“Take down the digital barriers!” EBLIDA 2017 Aarhus Declaration

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2017

Lød det blandt andet fra Steen B. Andersen, da han som medlem af EBLIDA’s Executive Committee præsenterede EBLIDA's nye Aarhus Declaration 2017. Et centralt og vigtigt resultat af EBLIDA Council, der fandt sted den 3. maj. Hent deklarationen, som opfordrer EU-politikere og andre relevante beslutningstagere til at anerkende bibliotekernes vigtige samfundsopgaver i en digital tid på: www.db.dk/aarhus-declaration.

EBLIDA-NAPLE 2017 på Dokk1
Kulturpolitikere og biblioteksfolk fra hele Europa var 4. maj samlet til europæisk bibliotekspolitisk topmøde på Dokk1 i Aarhus. Samtidig afholdt man Rådsmøde den 3. maj. Se programmet Blandt andet drøftedes den manglede adgang til e-bøger, og bibliotekernes rolle med hensyn til at sikre og understøtte demokratiske, kulturelle og kompetente borgere. Se hele programmet på http://conferencemanager.events/eblida2017.

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen (A), også kulturudvalgsformand i Aarhus, var både meget glad og stolt over, at EBLIDA valgte at lægge det 25. topmøde i Aarhus. “Jeg opfatter det som en anerkendelse af det store og gode biblioteksarbejde, der bliver gjort i Danmark. At Aarhus danner rammen for mødet, er jeg naturligvis særlig stolt af, fordi vi er valgt pga. vores fantastiske bibliotek Dokk1, og fordi vi i år er Europæisk kulturhovedstad."

Den Europæiske biblioteksorganisation EBLIDA afholder traditionelt kun sine årlige councils og topmøder, når et land har formandskabet i EU, således også i København, da Danmark sidst var vært i 2012.

 

Photos by Helene Bagger:
Welcome from EBLIDA EC by Steen B. Andersen (1), Welcome from NAPLE Forum by Annette Kelly (2)
and Welcome to Aarhus 2017 by cultural mayor, Rabih Azad-Ahmad (3). WorldCafe on Future Strategies and Advocacy – Rolf Hapel (4), Gunilla Herdenberg (5), Morten Lautrup-Larsen (6) and a debate group (7). Last: Celebrating 25 years of Library Advocacy – Vincent Bonnet, EBLIDA dir, and Marian Koren, NL, one of the EBLIDA founders (8).

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...