TINGBJERG Bibliotek Kulturhus: Vildt anderledes

Skrevet af

Hellen Niegaard

8 november, 2018

En bydel oftest omtalt efter uro, men nu sted for nyt pejlemærke i København og kommunens nyeste skud på stammen af biblioteksbyggerier og kulturelle mødesteder. En positiv fortælling om livet i Tingbjerg kan tage fart.

Tingbjerg, sig ordet højt. Egentlig et flot ord med folkelig, magtfuld betydning, men som konkret sted præget af års lokale udfordringer og placering på regeringens såkaldte ghettoliste. Skønt beliggende ca. ti kilometer fra Rådhuspladsen tæt ved Utterslevmose og Vestvoldens grønne anlæg. Tegnet i 1950’erne af den kendte danske arkitekt og byplanlægger, Steen Eiler Ras-mussen, fremstår kvarterets almene boliger, 3-etages blokke, rækkehuse plus et højhus i gule tegl med hvidmalede vinduer og skodder som venlige og lette. Et indtryk der understreges af de grønne plæner og beplantning udformet af daværende landskabsarkitekt C. Th. Sørensen.

Tænkt som en model for nye byer og bydele med fælles faciliteter, kirke, skole, institutioner og indkøbsmuligheder, som med tiden ­– qua en stadig mere skæv social beboerbalance med stadigt flere uden job, en voksende andel etniske minoriteter samt tiltagende bandeelementer, ‘har udviklet sig hen mod en lidt trist ghettopræget bebyggelse’. Bygningsrenoveret bl.a. i årene 2004-2007. Området rummer 5-6.000 beboere og har godt 2.000 lejligheder og boliger.

Bydel med potentiale
Det uro- og problemrelaterede billede brydes nu. Mandag den 1. oktober åbnede et nyt biblioteks- og kulturhus tegnet af arkitektfirmaet COBE. Som led i byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum vedtaget i 2015 og omfattende bl.a. nye private boliger, bedre veje og stier har man nu skabt det nye bibliotek og kulturhus.

“Åbningen af Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus markerer en vigtig milepæl i arbejdet for at gøre Tingbjerg til en langt mere attraktiv bydel. Huset, der i sig selv er en arkitektonisk attraktion, kommer til at stå som et vartegn for fremtidens Tingbjerg og er et stærkt symbol på bydelens potentiale”, siger overborgmester Frank Jensen (A) om stedet. Fremover er det som nævnt planen at bygge andet nyt nemlig private familielejligheder og rækkehuse, der skal skabe plads til endnu flere københavnere.

Bibliotek og mødested til bydelen
Tingbjerg Bibliotek Kulturhus er udviklet i samarbejde mellem beboere, foreninger og ansatte i bydelen og – som det siges – ikke mindst i et historisk samarbejde mellem Københavns Kommune og de to almene boligforeninger fsb og SAB. Byggeriet på 1.450 m2 tilbyder ud over bibliotek også kulturhus med særligt rum til børn, en sal til koncerter og andre arrangementer samt mødelokaler, værksteder og café.

Fra planlægningen og lokale idégruppemøder kom flere ønsker til bygningen. F.eks. at den skulle være rummelig, have fleksible multifunktionelle rum og være innovativ med smuk arkitektur med linje til arven fra Steen Eiler Rasmussen. Og ikke mindst: Den skulle være en positiv fortælling om Tingbjergs daglige liv og blive et sted, som alle i København har lyst til at besøge og bruge.

Tingbjerg Bibliotek Kulturhus, et af Københavns 20 biblioteker, fungerer også som pædagogisk læringscenter (skolebibliotek) for Tingbjerg Skole, og skolen har været med gennem hele processen. Noget som Jesper Christensen (A), børne- og ungdomsborgmester, fremhæver. Han har næsten hele sit liv boet i Tingbjerg og siger om det hele, at “det er en gammel drøm, der nu går i opfyldelse.” Mens Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborg-mester bl.a. peger på, “at et bibliotek er meget mere end reoler med bøger” og “at kultur- og medborgerhuse er og kan mange ting, og bl.a. er vigtige for sammenhængskraften.”

Skulpturel og kulturel isbryder
“Det ser vildt, voldsomt og skørt ud, det nye bibliotek og kulturhus i Tingbjerg. Det synes på tegnefilmsagtig vis at være skudt ud af Tingbjerg Skoles hovedindgang og blæst op til fire høje etager”, skriver Politikens arkitekturredaktør, Karsten R.S. Ifversen, den 25. september og spår samtidig, “At det nok skal blive et godt kvartershus”. Og ja, bygningen skal nok vække diskussion, men ikke desto mindre er byggeriet på mere end en måde lidt af en regulær skulptur og isbryder til Tingbjerg.

Visionen for huset er, som COBE ser det: At engagere, inspirere og udfordre borgerne med fokus på litteratur og læselyst, kultur og fællesskaber og samskabelse. Holder ambitionerne for både kommende aktiviteter og nyt liv i Tingbjerg – er der samtidig tale om et attraktivt sted for resten af København. I stil med det gyldne kube-byggeri, Nordvest-biblioteket på Rentemestervej, også tegnet af COBE og indviet tilbage i 2011.

“Vores brugere er begejstrede – og vi er glade for den kæmpestore opbakning, vi oplevede under åbningen. Huset er et besøg værd, og alle er velkomne!”, lyder det fra folkene i Tingbjerg Bibliotek Kulturhus.

 

Tingbjerg kort:
Arkitektfirmaet COBE er totalrådgiver på sagen og har tegnet bygningen med Søren Jensen som rådgivende ingeniør, mens KRAGH & BERGLUND står bag forpladsen.
Interiør: Rune Fjord Studio.
Bygherrer: Københavns Kommune samt boligselskaberne fsb og SAB.
Entreprenører: C.C. Brun Entreprise, Kemp & Lauritzen og Juul & Nielsen.
Beboerinddragelse: Rambøll Arkitektur.
Pris: Knap 58 mio. kr., heraf 6 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden.

 

Artikel fra 'Danmarks Biblioteker' nr. 5, 2018.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...