Tjekkiet. Tætteste netværk af biblioteker.

Skrevet af

Per Nyeng

14 oktober, 2016

Ifølge en undersøgelse foretaget af Bill and Melinda Gates Foundation er Tjekkiet det land i verden, der i forhold til indbyggertallet har det tætteste netværk af biblioteker. Et bibliotek pr. knap 2.000 indbyggere – fire gange så mange som det europæiske gennemsnit og 10 gange så mange som USA kan byde på. Og selv om en del biblioteker i de senere år – faktisk 11% ud af 6.000 indenfor de sidste 5-6 år – er blevet nedlagt eller fusioneret med andre, så fylder bibliotekerne stadigvæk meget i tjekkernes hverdag. 

Medvirkende til det er i høj grad, at landet efter opløsningen af det Østrig-ungarske dobbeltmonarki og proklamationen af Tjekkoslovakiet som selvstændig stat umiddelbart efter 1. verdenskrig allerede i 1919 fik en bibliotekslov – et år før Danmark fik sin – og vel at mærke en lov, der påbød kommunerne at oprette biblioteker. Som Vit Richter, direktør for det biblioteksvidenskabelige institut på det tjekkiske nationalbibliotek, påpeger, så har tjekkerne også i dag nogle stærke læsevaner. Hvilket ikke bare kommer bibliotekernes besøgstal til gode, men også boghandelen. Undersøgelser viser nemlig, at dem, der benytter bibliotekerne i forhold til andre, også køber flere bøger – i gennemsnit 11 årligt. Så handler det om bøger og læsning, så får selv islændingene kam til deres hår.

Skønt de tjekkiske biblioteker er højt værdsat som mødesteder, og f.eks. også er de steder, hvor borgerne stemmer, når der er valg, og med arrangementer, nye medier og netadgang øger attraktionskraften betragteligt, så viser undersøgelsen fra Gates Founddation da også, at tjekkerne hårdnakket holder fast ved bogen, og at 92% betragter udlån af bøger som hovedgevinsten ved et biblioteksbesøg.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...