TikTok – ikke bare et litterært mirakelmiddel

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Der er pludselig blevet rift om bøger, der har stået glemt på bibliotekets hylder. Boganmeldelser på det sociale medie TikTok har via tagget #booktok nemlig fået flere unge til at læse og låne bøger, lød det på DR.dk i starten af året. Og en ekspert pegede på, at den store interesse for bøger er ’en gylden mulighed for bibliotekerne’ til at være med i samtalen og skabe ’lidt mere kvalificeret formidling’.

Foto: colourbox.dk.

To forhold gør imidlertid Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, loren ved sagen, siger han til Kultur-monitor.dk 12. januar.

I rapporten Børn og unges læsning 2021 (juni 2022) er der blandede signaler i synet på sociale medier – heriblandt Facebook, Instagram og ikke mindst TikTok – som bogformidlingsfænomener. Blandt andet noteres det, at et højt forbrug af sociale medier kan være forbundet med ’en række negative udviklingstendenser’, at unge fanges ind i ’et spil om popularitet, social positionering og sammenligning med andre’.
Dertil kommer hele GDPR-vinklen, de regler der skal sikre privatlivet og deling af ens informationer. Her skal biblioteker være varsomme i forhold til uhensigtsmæssig videreformidling af børns data.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...