Tid til eftersyn af børnehavers læsning og deres adgang til bøger

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 februar, 2020

Er der en voksen til stede? Alle ved, hvad opmærksomhed og omsorg for det lille barns udvikling betyder, og debatten har siden valget haft fokus på en stadig mere knap bemanding i børnehaverne.

Nu har EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) udsendt en rapport om kvaliteten af interaktion og af det pædagogiske læringsarbejde i kommunale børneinstitutioner for de 3-5 årige på nationalt plan. I EVA's undersøgelse af de kommunale børnehaver siges det bl.a., at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene, men f.eks. også at legeområderne i mange børnehaver ikke er sær-ligt attraktive for børnene.

Et godt sprog og en aktiv sprogstimulering er et andet fokusområde. Her ligger øjensynlig mange steder en regulær opgave for både pædagoger og for de lokale bi-blioteker som deres samarbejdspartnere.

For skønt mange kommunale børnehavers arbejde med at stimulere børnenes sprog er af god kvalitet og nært knyttet til det pædagogiske personales sproglige interaktion med børnene – gælder det kun i lige godt halvdelen af børnehaverne.

”Når arbejdet med sprog og literacy kun er af tilstrækkelig kvalitet i nogle børnehaver, skyldes det især, at personalet i knap halvdelen af de undersøgte børnehaver (48%) hverken læser med børnene eller inddrager bøger i deres aktiviteter med børnene.” Derudover siger rapporten ”- er der generelt mangel på bøger, som børnene selv kan komme til f.eks. i et område indrettet specifikt til læsning”.

Hvordan står det til i jeres kommune?

■ Her i Danmarks Biblioteker er der ofte bragt omtale af inspirerende, gode bog- og sprogprojekter i landets børnehaver og biblioteker. Find inspiration her i bladet i artiklen fra Esbjerg, hvor biblioteket, UC Syds pædagoguddannelse og børneinstitutionerne samarbejder. Og få idéer til jeres kommune i f.eks. bibliotekernes sprogsporet.dk.

Hent EVA rapporten på kortlink.dk/ 24rxa, og læs mere om bl.a. ”Kvalitet i sprog og literacy”.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 1, 2020.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...