Hapel (4), Gunilla Herdenberg (5), Morten Lautrup-Larsen (6) and a debate group (7). Last: Celebrating 25 years of Library Advocacy – Vincent Bonnet, EBLIDA dir, and Marian Koren, NL, one of the EBLIDA founders (8).

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...