Takt og Tone til Tiden

Skrevet af

13. juni, 2018

Emma Gads legendariske "Takt og Tone – Hvordan vi omgaas" fra 1918 fylder 100 i år. Mange af hendes råd har stadig gyldighed, lyder det fra Jytte Hilden og Pia Fris Laneth. De to har i den anledning, men også som en markering af 50-året for ungdomsoprøret i 1968, i Takt og Tone til Tiden, udkommet på forlaget Frydendal i år, derfor bedt 13 skribenter, kendte fra den offentlige debat, om at kigge på, om ‘uskrevne regler for menneskeligt samkvem i hjemmet, i det offentlige liv og på arbejdet’ har ændret sig siden da – til noget andet og til det værre og bedre’.

Temaerne taler lige ind i den dagsaktuelle debat og handler i den grad om takt og tone til tiden. Fokus og kapitler strækker i øvrigt meget vidt. Fra eksempelvis “Du elsker ikke den andens børn som dine egne” over ”Min nabos bioaffaldsspand” og ”Giv aldrig almisser”, ”Vis din modstander respekt” og ”Det gode liv og den gode død” samt ”Antimobning, kvitteringer og dyrlægens natmad” og ”Fortæl de andre frem, så bliver verden skønnere”. De 13 bidragydere er: Anna von Sperling, Anne Sophia Hermansen, Per Schultz Jørgensen, Olav Hesseldahl, Rushy Rashid Højbjerg, Juliane Schmeltzer Dybkjær, Mads Roke Clausen, Morten Münster, Jeppe Bundsgaard, Søs Marie Serup, Rune Lykkeberg, Ole Hartling, og Karen Vallgårda.

Portrættet af Emma Gad, det første og 14. indslag skriver Pia Fris Laneth, journalist og forfatter, selv i kapitlet ”Vær ikke snobbet, vær ikke vigtig, vær ikke underdanig”. Emma Gad havde ry for at have været snerpet, og sådan har Laneth selv tænkt om hende til nu, hvor hun har opdaget en sprællevende og moderne kvinde, der tilmed var en kendt dramatiker på sin tid. Hun var gift med kontreadmiral Urban Gad, og ægteparrets hjem var førende i klunketidens kulturelle liv i København; her mødtes det moderne gennembruds forfattere og kunstnere med folk fra hoffet og samfundets spydspidser.

Jytte Hildens takt og tone. Danmarks Biblioteker har sat bogens hovedredaktør i den varme stol og bedt Jytte Hilden svare på to spørgsmål.

Hvilke gode råd prøver du selv at leve efter?

”Tre af de gode råd fra bogen om Takt og Tone til Tiden følger jeg gerne, de lyder:
– Husk at tale med unge om samfundsspørgsmål. Hør deres mening om kongehuset, legalisering af hash og ligestilling (Olav Hesseldahl).
– Husk at byde enhver besøgende i dit hjem på mad og drikke (Rushy Rashid).
– Husk at værne om de rettigheder, som generationer har kæmpet sig til (Mads Roke Clausen).”

Tonen på de sociale medier – har du nogle gode råd til at forbedre den, noget som (vi) alle burde lægge os på sinde?

”Emma Gad var en klog kone på kommunikation, hun sagde ’Lad Dem ikke helt beherske af Deres Telefon, men sæt den ud af Virksomhed under et Måltid sammen med Gæster og under en vigtig Samtale.’
Og når det gælder min mening om digitale diskussioner, er mine råd:
– Tænk dig nu godt om, før du reagerer på de sociale platforme.
– Lad være med at blande dig i en debat, du ikke aner noget om.
– Sæt dine kommentarer i et perspektiv, der rækker videre frem.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...