Tjekkiet. Tætteste netværk af biblioteker.

Skrevet af

14. oktober, 2016

Ifølge en undersøgelse foretaget af Bill and Melinda Gates Foundation er Tjekkiet det land i verden, der i forhold til indbyggertallet har det tætteste netværk af biblioteker. Et bibliotek pr. knap 2.000 indbyggere – fire gange så mange som det europæiske gennemsnit og 10 gange så mange som USA kan byde på. Og selv om en del biblioteker i de senere år – faktisk 11% ud af 6.000 indenfor de sidste 5-6 år – er blevet nedlagt eller fusioneret med andre, så fylder bibliotekerne stadigvæk meget i tjekkernes hverdag. 

Medvirkende til det er i høj grad, at landet efter opløsningen af det Østrig-ungarske dobbeltmonarki og proklamationen af Tjekkoslovakiet som selvstændig stat umiddelbart efter 1. verdenskrig allerede i 1919 fik en bibliotekslov – et år før Danmark fik sin – og vel at mærke en lov, der påbød kommunerne at oprette biblioteker. Som Vit Richter, direktør for det biblioteksvidenskabelige institut på det tjekkiske nationalbibliotek, påpeger, så har tjekkerne også i dag nogle stærke læsevaner. Hvilket ikke bare kommer bibliotekernes besøgstal til gode, men også boghandelen. Undersøgelser viser nemlig, at dem, der benytter bibliotekerne i forhold til andre, også køber flere bøger – i gennemsnit 11 årligt. Så handler det om bøger og læsning, så får selv islændingene kam til deres hår.

Skønt de tjekkiske biblioteker er højt værdsat som mødesteder, og f.eks. også er de steder, hvor borgerne stemmer, når der er valg, og med arrangementer, nye medier og netadgang øger attraktionskraften betragteligt, så viser undersøgelsen fra Gates Founddation da også, at tjekkerne hårdnakket holder fast ved bogen, og at 92% betragter udlån af bøger som hovedgevinsten ved et biblioteksbesøg.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...