Tjekkiet. Tætteste netværk af biblioteker.

Skrevet af

Per Nyeng

14 oktober, 2016

Ifølge en undersøgelse foretaget af Bill and Melinda Gates Foundation er Tjekkiet det land i verden, der i forhold til indbyggertallet har det tætteste netværk af biblioteker. Et bibliotek pr. knap 2.000 indbyggere – fire gange så mange som det europæiske gennemsnit og 10 gange så mange som USA kan byde på. Og selv om en del biblioteker i de senere år – faktisk 11% ud af 6.000 indenfor de sidste 5-6 år – er blevet nedlagt eller fusioneret med andre, så fylder bibliotekerne stadigvæk meget i tjekkernes hverdag. 

Medvirkende til det er i høj grad, at landet efter opløsningen af det Østrig-ungarske dobbeltmonarki og proklamationen af Tjekkoslovakiet som selvstændig stat umiddelbart efter 1. verdenskrig allerede i 1919 fik en bibliotekslov – et år før Danmark fik sin – og vel at mærke en lov, der påbød kommunerne at oprette biblioteker. Som Vit Richter, direktør for det biblioteksvidenskabelige institut på det tjekkiske nationalbibliotek, påpeger, så har tjekkerne også i dag nogle stærke læsevaner. Hvilket ikke bare kommer bibliotekernes besøgstal til gode, men også boghandelen. Undersøgelser viser nemlig, at dem, der benytter bibliotekerne i forhold til andre, også køber flere bøger – i gennemsnit 11 årligt. Så handler det om bøger og læsning, så får selv islændingene kam til deres hår.

Skønt de tjekkiske biblioteker er højt værdsat som mødesteder, og f.eks. også er de steder, hvor borgerne stemmer, når der er valg, og med arrangementer, nye medier og netadgang øger attraktionskraften betragteligt, så viser undersøgelsen fra Gates Founddation da også, at tjekkerne hårdnakket holder fast ved bogen, og at 92% betragter udlån af bøger som hovedgevinsten ved et biblioteksbesøg.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...