Tidens litteratur

Skrevet af

Dorthe Larsen

24 februar, 2015

Gennem præsentation af tidens forfattere og af litteraturens nye udtryk og former via partnerskab og samarbejde med forfattere, forlag, litterater og boghandlere har Lokalbibliotekerne i Aarhus siden 2011 med markant publikumsinteresse løftet arbejdet med formidling af litteraturen.

LitteraturStedet er Åby Biblioteks rum for skønlitteratur. Her er træreoler i ædeltræ kombineret med et stort udstillings- og siddemøbel tegnet af arkitekt Gitte Schelde. Det rummer gallerihylder, artefaktrum, storskærm og almindelige skærme, en scene og er et mødested. Og så tilbyder vi en større samling af små forlags udgivelser.

Fokus og målsætning
Hver måned præsenteres et nyt litteraturtema via en større udstilling og et eller flere arrangementer. Temaerne spænder vidt. Fra prosalyrik, autofiktion og aktivistiske udgivelsesstrategier til Nordisk Råds Litteraturpris, homolitteratur, læselyst, og magisk realisme – og vi har sat fokus på forskellige forfatterskaber samt på oplæsning og musik og litteratur i samspil. Vi har desuden vist performancelitteratur med deltagelse af markante forfattere som Ursula Andkjær Olsen, Morten Søndergaard, Eva Tind, Pia Juul, Christian Yde Frostholm, Lars Skinnebach og Theis Ørntoft.

Formålet med at etablere LitteraturStedet har været at øge fokus på litteraturformidlingen i Lokalbibliotekerne og at præsentere litteratur af kvalitet, der mangler opmærksomhed i modsætning til den allestedsnærværende bestsellerlitteratur. Helt centralt har det også været at præsentere litteraturens nye udtryk og former som performancelitteratur, digital litteratur, lyd+litteratur, litterære apps og småforlagsudgivelser. Klassisk litteratur formidles også som fx 1800 tallets europæiske litteratur i samarbejde med Folkeuniversitet.

Kuratering og  iscenesættelse
Vores metoder i LitteraturStedet er først og fremmest kuratering, iscenesættelse og inddragelse af samarbejdspartnere. Kurateringen drejer sig om valget af temaer og forfatterskaber samt en grundig planlægning af form og indhold i udstillingerne.

I et af de seneste temaer, Mellem fiktion og virkelighed, deltog forfatterne Bjørn Rasmussen og Jens Blendstrup. Her præsenterede vi ikke kun forfatternes bøger, men også video-, lyd- og billedværker. Bøgerne blev placeret på gallerihylder og Jens Blend-strups tekster med billeder i montrer, og der var oplæsninger på storskærm og via lytteudstyr. En animation med Bjørn Rasmussens stemme og en samtale mellem Jens Blendstrup og Mikael Bertelsen i DR2-programmet Den 11. time blev vist på mindre skærme, og udstillingen indeholdt desuden litteratur om forfatterskaberne og egenproducerede bibliografier og miniportrætter. Artefaktrummene indeholdt særlige bøger og et tableau med forfatterne i miniaturefigurer på en teaterscene.

De ikke-boglige værker bidrog forfatterne med, og dermed fik vi løst copyrightproblemet. Udstillingen skabte samlet kontekster til forståelse af forfatterskaberne samt mulighed for fordybelse og oplevelse. Via udstillingen blev der skabt en ramme om selve arrangementet, og iscenesættelsen blev forstærket gennem oppyntning, introduktion og fortæring, her kold teaterhvidvin.

Inddragelse af samarbejdspartnere
I forbindelse med udstillinger og arrangementer samarbejder vi konsekvent med forfatterne, forlag, boghandlere eller litterater. Således er frivillige litteraturstuderende ofte med til at skabe indhold til udstillingerne, og forlagsredaktører eller litterater er med til at introducere eller indgå i samtaler med forfatterne på scenen. Alle samarbejder har både tilført viden og spændende oplevelser til formidlingsarbejdet, der tydeligvis begejstrer og inspirerer publikum.

Udstillingerne har givet mulighed for inspiration, oplevelser og fordybelse både i forbindelse med arrangementerne og i udstillingsperioden. Publikumsinteressen har været støt stigende siden starten, og flere gange har vi måtte melde udsolgt til arrangementerne.

Formidlingen skal nytænkes
Biblioteket er litteraturens vigtigste formidlingsinstitution, og formidlingen såvel i det fysiske rum som via internettet er nu omdrejningspunktet, hvor det tidligere var at stille materialet til rådighed. Det udfordrer bibliotekerne på flere måder: Formidlingen skal nytænkes for at nå brugerne ved at ‘pege på’ noget og indtænke forskellige brugergrupper via samarbejder og inddragelse. Medieudviklingen medfører, at litteraturen blander sig med de andre kunstformer, og at den kan tilgås på adskillige måder. Det må bibliotekerne forholde sig til ved både at have fingeren på den litterære puls og ved at vise denne del af litteraturen i det fysiske bibliotek.

LitteraturStedets udvikling og drift har krævet prioritering af ressourcer, men det tilførte frivillige arbejde og den gestus, som forfattere og litterære aktører bidrager med, mere end fordobler indsatsen til gavn for brugerne. LitteraturStedet vil udvikle sig videre i formidlingen af tidens litteratur, og dets metoder kan forhåbentlig bruges andre steder, også i mindre målestok.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...